thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Bidfood OCI-koppeling

In de koppeling met Bidfood worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

  • OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).
  • XML-order (Profit verstuurt de inkooporder in XML-formaat naar de leverancier

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je Bidfood lezen.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag, koppeling niet aanpasbaar

Het overgenomen winkelmandje vanuit Bidfood is in InSite niet aanpasbaar.zien

Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit overgenomen winkelmandje mogelijk?

Regels wijzigbaar qua aantallen:

nee

Regels verwijderbaar:

nee

Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:

nee

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen.

Voor Bidfood gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld

Instelling

Toelichting

URL OCI-koppeling

Niet wijzigbaar

Standaard URL.

Test URL beschikbaar

Ja

 

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

 

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

 

URL Export (XML-order)

Https

Https

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

 

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

 

Voorkeur artikelgroep

Verplicht

Vanuit de webshop stuurt de leverancier artikelgroepen mee. Deze kun je in het OCI-profiel koppelen aan de artikelgroepen in Profit. Er is altijd één voorkeur artikelgroep nodig, voor het geval er artikelgroepen vanuit de leverancier komen die niet gekoppeld zijn in Profit.

Zie ook:

Webshop Punchout

Na het vullen van de winkelwagen zal de leverancier via een HTTPS POST een bericht terug sturen naar InSite. De volgende velden worden meegestuurd:

OCI-Field

Omschrijving

Profit veld

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Description - Omschrijving van product

-

NEW_ITEM-MATNR

Matnr - SRM code van item

-

NEW_ITEM-QUANTITY

Quantity – Aantal van item

Besteleenheid / Aantal, indien NEW_ITEM-CUST_FIELD4 leeg is.

NEW_ITEM-UNIT

Unit – Eenheid van item

Besteleenheid, indien NEW_ITEM-CUST_FIELD4 leeg is.

NEW_ITEM-PRICE

Price – Prijs van item

Prijs

NEW_ITEM-CURRENCY

Currency – Valuta van item

Valuta

NEW_ITEM-PRICEUNIT

Priceunit – Prijs per eenheid

Besteleenheid, indien NEW_ITEM-UNIT en NEW_ITEM-CUST_Field4 leeg zijn.

NEW_ITEM-LEADTIME

Leadtime – levertijd van item in dagen

 -

NEW_ITEM-LONGTEXT

Longtext – Tekst veld voor item

Omschrijving van item.

NEW_ITEM-VENDOR

Vendor – SRM nummer van leverancier

-

NEW_ITEM-VENDORMAT

Vendormat – Itemcode van leverancier

Itemcode leverancier

NEW_ITEM-MANUFACTCODE

Manufactcode – SRM nummer van item van fabrikant

-

NEW_ITEM-MANUFACTMAT

MANUFACTMAT - Artikelnummer van de fabrikant van het item

-

NEW_ITEM-MATGROUP

Matgroup – Artikelgroep van item

-

NEW_ITEM-SERVICE

Service – Aanduiding als Item is een service is

-

NEW_ITEM-CONTRACT

Contract – Verwijzing naar gekoppelde contract

-

NEW_ITEM-CONTRACT_ITEM

Contract_Item - item binnen het SRM-contract

-

NEW_ITEM-EXT_QUOTE_ID

 Nummer van een extern bod voor dit item (zoals

referentie voor een volgende bestelling)

 -

NEW_ITEM-EXT_QUOTE_ITEM

 Item van extern bod

 -

NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID

Ext_product_id – Unieke ID voor item in de catalogus van leverancier

-

NEW_ITEM-ATTACHMENT

Attachment – Bijlage bij item

-

NEW_ITEMATTACHMENT_TITLE

Itemattachment _title – Titel van bijlage

-

NEW_ITEMATTACHMENT_PURPOSE

Itemattachment _purpose – Doel van bijlage

-

NEW_ITEMEXT_SCHEMA_TYPE

Itemext_Schema_Type - Naam van een schema waarmee het is geïmporteerd

in de SRM-server van leverancier

-

NEW_ITEMEXT_CATEGORY_ID

Itemext_Category_Id – Unieke ID voor een externe category van het schema op de SRM-server. Dit is onafhankelijk van het schema dat wordt gebruikt.

-

NEW_ITEM-EXT_CATEGORY

Ext_Category – Unieke ID voor een externe category van het schema op de SRM-server. Dit is afhankelijk van het schema dat wordt gebruikt.

-

NEW_ITEM-SLD_SYS_NAME

Sld_Sys_name - Naam van het systeem in de SLD

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD1

Cust_Field1 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Gewenste leverdatum

NEW_ITEM-CUST_FIELD2

Cust_Field2 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Debiteurnummer leverancier. Dit veld zal ook worden gebruikt als debiteurnummer leverancier in de inkooporder in plaats van de waarde van debiteurnummer leverancier in het OCI-profiel.

