thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Brocacef OCI-koppeling

In de koppeling met Brocacef worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

  • OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je Brocacef lezen.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag alles aanpasbaar.

De Profit-gebruiker kan het winkelmandje dat uit de webshop van Brocacef wordt overgenomen naar InSite, aanpassen.

Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit webshop mogelijk?

Regels wijzigbaar qua aantallen:

ja

Regels verwijderbaar:

ja

Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:

ja

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen.

Voor Brocacef gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld

Instelling

Toelichting

URL OCI-koppeling

Niet wijzigbaar

Standaard URL

Test URL beschikbaar

Nee

Niet beschikbaar.

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verlplicht

Gebruikersnaam van de OCI-account

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

Wachtwoord van de OCI-account

Voorkeur artikelgroep

Verplicht

Vanuit de webshop stuurt de leverancier geen artikelgroepen mee. Alle producten die worden besteld via de OCI-koppeling worden gekoppeld aan de ingestelde artikelgroep.

Webshop Punchout

Na het vullen van de winkelwagen zal de leverancier via een HTTPS POST een bericht terug sturen naar InSite. De volgende velden worden meegestuurd:

Let op!

Niet alle velden worden in Profit verwerkt.

OCI-Field

Omschrijving

Profit veld

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Description

Omschrijving van product

NEW_ITEM-QUANTITY

Quantity

Aantal besteld

NEW_ITEM-UNIT

Unit

Eenheid

NEW_ITEM-PRICE

Price

Prijs per eenheid

NEW_ITEM-CURRENCY

Currency

Valuta

NEW_ITEM-VENDORMAT

Vendormat

Itemcode van leverancier

NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID

Ext_Product_Id

EAN code

NEW_ITEM-LEADTIME

Leadtime

Levertijd in dagen

NEW_ITEM-CUST_FIELD1

Cust_Field1

Btw-groep (H / L)

NEW_ITEM-CUST_FIELD5

Cust_Field2

Gewenste leverdatum

NEW_ITEM-CUST_FIELD6

Cust_Field3

Btw-percentage

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Profit-veld

Verplicht/

Optioneel

Toelichting op hoe Profit de waarde voor het artikel bepaalt

XML-veld vanuit leverancier

Itemcode

V

Profit bepaalt de itemcode via Autonummering.

nvt

Omschrijving

V

Neemt Profit over van de webshop van de leverancier.

NEW_ITEM-Description

Eenheid

V

Als er maar één eenheid meekomt uit de webshop, neemt Profit die als eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Basiseenheid bij gebruik meerdere eenheden

nvt

Profit gebruikt dit bij deze leverancier niet. Er wordt altijd gewerkt met één eenheid per artikel.

NEW_ITEM-BasicUnitId

Inkooprelatie

V

Profit neemt de inkooprelatie uit het OCI-profiel over.

nvt

Itemcode inkooprelatie

V

Profit controleert dit veld om te zien of het artikel uit de webshop al in Profit voorkomt.

Raadpleeg dit in het artikel.

NEW_ITEM-VendorMat

Omschrijving itemcode inkooprelatie

V

Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.

NEW_ITEM-Description

Besteleenheid inkooprelatie

V

Dit neemt Profit over uit het Profit-veld ‘Eenheid’. Zie hierboven.

NEW_ITEM-Unit

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die Profit vervolgens als inkoopprijs bij het artikel opslaat.

NEW_ITEM-Price

Land wetgeving

V

Profit bepaalt dit aan de hand van het Land wetgeving uit de administratie in de factureringsinstellingen.

nvt

Btw-tariefgroep

V

Profit bepaalt dit op basis van btw-percentage en Land wetgeving.

NEW_ITEM-Cust_Field1

Artikelgroep

nvt

De leverancier stuurt geen artikelgroepen mee.

NEW_ITEM-MATGROUP

Artikelgroepen

Selecteer bij inrichting van het OCI-profiel bij het veld Voorkeur artikelgroep de artikelgroep waar Profit de artikelen die je via de webshop bestelt, aan moet koppelen. De artikelgroep bepaalt de grootboekrekeningen voor de financiële sturing.

Dit geldt qua artikelgroepen voor deze OCI-koppeling:

Vanuit de webshop worden de artikelgroepen niet meegestuurd. Wel kun je dit handmatig inrichten.

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld

Verplicht/ Optioneel

Toelichting

Veld vanuit leverancier

Vanaf welk niveau

Itemcode

V

Code van het aangemaakte artikel

 

Vanuit artikel

Eenheid

V

Besteleenheid

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Omschrijving

V

Standaard artikelomschrijving

NEW_ITEM-Description

Vanuit artikel

Aantal

V

Aantal van de bestelde eenheid

NEW_ITEM-Quantity

Vanuit bestelling

Besteleenheid inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit de eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs in de regel wordt toegevoegd.

