thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Central Point SA OCI-koppeling

In de koppeling met Central Point SA worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

  • OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).
  • XML-order (Profit verstuurt de inkooporder in XML-formaat naar de leverancier

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je Central Point SA lezen.

Er is overigens ook een Central Point BV OCI-koppeling.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag, koppeling niet aanpasbaar

Het overgenomen winkelmandje vanuit Central Point SA is in InSite aanpasbaar. (De Profit-gebruiker kan het uit de webshop van Central Point SA aanpassen in InSite). Artikelen kunnen worden toegevoegd als de juiste itemcode van de leverancier bekend is in Profit (itemcode inkooprelatie).

Let op:

De koppeling met Central Point geldt alleen voor het SA domein.

Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit overgenomen winkelmandje mogelijk?

Regels wijzigbaar qua aantallen:

ja

Regels verwijderbaar:

ja

Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:

ja

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen.

Voor Central Point SA gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld

Instelling

Toelichting

URL OCI-koppeling

Niet wijzigbaar

Niet aanpasbaar. Ingesteld in OCI-definitie.

Test URL beschikbaar

n.v.t.

-

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

 Op te vragen bij leverancier

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

 Op te vragen bij leverancier

URL Export (XML-order)

Https

Op te vragen bij leverancier

Gebruikersnaam OCI- koppeling

Verplicht

Op te vragen bij leverancier

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

Op te vragen bij leverancier

Debiteurnummer leverancier

Verplicht (bij uitgaande orders)

Onderdeel van de From credential in de header van de inkooporder (cXML)

Voorkeur artikelgroep

Verplicht

Vanuit de webshop stuurt de leverancier artikelgroepen mee. Deze kun je in het OCI-profiel koppelen aan de artikelgroepen in Profit. Er is altijd één voorkeur artikelgroep nodig, voor het geval er artikelgroepen vanuit de leverancier komen die niet gekoppeld zijn in Profit.

Zie ook:

Webshop Punchout

Na het vullen van de winkelwagen zal de leverancier via een HTTPS POST een bericht terug sturen naar InSite. De volgende velden worden meegestuurd:

OCI-Field

Omschrijving

Profit veld

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Description - Omschrijving van product

Omschrijving

NEW_ITEM-QUANTITY

Quantity – Aantal van item

Aantal besteld

NEW_ITEM-UNIT

Unit – Eenheid van item

Eenheid

NEW_ITEM-PRICE

Price – Prijs van item

Prijs

NEW_ITEM-PRICEUNIT

Priceunit – Prijs per eenheid

-

NEW_ITEM-CURRENCY

Currency – Valuta van item

Valuta

NEW_ITEM-LEADTIME

Leadtime – levertijd van item in dagen

Gewenste leverdatum

NEW_ITEM-MANUFACTURER_NAME

Naam fabrikant

-

NEW_ITEM-VENDORMAT

Vendormat – Itemcode van leverancier

Itemcode leverancier

NEW_ITEM-MANUFACTCODE

Manufactcode – SRM nummer van item van fabrikant

-

NEW_ITEM-EXT_QUOTE_ID

Item van extern bod

 

NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID

Ext_product_id – Unieke ID voor item in de catalogus van leverancier

-

NEW_ITEMEXT_SCHEMA_TYPE

Itemext_Schema_Type - Naam van een schema waarmee het is geïmporteerd

in de SRM-server van leverancier

-

NEW_ITEMEXT_CATEGORY_ID

Itemext_Category_Id – Unieke ID voor een externe category van het schema op de SRM-server. Dit is onafhankelijk van het schema dat wordt gebruikt.

-

NEW_ITEM-MATGROUP

Matgroup – Artikelgroep van item

Artikelgroep

NEW_ITEM-CUST_FIELD1

Cust_Field1 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

BTW percentage

NEW_ITEM-CUST_FIELD3

Cust_Field3 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Opmerking

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Profit-veld

Verplicht/

Optioneel

Toelichting op hoe Profit de waarde voor het artikel bepaalt

XML-veld vanuit leverancier

Itemcode

V

Profit bepaalt de itemcode via Autonummering.

nvt

Omschrijving

V

Neemt Profit over van de webshop van de leverancier.

