thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Financiële periodetabel wijzigen

Je kunt de financiële periodetabel wijzigen, waarbij je een nieuwe financiële periodetabel koppelt aan alle bestaande journaalposten (financiële mutaties) voor alle boekjaren. Voordat je een nieuwe periodetabel kunt koppelen moet je eerst een nieuwe periodetabel toevoegen. Daarna activeer je de nieuwe tabel bij de instellingen.

Let op:

Je moet voor de actie Wijzig periodetabel geautoriseerd zijn om de periodetabel te wijzigen. Dit richt je in via actie-autorisatie.

Periodetabel Financieel wijzigen/toepassen:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar: Acties (F8)Wijzig periodetabel.
 3. Selecteer de nieuwe periodetabel.

  De eerste periode in de periodetabel die je kiest moet gelijk zijn aan, of voor de begindatum boekhouding liggen.

 4. Klik op: Voltooien.  De cumulatieven worden herberekend, dit kan enige tijd in beslag nemen.

Direct naar

 1. Periodetabel
 2. Periodetabel toevoegen
 3. Jaren toevoegen periodetabel toevoegen, verwijderen of blokkeren
 4. Periode blokkeren in de periodetabel
 5. Wijzigen looptijd boekjaar (Financieel)
 6. Correctieperioden toevoegen aan de periodetabel (Financieel)
 7. Financiële periodetabel wijzigen
 8. Periodetabel per administratie instellen (Financieel en Vaste activa)

Process

Periodetabel

Work area

Algemeen