NEW_ITEM-CUST_FIELD3

Cust_Field3 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

BTW percentage

NEW_ITEM-CUST_FIELD4

Cust_Field4 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Besteleenheid / Aantal.

NEW_ITEM-CUST_FIELD5

Cust_Field5 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD6

Cust_Field6 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

-

 

NEW_ITEM-CUST_FIELD7

Cust_Field7 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Artikelgroep

NEW_ITEM-CUST_FIELD8

Cust_Field8 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD9

Cust_Field9 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD10

Cust_Field9 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD11

Cust_Field9 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Referentie

NEW_ITEM-CUST_FIELD12

Cust_Field9 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Basiseenheid / Aantal basiseenheden

NEW_ITEM-CUST_FIELD13

Cust_Field9 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD14

Cust_Field9 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

-

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Profit-veld

Verplicht/

Optioneel

Toelichting op hoe Profit de waarde voor het artikel bepaalt

XML-veld vanuit leverancier

Itemcode

V

Profit bepaalt de itemcode via Autonummering.

nvt

Omschrijving

V

Neemt Profit over van de webshop van de leverancier.

NEW_ITEM-LONGTEXT

Eenheid

V

Als er maar één eenheid meekomt uit de webshop, neemt Profit die als eenheid.

AfasFbOCIField04 -> NEW_ITEM-Unit -> NEW_ITEM-PriceUnit

Inkooprelatie

V

Profit neemt de inkooprelatie uit het OCI-profiel over.

Nvt

Itemcode inkooprelatie

V

Profit controleert dit veld om te zien of het artikel uit de webshop al in Profit voorkomt.

NEW_ITEM-VendorMat

Omschrijving itemcode inkooprelatie

V

Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.

NEW_ITEM-LONGTEXT

Besteleenheid inkooprelatie

V

Dit neemt Profit over uit het Profit-veld ‘Eenheid’. Zie hierboven.

AfasFbOCIField04 -> NEW_ITEM-Unit -> NEW_ITEM-PriceUnit

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die Profit vervolgens als inkoopprijs bij het artikel opslaat.

NEW_ITEM-Price

Land wetgeving

V

Profit bepaalt dit aan de hand van de land wetgeving uit de administratie in de factureringsinstellingen.

nvt

Btw-tariefgroep

V

Profit bepaalt dit op basis van btw-percentage en landwetgeving.

NEW_ITEM-CUST_FIELD3

Artikelgroep

nvt

De leverancier stuurt de artikelgroepen mee. Op basis van de inrichting van de artikelgroepen in het OCI-profiel bepaalt Profit vervolgens de artikelgroep.

NEW_ITEM-CUST_FIELD7

Artikelgroepen

Selecteer bij inrichting van het OCI-profiel bij het veld Voorkeur artikelgroep de artikelgroep waar Profit de artikelen die je via de webshop bestelt, aan moet koppelen. De artikelgroep bepaalt de grootboekrekeningen voor de financiële sturing.

Dit geldt qua artikelgroepen voor deze OCI-koppeling:

Vanuit de webshop worden de artikelgroepen meegestuurd. Als je niet wilt dat alle bestelde artikelen in de voorkeur artikelgroep terechtkomen, maak je een koppeling tussen de productgroepen van de inkooprelatie en je eigen artikelgroepen. Op deze manier bepaal je per artikelgroep in welke andere artikelgroepen de artikelen van de webshop terechtkomen en op welke rekening de kosten (rekening inkoop) geboekt worden.

Zie ook:

Artikelgroepen koppelen qua moment

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld

Verplicht/

optioneel

Toelichting

Veld vanuit leverancier

Vanaf welk niveau

Itemcode

V

Code van het aangemaakte artikel.

 

Vanuit artikel

Eenheid

V

Besteleenheid

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Omschrijving

V

Standaard artikelomschrijving

NEW_ITEM-Description

Vanuit artikel

Aantal

V

Aantal van de bestelde eenheid

NEW_ITEM-Quantity

Vanuit bestelling

Besteleenheid inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit de eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs in de regel wordt toegevoegd.

NEW_ITEM-Price

Vanuit bestelling

Gewenste leverdatum

O

Opgegeven leverdatum in de webshop

NEW_ITEM-Cust_Field3

Vanuit bestelling

Opmerking

O

In het Opmerkingen-veld wordt de toelichting van het artikel getoond.

NEW_ITEM-Longtext

Vanuit bestelling

De kolom ‘Veld vanuit leverancier’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De leveranciers sturen de waarde van een specifiek veld mee op dit veld.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een inkoopaanvraag in InSite.

