thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Weemen OCI-koppeling

In de koppeling met Weemen worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

 • OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).
 • XML-order (Profit verstuurt de inkooporder in XML-formaat naar de leverancier

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je Weemen lezen.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag, koppeling niet aanpasbaar

Het overgenomen winkelmandje vanuit Weemen is in InSite aanpasbaar. (De Profit-gebruiker kan het uit de webshop van Weemen aanpassen in InSite). Raadpleeg de tabel om te zien welke wijzigingen mogelijk zijn.

Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit overgenomen winkelmandje mogelijk?

Regels wijzigbaar qua aantallen:

nee

Regels verwijderbaar:

nee

Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:

nee

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen.

Voor Weemen gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld

Instelling

Toelichting

URL OCI-koppeling

Vooraf gedefinieerd

Niet aanpasbaar. Ingesteld in OCI-definitie.

Test URL beschikbaar

n.v.t.

-

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

 Op te vragen bij leverancier

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

 Op te vragen bij leverancier

URL Export (XML-order)

Https

Niet aanpasbaar. Ingesteld in OCI-definitie.

Gebruikersnaam Export

n.v.t.

-

Wachtwoord (Export)

n.v.t.

-

Debiteurnummer leverancier

Verplicht (bij uitgaande orders)

Onderdeel van de From credential in de header van de inkooporder (cXML)

Voorkeur artikelgroep

Verplicht

Vanuit de webshop stuurt de leverancier artikelgroepen mee. Deze kun je in het OCI-profiel koppelen aan de artikelgroepen in Profit. Er is altijd één voorkeur artikelgroep nodig, voor het geval er artikelgroepen vanuit de leverancier komen die niet gekoppeld zijn in Profit.

Zie ook:

Webshop Punchout

Na het vullen van de winkelwagen zal de leverancier via een HTTPS POST een bericht terug sturen naar InSite. De volgende velden worden meegestuurd:

OCI-Field

Omschrijving

Profit veld

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Description - Omschrijving van product

Omschrijving

NEW_ITEM-QUANTITY

Quantity – Aantal van item

Aantal besteld

NEW_ITEM-CURRENCY

Currency – Valuta van item

Valuta

NEW_ITEM-PRICE

Price – Prijs van item

Prijs

NEW_ITEM-UNIT

Unit – Eenheid van item

Eenheid

NEW_ITEM-PRICEUNIT

Priceunit – Prijs per eenheid

Opmerking

NEW_ITEM-LEADTIME

Leadtime – levertijd van item in dagen

Gewenste leverdatum

NEW_ITEM-VENDORMAT

Vendormat – Itemcode van leverancier

Itemcode leverancier

NEW_ITEM-VENDOR

Vendor – SRM nummer van leverancier

-

NEW_ITEM-UNSPSC

UNSPSC - Een type schema

-

NEW_ITEM-MATGROUP

Matgroup – Artikelgroep van item

Artikelgroep

NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID

Ext_product_id – Unieke ID voor item in de catalogus van leverancier

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD1

Cust_Field1 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD2

Cust_Field2 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Opmerking

NEW_ITEM-CUST_FIELD3

Cust_Field3 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

BTW percentage

NEW_ITEM-CUST_FIELD4

Cust_Field4 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD5

Cust_Field5 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Opmerking

NEW_ITEM-ATTACHMENT

Attachment – Bijlage bij item

-

NEW_ITEM-LONGTEXT

Longtext – Tekst veld voor item

Opmerking

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Profit-veld

Verplicht/

Optioneel

Toelichting op hoe Profit de waarde voor het artikel bepaalt

XML-veld vanuit leverancier

Itemcode

V

Profit bepaalt de itemcode via Autonummering.

nvt

Omschrijving

V

Neemt Profit over van de webshop van de leverancier.

NEW_ITEM-Description

Eenheid

V

Als er maar één eenheid meekomt uit de webshop, neemt Profit die als eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Inkooprelatie

V

Profit neemt de inkooprelatie uit het OCI-profiel over.

nvt

Itemcode inkooprelatie

V

Profit controleert dit veld om te zien of het artikel uit de webshop al in Profit voorkomt.

