thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Keuzebudget (IKB)

Het Keuzebudget is een vrij besteedbaar budget van de medewerker dat hij heeft te besteden naast zijn huidige salaris. De medewerker beslist zelf waaraan en wanneer het budget wordt besteed.

Het keuzebudget is een potje met geld dat afkomstig is van arbeidsvoorwaarden die uit diverse onderdelen zijn opgebouwd. Deze onderdelen kunnen bijvoorbeeld zijn: vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiedagen omgezet in een geldbedrag, extra percentage over het loon of extra bedrag. Ook is het mogelijk extra loonbestanddelen te storten in het keuzebudget zoals overwerk en toeslagen.

De keuze waaraan het budget wordt besteed is aan de medewerker. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te sparen of om het geld om te zetten in verlof, pensioen, fietsplan, scholing, extra reiskostenvergoeding of contributie vakbond. Bovendien is er de mogelijkheid om het geld op ieder gewenst moment als extra salaris uit te laten betalen. Keuzes voor uitbetalen en het kopen van extra vakantiedagen is ook mogelijk.

Als er geen keuze gemaakt wordt dan wordt het budget maandelijks gestort in het keuzebudget. Het opgebouwde potje wordt dan in de laatste periode van het jaar of laatste periode van de medewerker uitbetaald. Door het keuzebudget wordt niet langer het bedrag aan vakantietoeslag en eindejaarsuitkering gereserveerd. Ook is het mogelijk om het potje iedere periode uit te laten betalen.

Looninrichting

De Profit CAO’s bevatten looninrichting om het Keuzebudget te verlonen en te administreren. De looninrichting bestaat uit looncomponenten die het budget opbouwen en looncomponenten voor de bestedingsdoeleinden. Meer informatie over de looninrichting, vind je hier.

Restricties

Je bepaalt in de profielen voor loonmutaties, kopen verlof en verkopen verlof de restricties voor het aanvragen van het keuzebudget. Hieronder zie je de verschillende restricties los beschreven.

De restricties kun je ook gebruiken zonder dat het keuzebudget van toepassing. Je kunt in dit geval dus bijvoorbeeld maximeren op kopen verlof, uitruilen vakbondcontributie en blokkeren bij loonbeslag.

Maximering

Je bepaalt in het geval een loonmutatie zelf het bedrag dat geldt als maximum voor de aanvraag voor het keuzebudget. Bij kopen en verkopen verlof heb je keuze uit het niet maximeren, maximeren tegen een aantal uren of maximeren tegen (aantal uren x roosteruren per week).

Voorbeeld A

Stel het maximum bedrag is ingesteld op 750 euro per jaar. De medewerker wil van juni t/m september elke maand 200 euro laten uitbetalen uit keuzebudget. De mutatie is in totaal 4*200 = 800 euro. Deze mutatie kan de medewerker dus niet maken, omdat het ingestelde jaarmaximum van 750 euro wordt overschreden.

Voorbeeld B

Stel het maximum bedrag is ingesteld op 750 euro per jaar. De medewerker heeft in maart reeds 250 euro laten uitbetalen. Vervolgens wil de medewerker in periode 6, 7 en 8 elk 200 euro laten uitbetalen uit keuzebudget. De mutatie is in totaal 3*200 = 600 euro. Doordat er al 250 euro is opgenomen wordt het jaarmaximum van 750 overschreden. Deze mutatie kan dus niet gemaakt worden.

Voorbeeld C

In het profiel van de vakbondcontributie is het volgende ingesteld:

Maximaal één mutatie per jaar = WAAR

Maximum bedrag = 100

C1: Medewerker dient een aanvraag in van 75 euro. Deze voldoet aan de condities.

C2: Aanvullend op C1. Medewerker dient (binnen hetzelfde verloningsjaar) een 2e aanvraag in van 25 euro. Deze voldoet niet aan de condities, omdat er maximaal 1 aanvraag per jaar gedaan mag worden.

Mutaties in toekomstige perioden

Je kunt loonmutaties aanvragen voor toekomstige perioden. Er wordt op het moment van de aanvraag getoetst op het actuele saldo. Deze toekomstige aanvragen worden niet in mindering gebracht op het actuele saldo, waardoor het saldo van de medewerker op termijn negatief kan worden.

Je hebt daarom de mogelijkheid om voor loonmutaties toekomstige mutaties te blokkeren.

Voor verlof kopen en verkopen is dit niet instelbaar. Dit kan je alleen in de actuele of voorgaande perioden. De reden is dat verlof altijd in uren wordt verhandeld en het omrekenen naar een bedrag niet gaat, omdat het uurloon in de tijd kan wijzigen. Bovendien zien we functioneel geen toegevoegde waarde om verlof in de toekomst te kopen of verkopen.

Mutatie keuzebudget blokkeren in geval van loonbeslag

Je bepaalt in de profielen voor loonmutaties, kopen verlof en verkopen verlof of het profiel gekozen mag worden, als de medewerker een openstaand loonbeslag heeft.

Goedgekeurde IKB-aanvragen verwijderen/intrekken

Het is mogelijk om IKB aanvragen die al volledig zijn goedgekeurd toch te verwijderen of in te trekken, zodat dit invloed heeft op het saldo.

Dit kan door eerst het IKB dossieritem te verwijderen bij de medewerker en vervolgens ook de loonmutatie(s) van de medewerker te verwijderen.

Profielen inrichten

Om het keuzebudget te tonen bij het aanvragen van een loonmutatie of het kopen/verkopen van verlof richt je de profielen in.

Meer informatie over het inrichten van een profiel van verlof, vind je hier.

Meer informatie over het inrichten van een profiel van loonmutatie, vind je hier.

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll