Periode blokkeren in de periodetabel

Je kunt perioden in de periodetabel (behalve de periodetabel voor Vaste Activa en Ordermanagement) blokkeren, zodat hier niet meer in geboekt kan worden. Een financiële mutatie die valt in een geblokkeerde periode kun je niet wijzigen. Mocht het later nodig zijn, dan kun je een geblokkeerde periode altijd weer deblokkeren. Via een instelling op de boekingslay-out is het wél mogelijk om de vrije velden van een journaalpost uit een geblokkeerde periode te wijzigen. Hiermee krijg je de mogelijkheid om informatie op vrije velden te wijzigen, zonder dat je hiervoor de periode hoeft te deblokkeren.

De actieve financiële periodetabel staat op het tabblad Balans in Financieel / Beheer / Instellingen administratie.

De periodetabel geldt voor alle administraties in de omgeving. Je kunt echter ook op een lager niveau blokkeren. Je hebt de volgende mogelijkheden.

 1. Je blokkeert een periode voor de hele omgeving en daarmee ook voor alle administraties in de omgeving.
 2. Je blokkeert een periode voor één specifieke administratie.
 3. Je blokkeert een periode voor één specifiek dagboek in een administratie.

Zowel bij het handmatig boeken, importeren als het uitvoeren van UpdateConnectoren wordt gecontroleerd of de periode in de administratie instellingen geblokkeerd is. Deze controle voorkomt dat je mutaties kunt boeken of importeren in een periode die geblokkeerd is voor een administratie.

Inhoud

Periode blokkeren in de periodetabel voor de gehele omgeving

Als je een periode blokkeert in de periodetabel, dan geldt dit voor de gehele omgeving.

Periode blokkeren in de periodetabel voor de gehele omgeving:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Periode-instellingen / Periodetabel.
 2. Open de periodetabel.
 3. Vink de te blokkeren periode aan bij Geblokkeerd.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Periode blokkeren voor een specifieke administratie

Als je meerdere administraties hebt, kun je ook een periode blokkeren voor een specifieke administratie.

Werk je met de functionaliteit periodeafsluiting, dan wordt automatisch bij het afsluiten van de periodeafsluiting voor de betreffende administratie de betreffende periode geblokkeerd.

Periode blokkeren bij de administratie-instellingen voor de administratie:

 1. Open de administratie.
 2. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 3. Ga naar het tabblad: Perioden.

 4. Selecteer de periode die je wilt blokkeren of deblokkeren of vink de gewenste regels aan.
 5. Klik op Acties en gebruik Blokkeren periode en Deblokkeren periode.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Geblokkeerde perioden controleren bij de administratie-instellingen voor een administratie:

 1. Open de administratie.
 2. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 3. Ga naar het tabblad: Perioden.

  Je ziet op dit tabblad welke perioden geblokkeerd zijn bij Gbl..

Periode blokkeren in een dagboek

Als je meerdere administraties hebt kun je een periode blokkeren in een dagboek binnen één administratie door in de eigenschappen van een dagboek(en) de periode op geblokkeerd te zetten. Je stelt dit in voor de betreffende dagboeken (dus één voor één).

Periode blokkeren in een dagboek:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Dagboek.
 2. Open de eigenschappen van het dagboek.
 3. Ga naar het tabblad: Perioden.
 4. Selecteer de periode die je wilt blokkeren of deblokkeren of vink de gewenste regels aan.
 5. Klik op Acties en gebruik Blokkeren periode en Deblokkeren periode.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Periodetabel
 2. Periodetabel toevoegen
 3. Jaren toevoegen periodetabel toevoegen, verwijderen of blokkeren
 4. Periode blokkeren in de periodetabel
 5. Wijzigen looptijd boekjaar (Financieel)
 6. Correctieperioden toevoegen aan de periodetabel (Financieel)
 7. Financiële periodetabel wijzigen
 8. Periodetabel per administratie instellen (Financieel en Vaste activa)