Bankrekeningnummer e-factuur instellen

Als je de verkoopfacturen verstrekt als e-factuur (ubl-factuur) en/of pdf-factuur, dan moet je het bankrekeningnummer vastleggen waaraan de verkooprelatie/debiteur moet betalen.

Je legt het bankrekeningnummer vast bij het verkooprelatieprofiel als je de verkooprelaties meestal factureert vanuit één administratie. Als je vanuit meerdere administraties factureert en je per administratie een andere bankrekeningnummer wilt instellen, dan leg je het bankrekeningnummer vast bij de algemene administratie-instellingen van de betreffende administratie.

Als je verkooprelaties hebt die in meerdere administraties goederen/diensten afnemen, bijvoorbeeld omdat je per administratie een B.V. hebt ingericht, dan is de inrichting via verkooprelatieprofiel minder geschikt. Voor deze situatie leg je Bankrek. verkoopfactuur vast bij de algemene administratie-instellingen bij de desbetreffende administraties.

Bij het aanmaken van een e-factuur (UBL-factuur) haalt Profit het bankrekeningnummer afzender uit:

 1. het aan de verkooprelatie (factuurdebiteur) gekoppelde verkooprelatieprofiel
 2. als het niet gevonden wordt: het algemene verkooprelatieprofiel (*****)
 3. als het niet gevonden wordt: de administratie-instellingen

Je krijgt een foutmelding als Profit bij geen van deze opties een bankrekeningnummer vindt.

Inhoud

Bankrekeningnummer e-factuur instellen bij verkooprelatieprofiel

Je legt het bankrekeningnummer waaraan de verkooprelaties/debiteuren moeten betalen vast in het verkooprelatieprofiel. De inrichting via het verkooprelatieprofiel geldt voor alle administraties.

Bankrekeningnummer e-factuur instellen bij verkooprelatieprofiel:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
 2. Open het (standaard) verkooprelatieprofiel.

  Het standaard verkooprelatieprofiel is automatisch van toepassing bij de relaties waar je geen profiel hebt ingesteld.

 3. Ga naar het tabblad: Factureren.
 4. Selecteer het bankrekeningnummer bij Bankrek. verkoopfactuur.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.
Bankrekeningnummer e-factuur instellen bij administratie-instellingen

Als je vanuit meerdere administraties factureert en je per administratie een ander bankrekeningnummer wilt instellen, dan leg je het bankrekeningnummer vast bij de algemene administratie-instellingen.

Let op:

Als je standaard de Bankrek. verkoopfactuur wilt gebruiken uit de administratie-instellingen, zorg er dan voor dat je dit veld LEEG maakt bij het verkooprelatieprofiel. Je vult dan alleen Bankrek. verkoopfactuur bij een verkooprelatieprofiel in als je voor een aantal debiteuren wilt afwijken van de Bankrek. verkoopfactuur in de administratie-instellingen.

Bankrekeningnummer e-factuur instellen bij administratie-instellingen per administratie:

 1. Open de administratie.
 2. Ga naar: Algemeen / Administratie / Beheer / Eigenschappen.

 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.

  Op dit tabblad staan eigenschappen die je hebt opgegeven bij het toevoegen van de administratie, waaronder het adres. Je kunt deze nog aanpassen.

 4. Ga naar het tabblad: Verstrekking.
 5. Vul hier een e-mailadres en afzender in voor e-mailberichten die je vanuit Profit verstuurt, zoals elektronische facturen. Als je de naam van de afzender niet invult, gebruikt Profit de naam van de administratie als afzender van de e-mailberichten. Neem in ieder geval de naam van de organisatie op, zodat de afzender de e-mailberichten niet als spam behandelt.

  Voorbeeld:

  Het bedrijf EnYoi gebruikt de volgende gegevens:

  E-mailadres afzender: noreply@enyoi.nl

  Naam afzender: EnYoi ICT

 6. Als je de verkoopfacturen verstrekt als e-factuur (UBL-factuur) selecteer je een bankrekeningnummer bij Bankrek. verkoopfactuur. Dit is het bankrekeningnummer waaraan de verkooprelatie de e-factuur moet betalen en geldt alleen voor deze administratie.

  Je kunt Bankrek. verkoopfactuur ook vastleggen bij het verkooprelatieprofiel, echter geldt dit bankrekeningnummer dan voor alle administraties.

 7. Vul het Bedrijfs-Id eVerbinding van de administratie in als je e-facturen verstuurt en ontvangt via eConnect.

  Je kunt dit veld alleen invullen als je Communicatie eVerbinding hebt geactiveerd.

 8. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. E-factuur inrichten (verkoopfactuur)
 2. Inrichting facturering
 3. E-mailserver en afzender instellen
 4. Berichtsjabloon inrichten
 5. Bankrekeningnummer e-factuur instellen
 6. Neem contact op met verkooprelatie voor toestemming en juiste UBL-versie
 7. Verkooprelatie voor e-facturering inrichten
 8. E-factuur via e-Verbinding inrichten (inkoopfactuur en verkoopfactuur)