thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Emballage inrichten

Het inrichten van emballage bestaat uit het activeren van de functionaliteit, vervolgens richt je de grootboekrekening in voor de integratie met Profit Financieel, voeg je het artikel toe en tenslotte koppel je het emballage-artikel toe aan een artikel.

Let op:

In Profit Abonnementen kun je geen artikelen en samenstellingen gebruiken waaraan verpakkingen zijn gekoppeld. In Profit Projecten heb je ook niet de mogelijkheid om het verbruik van verpakkingen te registreren.

Emballage is een type verpakking waarbij statiegeld wordt berekend. Hiervoor stel je ook de integratie met Profit Financieel in.

Je kunt eventueel een emballage-administratie bijhouden zodat je weet bij welke verkooprelatie de emballage zich bevindt. Bij het toevoegen van verkooporderregels worden emballageregels automatisch toegevoegd bij de gekoppelde artikelen. Je kunt emballages ook gebruiken zonder deze koppeling; je boekt de emballage dan handmatig in de order.

Inhoud

Integratie met Financieel voor emballage

Voor de integratie met Profit Financieel leg je de grootboekrekening voor de emballage vast bij de artikelgroep.

Als je emballage wilt gebruiken moet je dit eerst activeren en autoriseren.

Integratie met Profit Financieel instellen via de Artikelgroep:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Groepering / Artikelgroep.
 2. Open de eigenschappen van de artikelgroep waaraan je het artikel Emballage wilt toevoegen.
 3. Ga naar het tabblad: Integratie.

  Log_Emballage integratie financieel (10)

 4. Selecteer de grootboekrekening bij Rek. emballage.
 5. Klik op: OK.
 6. Vervolgens kun je de Emballage toevoegen.
Emballage toevoegen

Een emballage voeg je toe als verpakkingsartikel (artikel met indicatie Verpakking) en daarbij vink je aan dat het om emballage gaat en vult het statiegeldbedrag in. 

Let op:

Bij een verpakking gaat Profit er vanuit dat er geen btw over berekend hoeft te worden. Als je toch btw wilt berekenen over de verpakking dan moet je het artikel op de normale wijze verkopen zodat ook het omzetbedrag (de btw-grondslag) wordt berekend.

Emballage toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul een Itemcode en een Omschrijving in.
 4. Vink Omschrijving te wijzigen aan als je wilt dat bij bijvoorbeeld het toevoegen van een order de omschrijving nog te wijzigen is.
 5. Selecteer de Artikelgroep waarin deze emballage thuishoort.
 6. Vink eventueel Voorraad bijhouden aan als je de hele voorraadfunctionaliteit wilt gebruiken voor wat betreft prijzen, voorraadwaarde, reserveren op voorraad, e.d. Bij emballage kun je een emballage-administratie bijhouden van wat bij de klant aanwezig is. Deze emballage-administratie dient slechts ter indicatie.

  Als het emballage-artikel gekoppeld is aan de verkooporder, wordt er niets gereserveerd voor dit emballage-artikel, ook wordt de voorraad niet afgeboekt als er een pakbon wordt gemaakt. Je kunt wel gebruik maken van het bestelvoorstel en voorraad op- en afboeken.

 7. Selecteer de Basiseenheid die bij de emballage hoort.
 8. Selecteer Nul bij Btw-tariefgroep.

  Als je wel btw wilt berekenen over de verpakking dan verkoop je het emballage-artikel op de normale wijze zodat Profit ook het omzetbedrag berekent.

 9. Klik op: Volgende.
 10. Selecteer Verpakking bij Type subartikel.
 11. Klik enkele malen op: Volgende. Dit doe je tot je in het scherm Instellingen verpakking komt.
 12. Vink In ordertraject gebruiken aan.

  Hiermee voegt Profit voor ieder artikel in de orderregel waaraan een verpakkingsartikel is gekoppeld een regel toe in de tabel Verpakking.

 13. Vink Emballage aan.
 14. Vink Administratie bijhouden aan om bij houden waar de emballage zich bevindt. Dit is vooral van belang bij kostbare emballage waarvan de leverancier wil weten welke afnemer deze soort emballage in zijn bezit heeft.
 15. Vink Administratie serienummers aan voor de administratie van een serienummerartikel. Dit kan alleen als het veld Administratie bijhouden is aangevinkt.
 16. Vul de statiegeldvelden. De prijs zal niet vaak wijzigen en wordt daarom niet als datumafhankelijke prijs, in de basisvaluta, vastgelegd.

  Let op:

  Dit is dus niet de verkoopprijs als je de verpakking zelf verkoopt, maar het statiegeld dat in rekening wordt gebracht.

 17. Klik op: Voltooien.
 18. Koppel het Emballage-artikel aan een normaal artikel.

Zie ook

Emballage-artikel koppelen aan artikel

Het emballage-artikel koppel je aan 'normale' artikelen zodat het emballage-artikel wordt geboekt in het orderproces op het moment dat je het gewone artikel boekt. Je kunt bij artikelen en samenstellingen vijf verschillende verpakkingen per artikel per eenheid koppelen.

Emballage-artikel koppelen aan normaal artikel:

In dit voorbeeld koppel je de emballage Computerkrat (VP1000) aan het artikel Server behuizing 3 units Antec (1006). In het krat kunnen twee van deze serverbehuizingen. Dit geef je aan met Factor = 2 en Deling = ja. Bij het toevoegen van de order wordt dan bijvoorbeeld bij een order van 10 stuks van artikel 1006 bijgehouden dat 5 computerkratten worden gebruikt.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.
 2. Het koppelen van het emballage-artikel komt overeen met het koppelen van een verpakkingsartikel aan een normaal artikel.

Zie ook

Process

Emballage

Work area

Ordermanagement