thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vrije velden in OCI-koppeling

Je kunt vrije velden in Profit laten vullen via de OCI-koppeling.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een extra informatieveld dat de webshop bij een artikel vastlegt. Dit veld kun je dan als vrije veld ook in Profit registreren. Dit vrije veld vult Profit via het bericht dat je via de OCI-koppeling terugkrijgt uit de webshop.

De inhoud kan ook via de cXML- orderterugkoppeling teruggestuurd worden naar de leverancier.

Let op:

Deze functionaliteit kun je alleen bij OCI-koppelingen gebruiken die gebaseerd zijn op de Profit OCI-definitie. Ook mogen de vrije velden alleen van het type tekst of memo zijn.

Je maakt hiervoor vrije velden aan in de bestanden Item, Artikel (via Item) of Inkoopaanvraagregels (via Inkoopproces). Op het bestand Inkoopaanvraag zelf kun je geen vrije velden aanmaken die voor deze functie geschikt zijn. De reden is dat bij OCI alles op het regelniveau van de inkoopaanvraag afgewikkeld wordt.

De vrije velden koppel je in het OCI-profiel aan de vrije velden Custom Field 16 t/m 20 die in de OCI-koppeling beschikbaar zijn.

Hierbij geldt:

 • Als de aangeleverde waarde langer is dan de lengte van het gekoppelde vrije veld, dan wordt de aangeleverde waarde afgekapt tot de maximale lengte van tekst of memo veld. Hiervan geeft Profit geen foutmelding.
 • Velden op item/artikel niveau worden altijd overschreven met de waarde uit de OCI-koppeling.

Inhoud

Vrije velden toevoegen

Vrije velden voeg je toe in de Management tool:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 2. Filter eventueel bij Product op Ordermanagement.
 3. Open het bestand.

  Bijvoorbeeld (via Item) Artikel, Item of (via Inkoopproces) Inkoopaaanvraagregels.

 4. Voeg de vrije velden toe. Je kunt alleen vrije velden van het type tekst of memo toevoegen voor OCI.

Vrije velden koppelen

De vrije velden koppel je in het OCI-profiel dat gebaseerd is op de Profit-definitie:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Inrichting / OCI-profiel.
 2. Open de eigenschappen van het OCI-profiel dat gebaseerd is op de Profit OCI-definitie of voeg er een toe.
 3. Ga naar het tabblad: Vrije velden.

  Hier zie je de velden waaraan je je eigen vrije velden kunt koppelen.

 4. Koppel de velden.
 5. Sla de wijzigingen op.

Veldnamen

De veldnamen zijn:

Tabel Custom Field 16 : {{Tb16}} {{AfasFbTableId16}} Art

Custom Field 16 : {{Cn16}} {{AfasFbCust_Field16}} UB62B270141896B80C7DAF6AE6FF4C678

Tabel Custom Field 17 : {{Tb17}} {{AfasFbTableId17}} Art

Custom Field 17 : {{Cn17}} {{AfasFbCust_Field17}} UCC506F7E409BDDBC317A649D673E3AA9

Tabel Custom Field 18 : {{Tb18}} {{AfasFbTableId18}} Bit

Custom Field 18 : {{Cn18}} {{AfasFbCust_Field18}} U33D9BE70436AE238F4B525AAC02531DF

Tabel Custom Field 19 : {{Tb19}} {{AfasFbTableId19}} Bit

Custom Field 19 : {{Cn19}} {{AfasFbCust_Field19}} UC147980A431863AE51049B3018E6ACF4

Tabel Custom Field 20 : {{Tb20}} {{AfasFbTableId20}} Prl

Custom Field 20 : {{Cn20}} {{AfasFbCust_Field20}} UC80C49F045D8AEA534FBC58A75CCCA53

Punchout

De punchout ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

NEW_ITEM-DESCRIPTION[1]=Sandisk+USB+stick+Ultra+Flair+16GB&

NEW_ITEM-QUANTITY[1]=1&

NEW_ITEM-UNIT[1]=1&

NEW_ITEM-PRICE[1]=9.29&VAT_PCT[1]=21&

NEW_ITEM-CURRENCY[1]=EUR&

NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[1]=000000000000315485&

NEW_ITEM-VENDORMAT[1]=000000000000315485&

NEW_ITEM-CUST_FIELD1[1]=https%3a%2f%2fmultimedia.cdn.bcc.nl%2fproductimages%2fproducts%2f315485%2fPI_637721419574976054_small.jpg&

