thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Rexel OCI-koppeling

In de koppeling met Rexel worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

 • OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).
 • XML-order (Profit verstuurt de inkooporder in XML-formaat naar de leverancier Rexel).

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je Rexel lezen.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag met Concept ordernummer leverancier, koppeling aanpasbaar

Het overgenomen winkelmandje vanuit Rexel is in InSite aanpasbaar. (De Profit-gebruiker kan het uit de webshop van Rexel aanpassen in InSite). Raadpleeg de tabel om te zien welke wijzigingen mogelijk zijn.

Het winkelmandje wordt bevestigd met het concept ordernummer leverancier dat vanuit de webshop meekomt.

Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit webshop mogelijk?

Regels wijzigbaar qua aantallen:

ja

Regels verwijderbaar:

ja

Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:

ja

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen.

Voor Rexel gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld

Instelling

Toelichting

URL OCI-koppeling

Niet wijzigbaar

Standaard URL

Test URL beschikbaar

Nee

Niet beschikbaar

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

Gebruikersnaam van het OCI-account

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

Wachtwoord van het OCI-account

URL Export (XML-order)

HTTPS

Voor elke klant een apart https-adres. Deze is verkrijgbaar via Rexel

Voorkeur artikelgroep

Verplicht

Vanuit de webshop stuurt de leverancier geen artikelgroepen mee. Alle producten die worden besteld via de OCI-koppeling worden gekoppeld aan de ingestelde artikelgroep.

Zie ook:

Webshop

Na het vullen van de winkelwagen zal de leverancier via een HTTPS POST een bericht terug sturen naar InSite. De volgende velden worden meegestuurd:

Let op!

Niet alle velden worden in Profit verwerkt.

OCI-Field

Omschrijving

Profit-veld

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Description

Omschrijving van product

NEW_ITEM-QUANTITY

Quantity

Aantal besteld

NEW_ITEM-UNIT

Unit

Eenheid

NEW_ITEM-PRICE

Price

Prijs per eenheid

NEW_ITEM- PRICEUNIT

Price Unit

Prijs van eenheid

NEW_ITEM-CURRENCY

Currency

Valuta

NEW_ITEM-VENDORMAT

Vendormat

Itemcode van leverancier

NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID

Ext_Product_Id

EAN code van product

NEW_ITEM-CUST_FIELD1

Cust_Field1

Percentage belasting

NEW_ITEM-CUST_FIELD2

Cust_Field2

Barcode

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Profit-veld

Verplicht/

Optioneel

Toelichting op hoe Profit de waarde voor het artikel bepaalt

XML-veld vanuit leverancier

Itemcode

V

Profit bepaalt de itemcode via Autonummering.

nvt

Omschrijving

V

Neemt Profit over van de webshop van de leverancier.

NEW_ITEM-Description

Eenheid

V

Als er maar één eenheid meekomt uit de webshop, neemt Profit die als eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Basiseenheid bij gebruik meerdere eenheden

nvt

Profit gebruikt dit bij deze leverancier niet. Er wordt altijd gewerkt met één eenheid per artikel.

NEW_ITEM-BasicUnitId

Inkooprelatie

V

Profit neemt de inkooprelatie uit het OCI-profiel over.

nvt

Itemcode inkooprelatie

V

Profit controleert dit veld om te zien of het artikel uit de webshop al in Profit voorkomt.

Raadpleeg dit in het artikel.

NEW_ITEM-VendorMat

Omschrijving itemcode inkooprelatie

V

Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.

NEW_ITEM-Description

Besteleenheid inkooprelatie

V

Dit neemt Profit over uit het Profit-veld ‘Eenheid’. Zie hierboven.

NEW_ITEM-Unit

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die Profit vervolgens als inkoopprijs bij het artikel opslaat.

NEW_ITEM-Price

Land wetgeving

V

Profit bepaalt dit aan de hand van de land wetgeving uit de administratie in de factureringsinstellingen.

nvt

Btw-tariefgroep

V

Profit bepaalt dit op basis van btw-percentage en landwetgeving.

NEW_ITEM-Cust_Field1

Artikelgroep

nvt

De leverancier stuurt geen artikelgroepen mee.

NEW_ITEM-MATGROUP

Artikelgroepen

Selecteer bij inrichting van het OCI-profiel bij het veld Voorkeur artikelgroep de artikelgroep waar Profit de artikelen die je via de webshop bestelt, aan moet koppelen. De artikelgroep bepaalt de grootboekrekeningen voor de financiële sturing.

Dit geldt qua artikelgroepen voor deze OCI-koppeling:

Vanuit de webshop worden de artikelgroepen niet meegestuurd. Wel kun je dit handmatig inrichten.

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld

Verplicht/ Optioneel

Toelichting

Veld vanuit leverancier

Vanaf welk niveau

Itemcode

V

Code van het aangemaakte artikel

 

Vanuit artikel

Eenheid

V

Besteleenheid

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Omschrijving

V

Standaard artikelomschrijving

NEW_ITEM-Description

Vanuit artikel

Aantal

V

Aantal van de bestelde eenheid

NEW_ITEM-Quantity

Vanuit bestelling

Besteleenheid inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit de eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs in de regel wordt toegevoegd.

