Beginnen met InSite

Dit gedeelte is een inleiding op InSite, de webapplicatie bij Profit. Deze beschrijving heeft alleen betrekking op de algemene werking en niet op specifieke functionaliteit en workflows.

Het gebruik van de menustructuur, invulformulieren, etc wordt niet toegelicht. Elke InSite-site kan namelijk anders ingericht zijn. Bovendien verschilt de werking van InSite niet van vele andere websites.

Voorbereiding

  • Sitebeheerder aanstellen

    Alleen gebruikers die zijn aangesteld als sitebeheerder, hebben toegang tot Sitebeheer in InSite en OutSite.

Werkwijze