NEW_ITEM-Description

Eenheid

V

Als er maar één eenheid meekomt uit de webshop, neemt Profit die als eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Inkooprelatie

V

Profit neemt de inkooprelatie uit het OCI-profiel over.

nvt

Itemcode inkooprelatie

V

Profit controleert dit veld om te zien of het artikel uit de webshop al in Profit voorkomt.

Raadpleeg dit in het artikel.

NEW_ITEM-VendorMat

Omschrijving itemcode inkooprelatie

V

Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.

NEW_ITEM-Description

Besteleenheid inkooprelatie

V

Dit neemt Profit over uit het Profit-veld ‘Eenheid’. Zie hierboven.

NEW_ITEM-Unit

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die Profit vervolgens als inkoopprijs bij het artikel opslaat.

NEW_ITEM-Price

Land wetgeving

V

Profit bepaalt dit aan de hand van het Land wetgeving uit de administratie in de factureringsinstellingen.

nvt

Btw-tariefgroep

V

Profit bepaalt dit op basis van btw-percentage en Land wetgeving.

NEW_ITEM-Cust_Field1

Artikelgroep

nvt

Central Point SA stuurt de artikelgroepen mee. Koppel deze dan ook correct in de eigenschappen van het OCI-profiel

NEW_ITEM-MATGROUP

Artikelgroepen

Selecteer bij inrichting van het OCI-profiel bij het veld Voorkeur artikelgroep de artikelgroep waar Profit de artikelen die je via de webshop bestelt, aan moet koppelen. De artikelgroep bepaalt de grootboekrekeningen voor de financiële sturing.

Dit geldt qua artikelgroepen voor deze OCI-koppeling:

Vanuit de webshop worden de artikelgroepen meegestuurd. Als je niet wilt dat alle bestelde artikelen in de voorkeur artikelgroep terechtkomen, maak je een koppeling tussen de productgroepen van de inkooprelatie en je eigen artikelgroepen. Op deze manier bepaal je per artikelgroep in welke andere artikelgroepen de artikelen van de webshop terechtkomen en op welke rekening de kosten (rekening inkoop) geboekt worden.

Zie ook:

Artikelgroepen koppelen qua moment

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld

Verplicht/

optioneel

Toelichting

Veld vanuit leverancier

Vanaf welk niveau

Itemcode

V

Code van het aangemaakte artikel.

 

Vanuit artikel

Eenheid

V

Besteleenheid

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Omschrijving

V

Standaard artikelomschrijving

NEW_ITEM-Description

Vanuit artikel

Aantal

V

Aantal van de bestelde eenheid

NEW_ITEM-Quantity

Vanuit bestelling

Besteleenheid inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit de eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs in de regel wordt toegevoegd.

NEW_ITEM-Price

Vanuit bestelling

De kolom ‘Veld vanuit leverancier’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De leveranciers sturen de waarde van een specifiek veld mee op dit veld.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een inkoopaanvraag in InSite.

XML-order - Velden in de XML-inkooporder

Profit levert orders via XML bij Central Point SA aan. De velden in de XML-inkooporder worden op de onderstaande manier gevuld.
Velden:

Head element

Subelement(s)

Field

Toelichting

Bron

Header

 

 

 

 

 

From - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Klantnummer bij leverancier. Verplicht in de koppeling met Central Point

OCI-profiel in AFAS

 

To - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Naam van de inkooprelatie

Naam van crediteur in de kop van de inkooporder.

 

Sender - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Versturende partij - AFAS

Vaste waarde in de cXML.

 

Sender - UserAgent

 

 

 

 

 

UserAgent

Omgeving en huidige versie van Profit waar de order vandaan komt.