Raadpleeg dit in het artikel.

NEW_ITEM-VendorMat

Omschrijving itemcode inkooprelatie

V

Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.

NEW_ITEM-Description

Besteleenheid inkooprelatie

V

Dit neemt Profit over uit het Profit-veld ‘Eenheid’. Zie hierboven.

NEW_ITEM-Unit

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die Profit vervolgens als inkoopprijs bij het artikel opslaat.

NEW_ITEM-Price

Land wetgeving

V

Profit bepaalt dit aan de hand van het Land wetgeving uit de administratie in de factureringsinstellingen.

nvt

Btw-tariefgroep

V

Profit bepaalt dit op basis van btw-percentage en Land wetgeving.

NEW_ITEM-Cust_Field1

Artikelgroep

nvt

De leverancier stuurt geen artikelgroepen mee.

 

NEW_ITEM-MATGROUP

Artikelgroepen

Selecteer bij inrichting van het OCI-profiel bij het veld Voorkeur artikelgroep de artikelgroep waar Profit de artikelen die je via de webshop bestelt, aan moet koppelen. De artikelgroep bepaalt de grootboekrekeningen voor de financiële sturing.

Dit geldt qua artikelgroepen voor deze OCI-koppeling:

Vanuit de webshop worden de artikelgroepen meegestuurd. Als je niet wilt dat alle bestelde artikelen in de voorkeur artikelgroep terechtkomen, maak je een koppeling tussen de productgroepen van de inkooprelatie en je eigen artikelgroepen. Op deze manier bepaal je per artikelgroep in welke andere artikelgroepen de artikelen van de webshop terechtkomen en op welke rekening de kosten (rekening inkoop) geboekt worden.

Zie ook:

Artikelgroepen koppelen qua moment

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld

Verplicht/

optioneel

Toelichting

Veld vanuit leverancier

Vanaf welk niveau

Itemcode

V

Code van het aangemaakte artikel.

 

Vanuit artikel

Eenheid

V

Besteleenheid

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Omschrijving

V

Standaard artikelomschrijving

NEW_ITEM-Description

Vanuit artikel

Aantal

V

Aantal van de bestelde eenheid

NEW_ITEM-Quantity

Vanuit bestelling

Besteleenheid inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit de eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs in de regel wordt toegevoegd.

NEW_ITEM-Price

Vanuit bestelling

De kolom ‘Veld vanuit leverancier’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De leveranciers sturen de waarde van een specifiek veld mee op dit veld.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een inkoopaanvraag in InSite.

XML-order - Velden in de XML-inkooporder

Profit levert orders via XML bij Weemen aan. De velden in de XML-inkooporder worden op de onderstaande manier gevuld.
Velden:

Head element

Subelement(s)

Field

Toelichting

Bron

Header

 

 

 

 

 

From - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Het klantnummer wat bekend is bij Weemen.

OCI-profiel in AFAS

 

To - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Naam van de inkooprelatie

OCI-profiel in AFAS

 

Sender - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Versturende partij

Vaste waarde in de cXML

 

Sender - UserAgent

 

 

 

 

 

UserAgent

AFAS omgeving waar de order vandaan komt.

Request

 

 

 

 

 

OrderRequest - OrderRequestHeader

 

 

 

 

 

orderID

Ordernummer van de verstuurde order

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

orderDate

Besteldatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

requestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

OrderRequestHeader - Total

 

 

 

 

 

Money

Totale waarde van inkooporder + valuta code. De valuta code zal altijd EUR zijn

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

OrderRequestHeader - ShipTo

 

 

 

 

\ShipTo - Address

 

 

 

 

 

Address

Het ID en landcode van het afleveradres

Afleveradres kan gekoppeld zijn met de tabel Afleveradressen leverancier. De match tussen ingegeven ID en Profit ID zal naar gekozen worden. Als er geen koppeling is gemaakt zal het Profit addressID getoont worden.

