Stijl van menu instellen

Je legt per menu (boven, onder, links en rechts) eigen instellingen vast. Ook kun je voor een geselecteerd menu-item andere stijlen vastleggen en kun je afwijken van de normale stijl als een bezoeker met de muis over het menu-item beweegt (muis-over). In dit voorbeeld stellen we de stijl in voor Menu niveau 2. Je kunt bepalen hoe menu-onderdelen worden uitgelijnd.

De presentatie van het menu stel je per site in. Voor alle soorten menu's geldt dat je maximaal drie niveaus kunt tonen.

Voorbeeld: 

Ins_Menu instellen (20)Ins_Menu instellen (30)Ins_Menu instellen (40)

Ins_Menu instellen (60)Ins_Menu instellen (50)

Onderdeel menu instellen:

 1. Log in en start Sitebeheer.
 2. Ga naar het tabblad: Thema.
 3. Selecteer het thema.

 4. Klik op: Menu.

  Je legt hier de stijlen vast voor de verschillende menu's en voor het kruimelpad.

  Ins_Menu instellen (10)

 5. Er zijn twee tabbladen voor het instellen van een afwijkende weergave voor een geselecteerd menu-item of een 'mouse-over' menu-item. Als je aangeeft dat je wilt afwijken van het normale menu-item, kun je de afwijkende instellingen vastleggen. Hiermee kun je bijvoorbeeld vastleggen dat een menu-item een andere kleur krijgt als de gebruiker er met de muis overheen gaat.
 6. Klik op: Aanpassen.
 7. Sluit het venster met de menu-stijlen.

Tekststijl van workflowacties instellen:

Workflowacties worden altijd rechts getoond. De iconen links van de workflowacties stel je in in de Workflow Editor.

De opmaak (fontgrootte en kleur) stel je in via het thema. Open de keuze Menu (zoals hierboven beschreven) en wijzig de instellingen bij Rechts.

Direct naar

 1. Thema-onderdelen instellen
 2. Thema van Menu instellen
 3. Kleurovergang en transparantie instellen
 4. Thema van banner instellen
 5. Zone instellen
 6. Stijl van eigen knoppen vastleggen
 7. Overige onderdelen instellen