NEW_ITEM-Price

Vanuit bestelling

Custom Field2

 

GTIN nummer van het product

NEW_ITEM-Cust_Field2

 

Opmerking

O

In het Opmerkingen-veld wordt de toelichting van het artikel getoond.

NEW_ITEM-Longtext

Vanuit bestelling

De kolom ‘Veld vanuit leverancier’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De leveranciers sturen de waarde van een specifiek veld mee op dit veld.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een inkoopaanvraag in InSite.

XML-order - Velden in de XML-inkooporder

Profit levert orders via XML bij Rexel aan. De velden in de XML-inkooporder worden op de onderstaande manier gevuld.
De XML die wordt verstuurd is in de INSBOU003 opmaak.

Velden:

Head element

Subelement(s)

Field

Toelichting

Bron

Order

 

 

 

 

 

OrderType

 

Vaste waarde ''220'' ingesteld.

De waarde ''220'' staat vast in de opmaak van het bericht.

 

OrderNumber

 

Ordernummer van de verstuurde order.

Afkomstig uit de orderkop in AFAS.

 

OrderDate

 

Datum van moment van versturen in yyyy-mm-dd notatie.

(Huidige datum/tijd)

 

OrderTime

 

Datum/tijd moment van versturen in yyyy-mm-dd notatie. (Huidige datum/tijd)

(Huidige datum/tijd)

 

ScenarioTypeCode

 

Vaste waarde ''X2'' ingesteld.

De waarde ''X2'' staat hard gecodeerd in de programmatuur van dit bericht.

 

ProjectNumber

 

Het projectId van gekoppelde project aan de inkooporder. Als er geen project is gekoppeld wordt dit veld niet meegestuurd.

Afkomstig uit de orderkop in AFAS.

 

FreeText

 

Opmerkingen

Afkomstig uit de orderkop in AFAS.

 

DeliveryDateTimeInformation

 

 

 

 

 

RequiredDeliveryDate

Leverdatum in yyyy-mm-dd notatie.

Afkomstig uit de orderkop in AFAS.

 

Buyer

 

 

 

 

 

GLN

Het GLN nummer van besteller.

Het veld Debiteurnummer leverancier in het OCI-profiel.

 

Supplier

 

 

 

 

 

GLN

Het GLN nummer van de leverancier.

Het GLN nummer van Rexel staat vast in de opmaak van het bericht.

 

 

Name

Naam van de leverancier

De naam van Rexel staat vast in de opmaak van het bericht.

 

 

City

Hoofdvestiging van leverancier

De hoofdvestiging van Rexel staat vast in de opmaak van het bericht.

 

Deliveryparty

 

 

 

 

 

Name

Naam van het afleveradres

 

 

 

StreetAndNumber

Straat en huisnummer van afleveradres

Afleveradres ingesteld in Profit

 

 

City

Plaatsnaam van afleveradres

Afleveradres ingesteld in Profit

 

 

PostalCode

Postcode van afleveradres

Afleveradres ingesteld in Profit

 

 

Country

Land van afleveradres

Afleveradres ingesteld in Profit

 

Deliveryparty - Contactgegevens

 

 

 

 

 

ContactPersonName

Naam van contactpersoon

Ingevulde waarde van Omschrijving afleveradres

 

 

Phonenumber

Telefoonnummer van contactpersoon

Telefoonnummer van contactpersoon

 

 

EmailAddress

Email van contactpersoon

Email van contactpersoon

 

OrderLine

 

 

 

 

 

LineNumber

Volgnummer van het artikel in de order

 

 

 

OrderedQuantity

Aantal besteld

 

 

 

LineIdentification

Volgnummer van het artikel in de order

 

 

TradeItemIdentification

 

 

 

 

 

GTIN

GTIN nummer van artikel

Afkomstig uit AfasFbOCIField02

 

 

SuppliersTradeItemIdentification

Itemcode inkooprelatie

Itemcode van de leverancier in Profit

XML-order

Bij deze OCI-koppeling kunnen inkooporders via XML aangeleverd worden.

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met Rexel.

Direct naar

 1. Beschrijvingen specifieke OCI-koppelingen
 2. ARP
 3. BECHTLE
 4. Best Deal
 5. Bidfood
 6. BMN Bouwmaterialen
 7. Braspa Professional
 8. Brocacef
 9. BuyITDirect
 10. CEBEO
 11. Central Point SA
 12. Central Point BV
 13. Conrad
 14. Coolblue
 15. Daily Fresh Food
 16. Distrivers
 17. Fabory
 18. Fleurop
 19. FloraNL
 20. GHX
 21. HANOS
 22. Huuskes
 23. Jongeneel
 24. Jos ten Berg
 25. Lyreco
 26. Manutan Nederland
 27. Manutan België
 28. Mastermate
 29. Medeco
 30. Office Depot
 31. Oosterberg
 32. Otto's
 33. Rexel
 34. Scholten Groep
 35. Solar Nederland
 36. Staples
 37. Technische Unie
 38. TENAnet
 39. Topbloemen.nl
 40. VWR
 41. Weemen
 42. Zorgboodschap
 43. algemene beschrijving

Process

OCI

Work area

Ordermanagement