thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vrije velden in OCI-koppeling

Je kunt vrije velden in Profit laten vullen via de OCI-koppeling.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een extra informatieveld dat de webshop bij een artikel vastlegt. Dit veld kun je dan als vrije veld ook in Profit registreren.

Dit vrije veld vult Profit via het bericht dat je via de OCI-koppeling terugkrijgt uit de webshop.

Let op:

Deze functionaliteit kun je alleen bij OCI-koppelingen gebruiken die gebaseerd zijn op de Profit OCI-definitie. Ook mogen de vrije velden alleen van het type tekst of memo zijn.

Je maakt hiervoor vrije velden aan in de bestanden Item, Artikel (via Item) of Inkoopaanvraagregels (via Inkoopproces). Op het bestand Inkoopaanvraag zelf kun je geen vrije velden aanmaken die voor deze functie geschikt zijn. De reden is dat bij OCI alles op het regelniveau van de inkoopaanvraag afgewikkeld wordt.

De vrije velden koppel je in het OCI-profiel aan de vrije velden Custom Field 16 t/m 20 die in de OCI-koppeling beschikbaar zijn.

Hierbij geldt:

 • Als de aangeleverde waarde langer is dan de lengte van het gekoppelde vrije veld, dan wordt de aangeleverde waarde afgekapt tot de maximale lengte van tekst of memo veld. Hiervan geeft Profit geen foutmelding.
 • Velden op item/artikel niveau worden altijd overschreven met de waarde uit de OCI-koppeling.

Vrije velden toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 2. Filter eventueel bij Product op Ordermanagement.
 3. Open het bestand.

  Bijvoorbeeld (via Item) Artikel, Item of (via Inkoopproces) Inkoopaaanvraagregels.

 4. Voeg de vrije velden toe. Je kunt alleen vrije velden van het type tekst of memo toevoegen voor OCI.

Vrije velden koppelen in OCI-profiel dat gebaseerd is op de Profit-definitie:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Inrichting / OCI-profiel.
 2. Open de eigenschappen van het OCI-profiel dat gebaseerd is op de Profit OCI-definitie of voeg er een toe.
 3. Ga naar het tabblad: Vrije velden.

  Hier zie je de velden waaraan je je eigen vrije velden kunt koppelen.

 4. Koppel de velden.
 5. Sla de wijzigingen op.

Direct naar

 1. Inkooporders via OCI-koppeling inrichten
 2. Inkooporder via website inkooprelatie (OCI) via mail/pdf inrichten
 3. Inkooporder via website inkooprelatie (OCI) met XML inrichten
 4. Inkooporder via website per specifieke OCI-koppeling van inkooprelatie inrichten
 5. Inkooporder via website via Profit-OCI-koppeling inrichten

Process

OCI

Work area

Ordermanagement