thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Tijdsduurinstellingen omgeving

In de omgevingseigenschappen stel je de tijdsduurinstellingen in, dat wil zeggen dat je aangeeft hoe tijd mag worden ingevuld.

Voorbeeld:

Mag bijvoorbeeld een tijdsduur van 8 uur en 30 minuten alleen als 8:30 worden ingevuld, of mag dit ook met decimalen als 8,50 ingevuld worden.

Deze instelling geldt alleen voor verlof en verzuim in Profit HRM, voor vrije velden van het type Tijdsduur en voor uren boeken in de kalenderweergave via InSite.

Afhankelijk van deze instelling in de omgevingseigenschappen kan het bij het importeren van gegevens voorkomen, dat je ontbrekende gegevens moet invullen (dit hangt af van de opzet van de importdefinitie). Hiermee wordt bedoeld dat Profit de waarde niet importeert of herleidt, maar dat je deze handmatig invult. Ook als je een tijdsduur-veld invult, geldt de onderstaande instelling.

Standaard zal Profit de tijdsduur ook in weergaven en rapporten vermelden op basis van deze omgevingsinstelling. Wel kun je bij het aanpassen van een rapport of weergave bij tijdsduur- velden een afwijkende opmaak kiezen. Zie ook de uitleg bij Tijdsduur invullen in een wizardscherm.

Tijdsduurinstellingen:

 1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
 2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 3. Vink Tijdsduur in uren-minuten aan.
  • Vink dit veld aan als tijdsduur (bijvoorbeeld in een verlofmelding) alleen mag worden ingevuld in het formaat uu:mm. Je vult bijvoorbeeld een tijdsduur van 8 uur en 30 minuten in ¬†als 8:30.
  • Vink dit veld niet aan als tijdsduur zowel in uren en minuten (uu:mm) als in uren en decimalen mag worden ingevuld.
 4. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Basisinrichting
 2. Functionaliteit activeren
 3. Startmenu instellen
 4. Landinstellingen
 5. Talen inrichten
 6. Invoer van tijdvelden inrichten
 7. Sluitingsdagen instellen
 8. Periodetabel inrichten
 9. Periodeverdeeltabel inrichten
 10. Autonummering en tellers inrichten
 11. Bankrekeningen instellen
 12. Facturering en integratie inrichten
 13. Afdrukken en e-mailen rapporten inrichten
 14. E-facturering inrichten
 15. Journalisering inrichten
 16. Afrondingsmethode instellen
 17. Logging instellen
 18. Wachtrij inrichten en gebruiken

Process

Omgeving

Work area

Algemeen