thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Distrivers OCI-koppeling

In de koppeling met Distrivers worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

  • OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).
  • XML-order (Profit verstuurt de inkooporder in XML-formaat naar de leverancier

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je Distrivers lezen.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag met Concept ordernummer leverancier, koppeling aanpasbaar

Het overgenomen winkelmandje vanuit Distrivers is in InSite aanpasbaar. (De Profit-gebruiker kan het uit de webshop van Distrivers aanpassen in InSite). Raadpleeg de tabel om te zien welke wijzigingen mogelijk zijn.

Het winkelmandje wordt bevestigd met het concept ordernummer leverancier dat vanuit de webshop meekomt. De bestelling is 1 op 1.

Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit webshop mogelijk?

Regels wijzigbaar qua aantallen:

nee

Regels verwijderbaar:

nee

Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:

nee

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen.

Voor Distrivers gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld

Instelling

Toelichting

URL OCI-koppeling

Niet wijzigbaar

Standaard URL

Test URL beschikbaar

Nee

Niet beschikbaar

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

Op te vragen bij leverancier

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

Op te vragen bij leverancier

URL Export (XML-order)

HTTPS

Standaard URL. Niet aanpasbaar

Gebruikersnaam (bij kopje Export)

n.v.t.

Op te vragen bij leverancier

Wachtwoord (bij kopje Export)

n.v.t.

Op te vragen bij leverancier

Debiteurnummer leverancier

Verplicht, indien order wordt verstuurd

Wordt gebruikt als From Identity in de kop van de inkooporder.

Voorkeur artikelgroep

Verplicht

Vanuit de webshop is er geen koppeling met de artikelgroepen. De voorkeur artikelgroep moet dan ook worden ingesteld in de eigenschappen van het profiel.

Zie ook:

Webshop

Na het vullen van de winkelwagen zal de leverancier via een HTTPS POST een bericht terug sturen naar InSite. De volgende velden worden meegestuurd:

Let op!

Niet alle velden worden in Profit verwerkt.

OCI-Field

Omschrijving

Profit-veld

NEW_ITEM- VENDORMAT

Vendormat

Itemcode van leverancier

NEW_ITEM-QUANTITY

Quantity

Aantal besteld

NEW_ITEM-PRICE

Price

Prijs

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Description

Omschrijving van product

NEW_ITEM-PRICEUNIT

Priceunit

Prijs

NEW_ITEM-PRICE-PRICEUNIT

Price_Priceunit

-

NEW_ITEM-UNIT

Eenheid

Eenheid

NEW_ITEM-CURRENCY

Currency

Valuta

NEW_ITEM- LEADTIME

Leadtime

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD1

Cust_Field1

Percentage belasting

NEW_ITEM-CUST_FIELD2

Cust_Field2

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD3

Cust_Field3

Onderdeel van de berekening voor het aantal

NEW_ITEM-CUST_FIELD4

Cust_Field4

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD5

Cust_Field5

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD6

Cust_Field6

-

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Profit-veld

Verplicht/

Optioneel

Toelichting op hoe Profit de waarde voor het artikel bepaalt

XML-veld vanuit leverancier

Itemcode

V

Profit bepaalt de itemcode via Autonummering.

nvt

Omschrijving

V

Neemt Profit over van de webshop van de leverancier.

NEW_ITEM-Description

Eenheid

V

Als er maar één eenheid meekomt uit de webshop, neemt Profit die als eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Basiseenheid bij gebruik meerdere eenheden

nvt

Profit gebruikt dit bij deze leverancier niet. Er wordt altijd gewerkt met één eenheid per artikel.

NEW_ITEM-BasicUnitId

Inkooprelatie

V

Profit neemt de inkooprelatie uit het OCI-profiel over.

nvt

Itemcode inkooprelatie

V

Profit controleert dit veld om te zien of het artikel uit de webshop al in Profit voorkomt.

Raadpleeg dit in het artikel.

NEW_ITEM-VendorMat

Omschrijving itemcode inkooprelatie

V

Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.

NEW_ITEM-Description

Besteleenheid inkooprelatie

V

Dit neemt Profit over uit het Profit-veld ‘Eenheid’. Zie hierboven.

NEW_ITEM-Unit

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die Profit vervolgens als inkoopprijs bij het artikel opslaat.

NEW_ITEM-Price

Land wetgeving

V

Profit bepaalt dit aan de hand van de land wetgeving uit de administratie in de factureringsinstellingen.

nvt

Btw-tariefgroep

V

Profit bepaalt dit op basis van btw-percentage en landwetgeving.

NEW_ITEM-Cust_Field1

Artikelgroep

nvt

Deze leverancier stuurt de artikelgroepen mee. Op basis van de inrichting van de artikelgroepen in het OCI-profiel bepaalt Profit vervolgens de artikelgroep.

NEW_ITEM-MATGROUP

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld

Verplicht/

optioneel

Toelichting

Veld vanuit leverancier

Vanaf welk niveau

Itemcode

V

Code van het aangemaakte artikel.

