thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Weergave stijl instellen

Deze beschrijving heeft betrekking op de onderdelen Weergave en Formulier.

Onderdeel Weergave instellen:

Je stelt de kleuren van de overzichten in het thema in. Dit geldt o.a. voor de kleuren van de titel, de regels en de regel waar je met de muis overheen gaat.

Ins_Overige onderdelen instellen (10)

Een thema geldt voor alle overzichten. Bij weergave sjablonen bepaal je de styling echter in het weergave sjabloon, niet in het thema.

De indeling van het overzicht (velden, filter, etc.) bepaal je per overzicht.

 1. Log in en start Sitebeheer.
 2. Klik op: Thema's.
 3. Selecteer het thema.

  Je kunt het thema nu meteen bewerken.

 4.  Klik op: Overige / Weergave.

  Out_Thema onderdelen (10)

 5. Ga naar het tabblad: Regels.
 6. Selecteer een kleur voor de oneven en de even regels.

  Je kunt voor geselecteerde regels en voor regels waar je met de muis overheen sleept andere kleuren selecteren.

 7. Klik op: Aanpassen.
 8. Klik op: Concept publiceren.
 9. Klik op: OK.

Onderdeel Formulier instellen:

Het onderdeel Formulier heeft betrekking op schermen waarop je velden kunt invullen. Het veld Hoofdonderdeel heeft betrekking op het actieve veld, dit is het veld waar de cursor in staat. De lijn onder dit veld wordt in de hoofdkleur weergegeven.

Direct naar

 1. Onderdelen instellen
 2. Thema van Menu instellen
 3. Kleurovergang en transparantie instellen
 4. Thema van banner instellen
 5. Zone instellen
 6. Stijl van eigen knoppen vastleggen
 7. Overige onderdelen instellen

Process

Thema

Work area

InSite/OutSite