XML-order - Velden in de XML-inkooporder

Profit levert orders via XML bij Bidfood aan. De velden in de XML-inkooporder worden op de onderstaande manier gevuld.
Velden:

Head element

Subelement(s)

Field

Toelichting

Bron

StandardBusinessDocumentHeader

 

 

 

 

 

sh:HeaderVersion

 

 

 

 

 

sh:HeaderVersion

versie van header

Vaste waarde in cXML

 

sh:Sender

 

 

 

 

 

sh:Identifier

Klantnummer van locatie

Afkomsting uit de waarde in AfasFbOCIField02

 

sh:Receiver

 

 

 

 

 

sh:Identifier

gln code van ontvanger

Vaste waarde in cXML

 

sh:DocumentationIdentification

 

 

 

 

 

sh:Standard

Gebruikte standaard van bericht (EAN.UCC)

Vaste waarde in cXML

 

 

sh:TypeVersion

Versie van berichttype

Vaste waarde in cXML

 

 

sh:InstanceIdentifier

Ordernummer van inkooporder

Kop van inkooporder

 

 

sh:Type

Soort bericht

Vaste waarde in cXML

 

 

sh:MultipleType

Dient het bericht meerdere types (false)

Vaste waarde in cXML

 

 

sh:CreationDateAndTime

Huidige datum

Kop van inkooporder

eanucc:message

 

 

 

 

 

entityIdentification

 

 

 

 

 

uniqueCreatorIdentifcation

Ordernummer van inkooporder

Kop van inkooporder

 

 

contentOwner - gln

gln nummer

Vaste waarde in cXML

eanucc:transaction

 

 

 

 

 

entityIdentification

 

 

 

 

 

uniqueCreatorIdentifcation

Ordernummer van inkooporder

Kop van inkooporder

 

 

contentOwner - gln

gln nummer

Vaste waarde in cXML

command

 

 

 

 

 

eanucc:doucmentCommand

 

 

 

 

\documentCommandHeader

 

 

 

 

 

uniqueCreatorIdentifcation

Ordernummer van inkooporder

Kop van inkooporder

 

 

contentOwner - gln

gln nummer

Vaste waarde in cXML

 

\documentCommandOperand

 

 

 

 

 

order:order

Besteldatum

Kop van inkooporder

 

\documentCommandOperand\order:order\contentVersion

 

 

 

 

 

versionIdentification

Versie van inhoudelijke bericht

Vaste waarde in cXML

 

\documentCommandOperand\order:order\documentStructureVersion

 

 

 

 

 

versionIdentification

Versie van document

Vaste waarde in cXML

 

\documentCommandOperand\order:order\orderIdentification

 

 

 

 

 

uniqueCreatorIdentifcation

Ordernummer van inkooporder

Kop van inkooporder

 

 

contentOwner - gln

gln nummer

Vaste waarde in cXML

 

\documentCommandOperand\order:order\orderPartyInformation

 

 

 

 

 

seller - gln

Ordernummer van inkooporder

Kop van inkooporder

 

 

buyer - gln

gln nummer

Vaste waarde in cXML

 

\documentCommandOperand\order:order\orderLogisticalInformation

 

 

 

 

\orderLogisticalInformation\ShipToLogistics

 

 

 

 

\orderLogisticalInformation\ShipToLogistics\ShipTo

 

 

 

 

 

gln

gln nummer

Vaste waarde in cXML

 

 

additionalPartyIdentification - additionalPartyIdentificationValue

Klantnummer van locatie

Afkomsting uit de waarde in AfasFbOCIField02

 

 

additionalPartyIdentification - additionalPartyIdentificationType

Type van identificatie

Vaste waarde in cXML

 

\orderLogisticalInformation\orderLogisticalDateGroup\

 

 

 

 

 

requestedDeliveryDate - Date

Leverdatum

Kop van inkooporder

 

\order:order\orderLineItem

 

 

 

 

 

UnitOfMeasure

Eenheid

Afkomsting uit de waarde in AfasFbOCIUnit uit de inkooporderregel

 

 

Number

volgnummer

Inkooporderregel

 

\orderLineItem

 

 

 

 

 

requestedQuantity

 

 

 

 

tradeItemIdentification - gtin

 

 

 

 

tradeItemIdentification - tradeItemIdentificationValue

itemcode leverancier

Afkomsting uit de waarde in AfasFbOCIField02

 

 

tradeItemIdentification - tradeItemIdentificationType

type van waarde

Vaste waarde in cXML

 

extenstion

 

 

 

 

 

portieInhoud

inhoud van portie

Afkomsting uit de waarde in AfasFbOCIField04

 

 

portieEenheid

eenheid van portie

Afkomsting uit de waarde in AfasFbOCIField04

 

 

artikelSpecificatie

specificatie van artikel

Afkomsting uit de waarde in AfasFbOCIField05

XML-order

Bij deze OCI-koppeling kunnen inkooporders via XML aangeleverd worden.

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met Bidfood.

Direct naar

  1. Beschrijvingen specifieke OCI-koppelingen

Process

OCI

Work area

Ordermanagement