Inloggen op OutSite inrichten

Je kunt bepalen dat een (deel van) een OutSite alleen toegankelijk is voor ingelogde gebruikers. Dit gedeelte heeft betrekking op de manier van inloggen.

Inhoud

Beschrijving

Je bepaalt in de instellingen per OutSite welke methode gebruikt wordt om in te loggen:

  • Alleen gebruikersnaam/wachtwoord

    Hierbij kan een gebruiker voor zichzelf twee-factorauthenticatie inschakelen.

  • Gebruikersnaam/wachtwoord + verplichte twee-factorauthenticatie
  • Inloggen via een eigen identity provider

Bij twee-factorauthenticatie logt de gebruiker eerst in met gebruikersnaam/wachtwoord, gevolgd door authenticatie via een authenticator-app. Hiervoor kan AFAS Pocket gebruikt worden, of een authenticator app van een externe partij. Zie verder Inloggen met twee factorauthenticatie.

Voorbeeld

Werkwijze

Algemeen:

Inloggen met gebruikersnaam/wachtwoord en twee-factorauthenticatie:

Single sign-on:

Zie ook