 

 

Name

Omschrijving van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Street

Naam van straat

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

City

Naam van plaats

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

PostalCode

Postcode

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Country

Land

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnummer

Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde afleveradres

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnummer van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

 

 

 

 

OrderRequestHeader - BillTo

 

 

 

 

\Billto - Address

 

 

 

 

 

Address

Het ID en landcode van het afleveradres

1. Landcode van factuuradres 2. Profit ID van factuuradres.

 

 

Name

Omschrijving van het afleveradres

Ingestelde factuuradres in AFAS.

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Street

Straatnaam

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

City

Stad

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

PostalCode

Postcode

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Country

Land

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnummer

Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde afleveradres

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnummer van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

 

 

 

 

\Comments

comments

Opmerking

Kop van de inkooporder

 

\SupplierOrderInfo

SupplierOrderInfo

Leveringsreferentie

Kop van inkooporder

 

\Projectnummer

Projectnummer

Nummer van gekoppelde project

Kop van inkooporder

 

\Projectfase

Projectfase

Fase van het gekoppelde project

Kop van inkooporder

 

\Contractnummer

Contractnummer

Nummer van gekoppelde contract

Kop van inkooporder

 

 

 

 

 

ItemOut

 

 

 

 

 

 

Quantity

Aantal besteld

Aantal besteld in inkooporderregel

 

 

lineNumber

regelnummer, volgnummer

Volgnummer van de inkooporderregel

 

 

requestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum

Opgegeven gewenste leverdatum van het artikel

 

\ItemID

 

 

 

 

 

SupplierPartID

Itemcode inkooprelatie

Itemcode van de inkooprelatie in de eigenschappen van het artikel

 

\ItemDetail

 

 

 

 

\ItemDetail - UnitPrice

 

 

 

 

 

Money

Prijs per eenheid

Prijs per eenheid van artikel in de inkooporderregel

 

\ItemDetail - Description

Description

Omschrijving

Omschrijving van het artikel in de inkooporderregel

 

\ItemDetail - UnitofMeasure

UnitOfMeasure

Eenheid

 

 

\ItemDetail - Opmerking

Classification

Opmerking

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - Projectnummer

Projectnummer

Nummer van gekoppelde project

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - Projectfase

Projectfase

Fase van het gekoppelde project

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs1

VerbijzonderingscodeAs1

Code van verbijzonderingsas 1

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs2

VerbijzonderingscodeAs2

Code van verbijzonderingsas 2

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs3

VerbijzonderingscodeAs3

Code van verbijzonderingsas 3

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs4

VerbijzonderingscodeAs4

Code van verbijzonderingsas 4

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs5

VerbijzonderingscodeAs5

Code van verbijzonderingsas 5

Inkoopaanvraagsregel

XML-order

Bij deze OCI-koppeling kunnen inkooporders via XML aangeleverd worden.

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met Weemen.

Direct naar

 1. Beschrijvingen specifieke OCI-koppelingen
 2. ARP
 3. BECHTLE
 4. Best Deal
 5. Bidfood
 6. BMN Bouwmaterialen
 7. Braspa Professional
 8. Brocacef
 9. BuyITDirect
 10. CEBEO
 11. Central Point SA
 12. Central Point BV
 13. Conrad
 14. Coolblue
 15. Daily Fresh Food
 16. Distrivers
 17. Fabory
 18. Fleurop
 19. FloraNL
 20. GHX
 21. HANOS
 22. Huuskes
 23. Jongeneel
 24. Jos ten Berg
 25. Lyreco
 26. Manutan Nederland
 27. Manutan België
 28. Mastermate
 29. Medeco
 30. Office Depot
 31. Oosterberg
 32. Otto's
 33. Rexel
 34. Scholten Groep
 35. Solar Nederland
 36. Staples
 37. Technische Unie
 38. TENAnet
 39. Topbloemen.nl
 40. VWR
 41. Weemen
 42. Zorgboodschap
 43. algemene beschrijving

Process

OCI

Work area

Ordermanagement