Jaren in de periodetabel toevoegen, verwijderen of blokkeren

Profit verlengt periodetabellen standaard met één jaar, als het veld Tabel automatisch verlengen in de eigenschappen van de periodetabel is aangevinkt. Hierdoor houd je de omvang van periodetabellen beperkt. Je kunt de periodetabellen echter ook handmatig verlengen.

Bij het automatisch verlengen van een periodetabel zal Profit een jaar toevoegen, een half jaar voordat het toe te voegen jaar begint. Door deze methode is de periodetabel normaal gesproken tijdig ingericht voor het volgende jaar.

Als het moment van verlenging is aangebroken zal Profit de verlenging direct doorvoeren, zonder waarschuwing of vraag vooraf. Na verlenging zal Profit de cumulatieve cijfers automatisch herberekenen. Mocht er tijdens het verlengen van de periodetabel een fout optreden, dan zal Profit deze loggen in het logbestand Environment.Log.

Jaren handmatig toevoegen aan de periodetabel:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Periode-instellingen / Periodetabel.
 2. Open de periodetabel.
 3. Klik op de actie: Jaren toevoegen.

  Profit start een wizard voor het toevoegen van jaren en toont de begindatum van het eerstvolgende vrije boekjaar.

 4. Vul het aantal toe te voegen boekjaren in.
 5. Klik op: Voltooien.  Je ziet vervolgens dat de jaren met de perioden zijn toegevoegd. 

Inhoud

Jaren verwijderen uit de periodetabel

Je kunt een jaar verwijderen uit de periodetabel als er nog niet in dat jaar geboekt is. In de eigenschappen van de periodetabel kun je in de kolom Periode geboekt in tabel zien of er boekingen voor die periode aanwezig zijn. Als in deze kolom een waarde staat (bijvoorbeeld Budget, Rapportage of Financiële mutatie), dan geeft dat aan dat er geboekt is en kun je dat jaar niet verwijderen.

Let op: 

Er moet minimaal één jaar aanwezig zijn in de periodetabel. Als er maar één jaar aanwezig is in de periodetabel, dan kan dit jaar niet verwijderd worden.

Jaren verwijderen uit de periodetabel:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Periode-instellingen / Periodetabel.
 2. Open de eigenschappen van de periodetabel.
 3. Klik op de actie: Jaren verwijderen.
 4. Geef aan vanaf welk boekjaar je boekjaren wilt verwijderen. Dit boekjaar en daarop volgende boekjaren zullen worden verwijderd, als dit mogelijk is.
 5. Klik op: Voltooien

Jaren blokkeren in de periodetabel

Je kunt jaren blokkeren, zodat hier niet meer in geboekt kan worden. Mocht het later nodig zijn, dan kun je een geblokkeerd jaar altijd weer deblokkeren.

Bij het blokkeren van een periodetabel voor vaste activa worden ook alle jaren geblokkeerd die liggen voor het opgegeven jaar. Bij deblokkeren worden alle jaren vanaf het opgegeven jaar gedeblokkeerd. Je kunt alleen hele jaren blokkeren of deblokkeren, je kunt dus geen afzonderlijke perioden blokkeren of deblokkeren. Er kunnen beperkingen gelden, bijvoorbeeld door nog te journaliseren regels.

Je kunt ook perioden blokkeren.

Jaren blokkeren in de periodetabel:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Periode-instellingen / Periodetabel.
 2. Open de periodetabel.
 3. Klik op de actie: Jaren blokkeren.
 4. Vul het te blokkeren jaar in.
 5.  Klik op: Opslaan en sluiten.

Jaren deblokkeren in de periodetabel:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Periode-instellingen / Periodetabel.
 2. Open de periodetabel.
 3. Klik op de actie: Jaren deblokkeren.
 4. Vul het te deblokkeren jaar in.
 5.  Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook

Direct naar

 1. Periodetabel
 2. Periodetabel toevoegen
 3. Jaren toevoegen periodetabel toevoegen, verwijderen of blokkeren
 4. Periode blokkeren in de periodetabel
 5. Wijzigen looptijd boekjaar (Financieel)
 6. Correctieperioden toevoegen aan de periodetabel (Financieel)
 7. Financiële periodetabel wijzigen
 8. Periodetabel per administratie instellen (Financieel en Vaste activa)