thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

FloraNL OCI-koppeling

In de koppeling met FloraNL worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

  • OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).
  • XML-order (Profit verstuurt de inkooporder in XML-formaat naar de leverancier

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je FloraNL lezen.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag, koppeling niet aanpasbaar

Het overgenomen winkelmandje vanuit FloraNL is in InSite aanpasbaar. (De Profit-gebruiker kan het uit de webshop van FloraNL aanpassen in InSite). Het is alleen mogelijk om via OCI bij FloraNL te bestellen. Er moet dus een OCI-record in de inkooporder aanwezig zijn.

Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit overgenomen winkelmandje mogelijk?

Regels wijzigbaar qua aantallen:

nee

Regels verwijderbaar:

nee

Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:

nee

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen.

Voor FloraNL gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld

Instelling

Toelichting

URL OCI-koppeling

Niet wijzigbaar

Standaard URL

Test URL beschikbaar

Niet wijzigbaar

Standaard test URL

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

Op te vragen bij leverancier

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

Op te vragen bij leverancier

URL Export (XML-order)

Niet wijzigbaar

Standaard URL

Test URL Export beschikbaar

Niet wijzigbaar

Standaard test URL

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Leeg

nvt

Wachtwoord OCI-koppeling

Leeg

Nvt

Voorkeur artikelgroep

Verplicht

Vanuit de webshop stuurt de leverancier artikelgroepen mee. Deze kun je in het OCI-profiel koppelen aan de artikelgroepen in Profit. Er is altijd één voorkeur artikelgroep nodig, voor het geval er artikelgroepen vanuit de leverancier komen die niet gekoppeld zijn in Profit.

Debiteurnummer leverancier

Leeg

nvt

Shared Secret

Leeg

nvt

Zie ook:

Webshop Punchout

Na het vullen van de winkelwagen zal de leverancier via een HTTPS POST een bericht terug sturen naar InSite. De volgende velden worden meegestuurd:

OCI-Field

Omschrijving

Profit veld

NEW_ITEM-DESCRIPTION

DESCRIPTION

Omschrijving van product

NEW_ITEM-MATGROUP

MATGROUP

Artikelgroep

NEW_ITEM-QUANTITY

QUANTITY

Aantal besteld

NEW_ITEM-UNIT

UNIT

Eenheid

NEW_ITEM-PRICE

PRICE

Prijs

NEW_ITEM-CURRENCY

CURRENCY

Valuta

NEW_ITEM-VENDORMAT

VENDORMAT

Itemcode van leverancier

NEW_ITEM-MANUFACTCODE

MANUFACTCODE

Artikelgroep

NEW_ITEM-CUST_FIELD2

CUST_FIELD2

Referentie inkooprelatie

NEW_ITEM-CUST_FIELD3

CUST_FIELD3

BTW percentage

NEW_ITEM-CUST_FIELD4

CUST_FIELD4

Gewenste leverdatum

NEW_ITEM-LONGTEXT

REMARK

Opmerking

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Profit-veld

Verplicht/

Optioneel

Toelichting op hoe Profit de waarde voor het artikel bepaalt

XML-veld vanuit leverancier

Itemcode

V

Profit bepaalt de itemcode via Autonummering.

nvt

Omschrijving

V

Neemt Profit over van de webshop van de leverancier.

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Eenheid

V

Als er maar één eenheid meekomt uit de webshop, neemt Profit die als eenheid.

NEW_ITEM-UNIT

Inkooprelatie

V

Profit neemt de inkooprelatie uit het OCI-profiel over.

nvt

Itemcode inkooprelatie

V

Profit controleert dit veld om te zien of het artikel uit de webshop al in Profit voorkomt.

Raadpleeg dit in het artikel.

NEW_ITEM-CUST_FIELD2

Omschrijving itemcode inkooprelatie

V

Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Besteleenheid inkooprelatie

V

Dit neemt Profit over uit het Profit-veld ‘Eenheid’. Zie hierboven.

