Verlof kopen en verkopen InSite inrichten

Medewerkers (ESS) en managers (MSS) kunnen in InSite aanvragen voor verlofaankopen en -verkopen doen. Dit moet je eerst inrichten.

Hrm_Verlof kopen en verkopen InSite inrichten (15)

Je kunt het (ver)kopen van verlof direct laten meenemen in het salaris. Dit doe je door de loonmutatie die de medewerker in feite instuurt vanuit InSite, via een vrij veld te koppelen aan het profiel.

Workflows voor beoordelen verlof (ver)kopen inrichten

Je richt de workflows voor het beoordelen van het kopen en verkopen van verlof in.

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van het type dossieritem:
  • Verkopen verlof (Profit)
  • Kopen verlof (Profit)
 3. Ga naar het tabblad: Workflows.
 4. Richt de meegeleverde workflows ten minste in voor wat de gebruikers betreft die Beoordelen-taak krijgen of voeg zelf workflows toe.

Vrij veld toevoegen

Je voegt in Profit vrije velden voor kopen en verkopen van verlof toe. Je voegt de vrije velden toe in het bestand Mutatie medewerker/loonmutatie. Bijvoorbeeld Verlofuren_Kopen en Verlofuren_Verkopen. Dit moeten numerieke of decimale velden zijn.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 2. Open de eigenschappen van de functiegroep Profielen In- & OutSite.
 3. Profit meldt dat geen gebruikers mogen zijn ingelogd op dit onderdeel.
 4. Klik op: Ja.
 5. Open het bestand Mutatie medewerker/loonmutatie.
 6. Klik op: Nieuw.
 7. Selecteer Decimaal bij Veldtype. Gebruik 2 cijfers achter de komma.
 8. Vul een omschrijving in bij Label en Kolomtekst. Bijvoorbeeld Verlofuren_Kopen en Verlofuren_Verkopen.
 9. Klik op: Voltooien.
 10. Klik op: Annuleren.
 11. Sluit de Management tool.

Vrij veld koppelen in looncomponent in cao

Je koppelt vervolgens deze nieuwe vrije velden in de eigenschappen van de cao. Je doet dit in de looncomponenten.

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Open de eigenschappen van de looncomponent.

  Bijvoorbeeld 100.003.034 'Verlof uren uitbetalen' voor het vrije veld Verlofuren_Verkopen of in looncomponent 100.009.007 'Verlof uren kopen' voor het vrije veld Verlofuren_Kopen .

  Let op:

  Wil je een afwijkend uurloon gebruiken? Maak dan gebruik van looncomponent 100.019.001 en 100.019.000.

 5. Ga naar het tabblad: Parameter.
 6. Open de eigenschappen van de numerieke parameter. Bijvoorbeeld parameter Aantal.
 7. Vink, omdat het hier een loonmutatie betreft, in de parameter Mutaties via boekingscherm aan.
 8. Koppel bij Profielveld het nieuwe vrije veld.
 9. Sla de wijzigingen op.

Saldo keuzebudget

De standaard uitlevering om het saldo keuzebudget te tonen verschilt per Profit CAO. Voor cao's waar het looncomponent 100.002.557 'Saldo Keuzebudget' niet standaard is meegeleverd kan eigen inrichting gedaan worden. Zie hiervoor de toelichting van de looncomponenten van het keuzebudget.

Profielen instellen

Bij verlof kopen/verkopen zijn vier profielen beschikbaar. In twee daarvan, de profielen voor het aanmaken van een verkopen/kopen-aanvraag, moet je het juiste vrije veld en eventueel de workflow koppelen.

De overige twee profielen voor het beoordelen van de aanvragen, mag je instellen qua velden, zoals je gewend bent.

Workflow en vrij veld in profielen instellen

Stel het profiel in waarbij je alleen die velden aan de gebruiker toont die relevant zijn. Bij de 'aanmaken'- profielen moet je een workflow en parameter koppelen.

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Selecteer een van de meegeleverde profielen voor het aanmaken van aanvragen voor (ver)kopen van verlof: Aanmaken kopen verlof of Aanmaken verkopen verlof.

  Je kunt zelf ook nieuwe profielen toevoegen voor het aanmaken van verlofcorrecties.

 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Selecteer een workflow.
 5. Selecteer het vrije veld bij Parameter waar de medewerker straks de variabele parameter (de uren) in kan vullen.
 6. Vink indien gewenst de velden Proefberekening en Keuzebudget tonen aan.

  Met de proefberekening toon je de invloed van de mutatie aan op de bruto/nettoberekening. Met het tonen van het keuzebudget krijg je een saldoberekening te zien die je de invloed van de mutatie toont, op het saldo van het keuzebudget.

 7. Ga naar het tabblad: Restricties.
 8. Vink Mutatie bij loonbeslag niet toestaan aan, als je het profiel wilt blokkeren als de medewerker een openstaand loonbeslag heeft.
 9. Selecteer de maximeringsmethode. Bij kopen en verkopen verlof heb je keuze uit het niet maximeren, maximeren tegen een aantal uren of maximeren tegen (aantal uren x roosteruren per week).
 10. Vul het maximumaantal in voor de maximeringsmethode.
 11. Vink Maximering naar rato van parttimepercentage aan, als je de maximering van aantal uren naar rato wilt berekenen.
 12. Stel het profiel verder in.

Stel de profielen voor beoordelen van de aanvragen in

 1. Selecteer vervolgens een profiel voor het beoordelen: Beoordelen kopen verlof of Beoordelen verkopen verlof.
 2. Stel het profiel verder in.

InSite inrichten

InSite richt je in met de juiste pagina's voor het (ver)kopen van verlof.

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
 2. Open de InSite-site.
 3. Activeer de pagina: Medewerker verkopen verlof en Medewerker kopen verlof.
 4. Open: InSite.
 5. Log in als sitebeheerder.
 6. Voeg de pagina's op de juiste positie toe in InSite.

  O.a. de volgende pagina's zijn beschikbaar:

  Hrm_Verlof kopen en verkopen InSite inrichten (10)

  Je hebt hiermee een groot aantal mogelijkheden om het kopen/verkopen van verlof voor ESS en MSS, profielen en de workflow in te richten. De bijbehorende pagina's voor autorisatie, overzichten e.d. zijn hieraan al gekoppeld.

Zie ook:

Direct naar

 1. Verlof inrichten
 2. Invoer in uren:minuten of honderdsten
 3. Sluitingsdagen-/feestdagentabel inrichten
 4. HRM instellingen verlof vastleggen
 5. Vrije tabellen Verlof inrichten
 6. Verlofperiodetabel toevoegen
 7. Samengesteld verlof (wettelijk en bovenwettelijk)
 8. Ouderschapsverlof en geboorteverlof inrichten
 9. Opbouw perioderecht over geboorte- of betaald ouderschapsverlof
 10. Feestdagen en vakantie integreren in verlof
 11. Onbetaald verlof inrichten
 12. Buitengewoon verlof inrichten
 13. ATV op basis van werkrooster
 14. Feestdagenverlof inrichten
 15. Waarde verlofrecht journaliseren
 16. Instellingen per werkgever
 17. Bezettingsoverzicht verlof InSite inrichten
 18. Verlof uitbetalen of inhouden
 19. Verlofcorrectie InSite inrichten
 20. Verlof kopen en verkopen InSite inrichten
 21. Verlof in het onderwijs