 

Vanuit artikel

Eenheid

V

Besteleenheid

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Omschrijving

V

Standaard artikelomschrijving

NEW_ITEM-Description

Vanuit artikel

Aantal

V

Aantal van de bestelde eenheid

NEW_ITEM-Quantity

Vanuit bestelling

Besteleenheid inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit de eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs in de regel wordt toegevoegd.

NEW_ITEM-Price

Vanuit bestelling

Opmerking

nvt

In het opmerkingen-veld wordt de toelichting van het artikel getoond.

NEW_ITEM-CUST_FIELD3

Hier komt een berekening te staan omtrent de Porties en de grammen

De kolom ‘Veld vanuit leverancier’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De leveranciers sturen de waarde van een specifiek veld mee op dit veld.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een inkoopaanvraag in InSite.

Velden in de XML-inkooporder

Profit levert orders via XML bij Distrivers aan. De velden in de XML-inkooporder worden op de onderstaande manier gevuld.

Velden:

Head element

Subelement(s)

Field

Toelichting

Bron

Header

 

 

 

 

 

From - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Debiteurnummer van de klant bij de leverancier. Verplicht bij de koppeling bij Distrivers. Zorg dat deze goed is ingevuld met de waarde die bekend is bij Distrivers.

OCI-profiel in AFAS

 

To - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Naam van de inkooprelatie

Naam van de inkooprelatie die is vastgelegd in Profit

 

Sender - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Provider die de inkooporder verstuurd. Dit zal altijd AFAS zijn.

Vaste waarde in het cXML bestand

 

 

 

 

 

 

Sender - UserAgent

 

 

 

 

 

UserAgent

Omgeving waar de order vandaan komt.

 

Request

OrderRequest - OrderRequestHeader

 

 

 

 

 

orderID

Ordernummer van de verstuurde order

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

orderDate

Besteldatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

requestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

OrderRequestHeader - Total

 

 

 

 

 

Money

Totale waarde van inkooporder + valuta code. De valuta code zal altijd EUR zijn

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

OrderRequestHeader - ShipTo

 

 

 

 

\ShipTo - Address

 

 

 

 

 

Address

Het ID en landcode van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS. Indien niet gekozen zal er volgens een schema een afleveradres worden bepaald. Zie ''Afleveradres bepalen'' onderaan het artikel

 

 

Name

Omschrijving van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Street

Straatnaam van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

City

Stadsnaam van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

PostalCode

Postcode van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Country

iso landcode van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

 

Ingestelde email bij het afleveradres in AFAS

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnummer

Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde afleveradres

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnummer van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

OrderRequestHeader - BillTo

 

 

 

 

\BillTo - Adresss

 

 

 

 

 

isoCountryCode

ISO landcode van land factuuradres

Ingestelde factuuradres in AFAS

 

 

AddressID

Debiteurnummer van de klant bij de leverancier.

OCI-profiel in AFAS

 

\Address - Name

 

 

 

 

 

Name

Naam van factuuradres

Ingestelde factuuradres in AFAS

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van factuuradres

Ingestelde factuuradres in AFAS

 

 

Street

Straatnaam van factuuradres

Ingestelde factuuradres in AFAS

 

 

City

Stadsnaam van factuuradres

Ingestelde factuuradres in AFAS

 

 

PostalCode

Postcode van factuuradres

Ingestelde factuuradres in AFAS

 

 

Country

iso landcode van factuuradres

Ingestelde factuuradres in AFAS

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnummer

Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde factuuradres

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnummer van het afleveradres

Ingestelde factuuradres in AFAS.

 

 

 

 

 

 

\Contact

 

 

 

 

 

Role - endUser

" "

Vaste waarde in de cXML

 

\Contact

 

 

 

 

 

Role - purchasingAgent

buyer

Vaste waarde in de cXML

 

\Extrinsic name

 

 

 

 

 

AcceptAllOrderLines

yes

Vaste waarde in de cXML

ItemOut

 

 

 

 

 

 

Quantity

Aantal

Aantal artikelen in inkooporderregel

 

 

lineNumber

regelnummer, volgnummer

Volgnummer van de inkooporderregel

 

 

requestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum

Opgegeven gewenste leverdatum van het artikel

 

\ItemID

 

 

 

 

 

SupplierPartID

Itemcode inkooprelatie

Itemcode van de inkooprelatie in de eigenschappen van het artikel

 

\ItemDetail

 

 

 

 

\ItemDetail - UnitPrice

 

 

 

 

 

Money

Prijs per eenheid

Prijs per eenheid van artikel in de inkooporderregel

 

\ItemDetail - Description

Description

Omschrijving

Omschrijving van het artikel in de inkooporderregel

 

\ItemDetail - UnitofMeasure

 

 

 

 

\ItemDetail - Classification

Classification

N/A

Vaste waarde in de cXML

 

\ItemDetail - Extrinsic

Weight

Gewicht

Waarde van OCI veld 03 op van de inkooporderregel.

XML-order

Bij deze OCI-koppeling kunnen inkooporders via XML aangeleverd worden.

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met Distrivers.

Direct naar

  1. Beschrijvingen specifieke OCI-koppelingen

Process

OCI

Work area

Ordermanagement