NEW_ITEM-CUST_FIELD3[1]=Winkelmand-12345&

NEW_ITEM-CUST_FIELD4[1]=Computer&

NEW_ITEM-CUST_FIELD5[1]=202202-00461059829&

NEW_ITEM-CUST_FIELD16[1]=16:recentie&

NEW_ITEM-CUST_FIELD17[1]=17:waardering&

NEW_ITEM-CUST_FIELD18[1]=18:kwaliteit&

NEW_ITEM-CUST_FIELD19[1]=19:uitvoering&

NEW_ITEM-CUST_FIELD20[1]=20:gemak&

NEW_ITEM-DESCRIPTION[2]=Drempellevering&

NEW_ITEM-QUANTITY[2]=1&

NEW_ITEM-UNIT[2]=1&

NEW_ITEM-PRICE[2]=0&VAT_PCT[2]=21&

NEW_ITEM-CURRENCY[2]=EUR&

NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[2]=000000000000063047&

NEW_ITEM-VENDORMAT[2]=000000000000063047&

NEW_ITEM-CUST_FIELD1[2]=null&

NEW_ITEM-CUST_FIELD3[2]=Winkelmand-12345&

NEW_ITEM-CUST_FIELD4[2]=Computer&

NEW_ITEM-CUST_FIELD5[2]=202202-00461059829&

NEW_ITEM-CUST_FIELD16[2]=&

NEW_ITEM-CUST_FIELD17[2]=&

NEW_ITEM-CUST_FIELD18[2]=&

NEW_ITEM-CUST_FIELD19[2]=&

NEW_ITEM-CUST_FIELD20[2]=

cXML-order

De mapping ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:

<ItemDetail>

<UnitPrice>

<Money currency="{{Line.AfasFbCurrencyId}}">{{Line.AfasFbPricePerUnit \# '#0.00'}}</Money>

</UnitPrice>

<Description xml:lang="en_US">{{Line.AfasFbDescription}}</Description>

<UnitOfMeasure>{{Line.AfasFbBitUnitId}}</UnitOfMeasure>

<Extrinsic name="Barcode" afas-show="{{Line.AfasFbBarcode}} != ''">{{Line.AfasFbBarcode}}</Extrinsic>

<Extrinsic name="Opmerking" afas-show="{{Line.AfasFbRemark}} != ''">{{Line.AfasFbRemark}}</Extrinsic>

<Extrinsic name="Projectnummer" afas-show="{{Line.AfasFbProjectId}} != ''">{{Line.AfasFbProjectId}}</Extrinsic>

<Extrinsic name="Projectfase" afas-show="{{Line.AfasFbProjectStage}} != ''">{{Line.AfasFbProjectStage}}</Extrinsic>

<Extrinsic name="VerbijzonderingscodeAs1" afas-show="{{Line.AfasFbVerbCode1}} != ''">{{Line.AfasFbVerbCode1}}</Extrinsic>

<Extrinsic name="VerbijzonderingscodeAs2" afas-show="{{Line.AfasFbVerbCode2}} != ''">{{Line.AfasFbVerbCode2}}</Extrinsic>

<Extrinsic name="VerbijzonderingscodeAs3" afas-show="{{Line.AfasFbVerbCode3}} != ''">{{Line.AfasFbVerbCode3}}</Extrinsic>

<Extrinsic name="VerbijzonderingscodeAs4" afas-show="{{Line.AfasFbVerbCode4}} != ''">{{Line.AfasFbVerbCode4}}</Extrinsic>

<Extrinsic name="VerbijzonderingscodeAs5" afas-show="{{Line.AfasFbVerbCode5}} != ''">{{Line.AfasFbVerbCode5}}</Extrinsic>

<Extrinsic name="Cust_Field16" afas-show="{{Line.AfasFbOCIField16}} != ''">{{Line.AfasFbOCIField16}}</Extrinsic>

<Extrinsic name="Cust_Field17" afas-show="{{Line.AfasFbOCIField17}} != ''">{{Line.AfasFbOCIField17}}</Extrinsic>

<Extrinsic name="Cust_Field18" afas-show="{{Line.AfasFbOCIField18}} != ''">{{Line.AfasFbOCIField18}}</Extrinsic>

<Extrinsic name="Cust_Field19" afas-show="{{Line.AfasFbOCIField19}} != ''">{{Line.AfasFbOCIField19}}</Extrinsic>

<Extrinsic name="Cust_Field20" afas-show="{{Line.AfasFbOCIField20}} != ''">{{Line.AfasFbOCIField20}}</Extrinsic>

</ItemDetail>

</ItemOut>

</OrderRequest>

</Request>

</cXML>

Output

De output ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- versie = 2 -->

<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.041/cXML.dtd"[]>

<cXML version="1.2" payloadID="AFAS" timestamp="2022-02-23T10:23:56" xml:lang="en_US">