NEW_ITEM-Price

Vanuit bestelling

Gewenste leverdatum

O

Komt niet mee vanuit webshop

nvt

nvt

De kolom ‘Veld vanuit leverancier’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De leveranciers sturen de waarde van een specifiek veld mee op dit veld.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een inkoopaanvraag in InSite.

XML-order - Velden in de XML-inkooporder

Profit levert orders via XML bij de leverancier aan. De velden in de XML-inkooporder worden op de onderstaande manier gevuld.


Velden:

Head element

Subelement(s)

Field

Toelichting

Bron

Header

 

 

 

 

 

From - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Klantnummer bij leverancier. Verplicht in de koppeling met de leverancier

OCI-profiel in AFAS

 

To - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Naam van de inkooprelatie

Naam van crediteur in de kop van de inkooporder.

 

Sender - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Provider die de inkooporder verstuurd. Dit zal altijd AFAS zijn.

Vaste waarde in de cXML.

 

 

SharedSecret

 

OCI-profiel in AFAS

 

Sender - UserAgent

 

 

 

 

 

UserAgent

Omgeving waar de order vandaan komt.

Profit-omgeving

Request

 

 

 

 

 

OrderRequest - OrderRequestHeader

 

 

 

 

 

orderID

Ordernummer van de verstuurde order

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

orderDate

Besteldatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

requestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

OrderRequestHeader - Total

 

 

 

 

 

Money

Totale waarde van inkooporder + valuta code. De valuta code zal altijd EUR zijn

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

OrderRequestHeader - ShipTo

 

 

 

 

\ShipTo - Address

 

 

 

 

 

Address

Het ID en de landcode van het afleveradres.

Ingestelde afleveradres in AFAS. Indien niet gekozen zal er volgens een schema een afleveradres worden bepaald. Zie ''Afleveradres bepalen'' onderaan het artikel. Het ID heeft de koppeling met de tabel Afleveradres leverancier in het OCI-profiel

 

 

Name

Omschrijving van het afleveradres

Ingestelde aflveradres in AFAS

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS (Kop inkooporder)

 

 

Street

 

 

 

 

City

 

 

 

 

PostalCode

 

 

 

 

Country

 

 

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnummer

 

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnummer van het afleveradres

Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)

 

 

 

 

 

 

OrderRequestHeader - BillTo

 

 

 

 

\Billto - Address

 

 

 

 

 

Address

Het ID en landcode van het factuuradres

Ingestelde factuuradres in AFAS.

 

 

Name

Omschrijving van het factuuradres

Ingestelde factuuradres in AFAS.

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Street

Straatnaam

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

City

Stad

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

PostalCode

Postcode

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Country

Land

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnummer

Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde afleveradres

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnummer van het factuuradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

\OrderRequestHeader - CostCenter

Costcenter

kostenplaats

Verbijzonderingsas 1

 

\OrderRequestHeader - Locatienummer

Locatienummer

Locatienummer

Debiteurnummer leverancier in het OCI-profiel

 

OrderRequestHeader - SupplierOrderInfo OrderID

 

 

 

ItemOut

 

 

 

 

 

 

Quantity

Aantal

Aantal artikelen in inkooporderregel

 

 

LineNumber

regelnummer, volgnummer

Volgnummer van de inkooporderregel

 

 

requestedDeliveryDat

Gewenste leverdatum

Opgegeven gewenste leverdatum van het artikel

 

\ItemID

 

 

 

 

 

SupplierPartID

Itemcode inkooprelatie

Itemcode van de inkooprelatie in de eigenschappen van het artikel

 

\ItemDetail

 

 

 

 

\ItemDetail - UnitPrice

 

 

 

 

 

Money

Prijs per eenheid

Prijs per eenheid van artikel in de inkooporderregel

 

\ItemDetail - Description

Description

Omschrijving

Omschrijving van het artikel in de inkooporderregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs1

VerbijzonderingscodeAs1

Code van verbijzonderingsas 1

Ingestelde verbijzonderingsas bij inkooporderregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs2

VerbijzonderingscodeAs2

Code van verbijzonderingsas 2

Ingestelde verbijzonderingsas bij inkooporderregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs3

VerbijzonderingscodeAs3

Code van verbijzonderingsas 3

Ingestelde verbijzonderingsas bij inkooporderregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs4

VerbijzonderingscodeAs4

Code van verbijzonderingsas 4

Ingestelde verbijzonderingsas bij inkooporderregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs5

VerbijzonderingscodeAs5

Code van verbijzonderingsas 5

Ingestelde verbijzonderingsas bij inkooporderregel

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met de leverancier.

Direct naar

  1. Beschrijvingen specifieke OCI-koppelingen

Process

OCI

Work area

Ordermanagement