Profit omgeving

Request

 

 

 

 

 

OrderRequest - OrderRequestHeader

 

 

 

 

 

orderID

Ordernummer van de verstuurde order

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

orderDate

Besteldatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

requestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

OrderRequestHeader - Total

 

 

 

 

 

Money

Totale waarde van inkooporder + valuta code. De valuta code zal altijd EUR zijn

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

OrderRequestHeader - ShipTo

 

 

 

 

\ShipTo - Address

 

 

 

 

 

Address

Adres ID van het afleveradres. Hier kan gebruikt gemaakt worden van de koppeling met de tabel Afleveradressen leverancier in het OCI-profiel

Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)

 

 

Name

Omschrijving van het afleveradres

Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van afleveradres

Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)

 

 

Street

Straatnaam van afleveradres

Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)

 

 

City

Plaatsnaam van afleveradres

Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)

 

 

PostalCode

Postcode van afleveradres

Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)

 

 

Country

Land van afleveradres

Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

E-mail van het afleveradres

Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnummer

Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)

 

 

AreaOrCityCode

N/A

Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)

 

 

Number

Telefoonnummer van het afleveradres

Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)

 

 

 

 

 

 

OrderRequestHeader - BillTo

 

 

 

 

\Billto - Address

 

 

 

 

 

Address

Het ID en landcode van het factuuradres

Ingestelde factuuradres in AFAS.

 

 

Name

Omschrijving van het factuuradres

Ingestelde factuuradres in AFAS.

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van factuuradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Street

Straatnaam van factuuradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

City

Stad van factuuradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

PostalCode

Postcode van factuuradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Country

Land van factuuradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnummer

Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde afleveradres

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnummer van het factuuradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

</Billto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Opmerking

Kop van de inkooporder

 

SupplierOrderInfo

SupplierOrderInfo

Leveringsreferentie

Kop van inkooporder

 

IdentityFrom

IdentityFrom

Extra From veld

OCI-Profiel in AFAS

 

IdentityTo

IdentityTo

Extra To veld

OCI-Profiel in AFAS

 

BTW

BTW

BTW identificatienummer

Factuuradres

 

Projectnummer

Projectnummer

Nummer van gekoppelde project

Kop van inkooporder

 

Projectfase

Projectfase

Fase van het gekoppelde project

Kop van inkooporder

 

Contractnummer

Contractnummer

Nummer van gekoppelde contract

Kop van inkooporder

ItemOut

 

 

 

 

 

 

Quantity

Aantal besteld

Aantal artikelen in inkooporderregel

 

 

lineNumber

regelnummer, volgnummer

Volgnummer van de inkooporderregel

 

 

requestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum

Opgegeven gewenste leverdatum van het artikel

 

\ItemID

 

 

 

 

 

SupplierPartID

Itemcode inkooprelatie

Itemcode van de inkooprelatie in de eigenschappen van het artikel

 

\ItemDetail

 

 

 

 

\ItemDetail - UnitPrice

 

 

 

 

 

Money

Prijs per eenheid

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - Description

Description

Omschrijving

OCI Description, niet omschrijving van de inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - UnitofMeasure

UnitOfMeasure

Eenheid

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - Barcode

Barcode

Barcode van itemcode inkooprelatie

Itemcode van de inkooprelatie in de eigenschappen van het artikel

 

\ItemDetail - Opmerking

Opmerking

Opmerking in de regel

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - Projectnummer

Projectnummer

Nummer van gekoppelde project

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - Projectfase

Projectfase

Fase van het gekoppelde project

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs1

VerbijzonderingscodeAs1

Code van verbijzonderingsas 1

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs2

VerbijzonderingscodeAs2

Code van verbijzonderingsas 2

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs3

VerbijzonderingscodeAs3

Code van verbijzonderingsas 3

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs4

VerbijzonderingscodeAs4

Code van verbijzonderingsas 4

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs5

VerbijzonderingscodeAs5

Code van verbijzonderingsas 5

Inkoopaanvraagsregel

XML-order

Bij deze OCI-koppeling kunnen inkooporders via XML aangeleverd worden.

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met Central Point SA.

Direct naar

  1. Beschrijvingen specifieke OCI-koppelingen

Process

OCI

Work area

Ordermanagement