thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Orderregelspecificatie inrichten

Als je orderregelspecificaties wilt gebruiken, richt je dit eerst in.

Door het gebruik van orderspecificaties zal het aantal in de pakbonregel bijna altijd afwijken van het aantal in de oorspronkelijke verkooporder. In verband hiermee kun je de instellingen Prijs/korting opnieuw bepalen bij orderregelspec. opnemen in de boekingslay-out van de pakbon. Het bepalen van de prijs en korting is alleen van toepassing als voor een artikel een staffelprijs en/of staffelkorting geldt.

Inhoud

Orderregelspecificatie activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces zal namelijk altijd een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de live-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

 • Orderregelspecificatie

  Let op:

  Je kunt de activering Orderregelspecificatie alleen inschakelen als ook de activeringen Verkoop en Voorraad zijn ingeschakeld. Je moet de activering Voorraad inschakelen in verband met de controles.

Activering inschakelen in een omgeving

Prijs/korting voor orderregelspecificatie opnieuw bepalen

Door het gebruik van orderspecificaties zal het aantal in de pakbonregel bijna altijd afwijken van het aantal in de oorspronkelijke verkooporder. In verband hiermee kun je de instellingen Prijs/korting opnieuw bepalen bij orderregelspec. opnemen in de boekingslay-out van de pakbon. Het bepalen van de prijs en korting is alleen van toepassing als voor een artikel een staffelprijs en/of staffelkorting geldt.

Voor orderregelspecificaties prijs/korting opnieuw bepalen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Open de eigenschappen van de boekingslay-out voor de pakbon.
 3. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen.
 4. Ga naar het tabblad: Instellingen 2.
 5. Vink Prijs/korting opnieuw bepalen bij orderregelspec. aan als je wilt dat Profit de prijs en de korting in een uit een verkooporder afkomstige pakbonregel opnieuw op basis van het geleverde aantal in de pakbonregel bepaald. Daarbij is de prijspeildatum uit de verkooporder bepalend.

  Als je dit veld niet aanvinkt bepaalt Profit de prijs en de korting in een uit een verkooporder afkomstige pakbonregel niet opnieuw. Deze blijven dus gelijk aan die in de verkooporder.

 6. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Orderregelspecificatie-artikel
 2. Inrichten
 3. Orderregelspecificatie-artikel toevoegen
 4. Orderregelspecificatie toevoegen in pakbon
 5. Orderregelspecificatie raadplegen
 6. Orderregelspecificatie wijzigen

Process

Verkooporder Inkooporder Pakbon

Work area

Ordermanagement