Periodetabel

Een periodetabel bevat alle jaren en perioden waarin je mutaties wilt gaan vastleggen. Deze perioden kunnen bijvoorbeeld maanden, kwartalen of weken zijn. Bij een periodetabel met kwartalen bijvoorbeeld, bevat het jaar 4 perioden.

Inhoud

Beschrijving

Als je een mutatie wilt vastleggen dan moet je hierbij altijd een datum invullen. Deze datum moet voorkomen in de van toepassing zijnde periodetabel. Is dit niet het geval? Dan moet je de periodetabel uitbreiden met de betreffende periode.

Voorbeeld:

Je wilt een financiële mutatie vastleggen op 15-5-2018. Dit is alleen mogelijk als het jaar 2018 voorkomt in de financiële periodetabel en als deze periodetabel de maand mei bevat.

Voor de verschillende Profit-onderdelen gelden aparte periodetabellen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de financiële periodetabel op een maandindeling gebaseerd is, terwijl de periodetabel van Ordermanagement op een vierweken-indeling gebaseerd is.

 • Profit Financieel

  Periodetabel voor het boeken van financiële mutaties en de verschillende overzichten. Tevens worden de cumulatieven bijgehouden op basis van de perioden en boekjaren die aanwezig zijn in de financiële periodetabel. Je gebruikt één financiële periodetabel per omgeving, maar je kunt een afwijkende periodetabel instellen per administratie).

 • Vaste activa

  De periodetabel voor Vaste Activa in Profit Financieel wordt gebruikt voor het bepalen van de periodieke afschrijvingen op vaste activa.

 • Profit Ordermanagement

  De periodetabel voor Profit Ordermanagement wordt gebruikt om af te wijken van de voor de financiële administratie gebruikte periodes. Je krijgt hierdoor de mogelijkheid om rapportages te maken van op basis van bijvoorbeeld vierwekelijkse periodes.

 • Salarisverwerking in Profit Payroll

  De periodetabel bevat de perioden voor het verlonen van de medewerkers, zoals per week, per vier weken of per maand. Als je verschillende typen perioden gebruikt, moet je hiervoor aparte periodetabellen toevoegen.

  Je gebruikt de periodetabellen als volgt:

  • Medewerker

   Je bepaalt per medewerker (in de eigenschappen van de salarisregels) welke periodetabel van toepassing is. Hiermee bepaal je dus of je de medewerker per week, vier weken, maand, etc, verloont.

  • Werkgever

   Je koppelt de periodetabel in het salarisverwerkingsplan. Het salarisverwerkingsplan bevat alle perioden die je via Profit Payroll wilt verwerken. Het is mogelijk dat bij één werkgever medewerkers aanwezig zijn met verschillende periodetabellen, als de werkgever hiervoor beschikt over de benodigde loonheffingennummers.

  Voorbeeld:

  Een werkgever heeft kantoor- en productiemedewerkers. Kantoormedewerkers worden per maand verloond, productiemedewerkers per vier weken.

 • Verlof in Profit HRM

  Je gebruikt een aparte periodetabel voor het bijhouden van verlofsaldi. Deze koppel je in de eigenschappen van de cao/arbeidsvoorwaarde. Deze periodetabel wordt gebruikt voor alle medewerkers die gebruik maken van de betreffende cao/arbeidsvoorwaarde. De verlofperiodetabel zal bij veel organisaties gelijk lopen met een kalenderjaar, maar je kunt een afwijkende periode gebruiken, of een gebroken boekjaar.

 • Profit Projecten

  De periodetabel voor het boeken van uren.

Werkwijze