<Header>

<From>

<Credential domain="NetworkId">

<Identity>deb-nr-1234</Identity>

</Credential>

</From>

<To>

<Credential domain="NetworkId">

<Identity>AFAS Software B.V.</Identity>

</Credential>

</To>

<Sender>

<Credential domain="NetworkId">

<Identity>AFAS</Identity>

<SharedSecret></SharedSecret>

</Credential>

<UserAgent>Omgeving P21_0202 AFAS Profit 18</UserAgent>

</Sender>

</Header>

<Request>

<OrderRequest>

<OrderRequestHeader orderID="01885" orderDate="2022-02-23 00:00:00" type="new">

<Total>

<Money currency="EUR">9.29</Money>

</Total>

<ShipTo>

<Address isoCountryCode="NL" addressID="1280">

<Name xml:lang="en_US">Jan Jansen - afdeling e-mail &amp; telefoon</Name>

<PostalAddress>

<DeliverTo>Jan Jansen - afdeling e-mail &amp; telefoon</DeliverTo>

<DeliverTo>afdeling e-mail &amp; telefoon</DeliverTo>

<Street>Wingerd 11</Street>

<City>Leusden</City>

<PostalCode>3833 XA</PostalCode>

<Country isoCountryCode="NL">NL</Country>

</PostalAddress>

<Email>e-mail@werk.nl</Email>

<Phone name="N/A">

<TelephoneNumber>

<CountryCode isoCountryCode="NL">NL</CountryCode>

<AreaOrCityCode>N/A</AreaOrCityCode>

<Number>033-werk</Number>

</TelephoneNumber>

</Phone>

</Address>

</ShipTo>

<BillTo>

<Address isoCountryCode="NL" addressID="1268">

<Name xml:lang="en_US">EnYoi ICT Services B.V.</Name>

<PostalAddress>

<DeliverTo>EnYoi ICT Services B.V.</DeliverTo>

<Street>Inspiratielaan 1</Street>

<City>Leusden</City>

<PostalCode>3833 AV</PostalCode>

<Country isoCountryCode="NL">NL</Country>

</PostalAddress>

<Phone name="N/A">

<TelephoneNumber>

<CountryCode isoCountryCode="NL">NL</CountryCode>

<AreaOrCityCode>N/A</AreaOrCityCode>

<Number>T033 3361800</Number>

</TelephoneNumber>

</Phone>

</Address>

</BillTo>

<Comments>+++ NIET LEVEREN +++</Comments>

<SupplierOrderInfo orderID="Winkelmand-12345" />

<Extrinsic name="BTW">NL123456782B01</Extrinsic>

</OrderRequestHeader>

<ItemOut quantity="1" lineNumber="1" requestedDeliveryDate="2022-02-23">

<ItemID>

<SupplierPartID>000000000000315485</SupplierPartID>

</ItemID>

<ItemDetail>

<UnitPrice>

<Money currency="EUR">9.29</Money>

</UnitPrice>

<Description xml:lang="en_US">Sandisk USB stick Ultra Flair 16GB</Description>

<UnitOfMeasure>1</UnitOfMeasure>

<Extrinsic name="VerbijzonderingscodeAs1">01</Extrinsic>

<Extrinsic name="VerbijzonderingscodeAs2">201</Extrinsic>

<Extrinsic name="Cust_Field16">16:recentie</Extrinsic>

<Extrinsic name="Cust_Field17">17:waardering</Extrinsic>

<Extrinsic name="Cust_Field18">18:kwaliteit</Extrinsic>

<Extrinsic name="Cust_Field19">19:uitvoering</Extrinsic>

<Extrinsic name="Cust_Field20">20:gemak</Extrinsic>

</ItemDetail>

</ItemOut>

<ItemOut quantity="1" lineNumber="2" requestedDeliveryDate="2022-02-23">

<ItemID>

<SupplierPartID>000000000000063047</SupplierPartID>

</ItemID>

<ItemDetail>

<UnitPrice>

<Money currency="EUR">0.00</Money>

</UnitPrice>

<Description xml:lang="en_US">Drempellevering</Description>

<UnitOfMeasure>1</UnitOfMeasure>

<Extrinsic name="VerbijzonderingscodeAs1">01</Extrinsic>

<Extrinsic name="VerbijzonderingscodeAs2">201</Extrinsic>

</ItemDetail>

</ItemOut>

</OrderRequest>

</Request>

</cXML>

Direct naar

 1. Inkooporders via OCI-koppeling inrichten
 2. Inkooporder via website inkooprelatie (OCI) via mail/pdf inrichten
 3. Inkooporder via website inkooprelatie (OCI) met XML inrichten
 4. Inkooporder via website per specifieke OCI-koppeling van inkooprelatie inrichten
 5. Inkooporder via website via Profit-OCI-koppeling inrichten

Process

OCI

Work area

Ordermanagement