NEW_ITEM-UNIT

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die Profit vervolgens als inkoopprijs bij het artikel opslaat.

NEW_ITEM-PRICE

Land wetgeving

V

Profit bepaalt dit aan de hand van het Land wetgeving uit de administratie in de factureringsinstellingen.

nvt

Btw-tariefgroep

V

Profit bepaalt dit op basis van btw-percentage en Land wetgeving.

NEW_ITEM-CUST_FIELD3

Artikelgroep

nvt

FloraNL stuurt de artikelgroepen mee. Op basis van de inrichting van de artikelgroepen in het OCI-profiel bepaalt Profit vervolgens de artikelgroep.

NEW_ITEM-MATGROUP

Artikelgroepen

Selecteer bij inrichting van het OCI-profiel bij het veld Voorkeur artikelgroep de artikelgroep waar Profit de artikelen die je via de webshop bestelt, aan moet koppelen. De artikelgroep bepaalt de grootboekrekeningen voor de financiële sturing.

Dit geldt qua artikelgroepen voor deze OCI-koppeling:

Vanuit de webshop worden de artikelgroepen meegestuurd. Als je niet wilt dat alle bestelde artikelen in de voorkeur artikelgroep terechtkomen, maak je een koppeling tussen de productgroepen van de inkooprelatie en je eigen artikelgroepen. Op deze manier bepaal je per artikelgroep in welke andere artikelgroepen de artikelen van de webshop terechtkomen en op welke rekening de kosten (rekening inkoop) geboekt worden.

Zie ook:

Artikelgroepen koppelen qua moment

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld

Verplicht/

optioneel

Toelichting

Veld vanuit leverancier

Vanaf welk niveau

Itemcode

V

Code van het aangemaakte artikel.

 

Vanuit artikel

Eenheid

V

Besteleenheid

NEW_ITEM-UNIT

Vanuit artikel

Omschrijving

V

Standaard artikelomschrijving

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Vanuit artikel

Aantal

V

Aantal van de bestelde eenheid

NEW_ITEM-QUANTITY

Vanuit bestelling

Besteleenheid inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit de eenheid.

NEW_ITEM-UNIT

Vanuit artikel

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs in de regel wordt toegevoegd.

NEW_ITEM-PRICE

Vanuit bestelling

Opmerking

O

In het Opmerkingen-veld wordt de toelichting van het artikel getoond.

NEW_ITEM-LONGTEXT

Vanuit bestelling

Gewenste leverdatum

O

Gewenste leverdatum komt uit de webshop mee en wordt overgenomen

NEW_ITEM-CUST_FIELD4

Vanuit bestelling

De kolom ‘Veld vanuit leverancier’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De leveranciers sturen de waarde van een specifiek veld mee op dit veld.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een inkoopaanvraag in InSite.

XML-order - Velden in de XML-inkooporder

Profit levert orders via XML bij FloraNL aan. De velden in de XML-inkooporder worden op de onderstaande manier gevuld.
Velden:

Head element

Subelement(s)

Field

Toelichting

Bron

Header

 

 

 

 

 

From - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Debiteurnummer van de klant bij de leverancier.

OCI-profiel in AFAS

 

To - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Naam van de inkooprelatie

Naam van de inkooprelatie die is vastgelegd in Profit

 

Sender - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Provider die de inkooporder verstuurd. Dit zal altijd AFAS zijn.

Vaste waarde in het cXML bestand

 

 

 

 

 

 

Sender - UserAgent

 

 

 

 

 

UserAgent

Omgeving waar de order vandaan komt.

 

OrderRequest

 

 

 

 

 

OrderRequest - OrderRequestHeader

 

 

 

 

 

orderID

Referentie inkooprelatie

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

afasOrderID

Ordernummer

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

OrderDate

Besteldatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

XML-order

Bij deze OCI-koppeling kunnen inkooporders via XML aangeleverd worden.

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met FloraNL.

Direct naar

  1. Beschrijvingen specifieke OCI-koppelingen

Process

OCI

Work area

Ordermanagement