thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verlof en verzuim België inrichten

In België bouwt een medewerker verlof op over de gewerkte uren in het afgelopen jaar.

Inhoud

Beschrijving

Anders dan bij de Nederlandse inrichting, koppel je in de Belgische omgeving urensoorten aan verlof én verzuim. Dit richt je in per sociaal secretariaat in cao's. In de template is dit al ingericht.

 • Urensoorten voor verlof en verzuim toevoegen (in de template al ingericht)

  Er zijn urensoort toegevoegd voor verlof en verzuim per sociaal secretariaat. Bijvoorbeeld urensoort Wettelijke vakantie (Acerta), Betaalde feestdag (Acerta), Ziek (SD-Worx). Per urensoort is ingesteld of verlof wordt opgebouwd of niet.

  Hrm_Verlof (Beschr) België (10)

  De urensoorten zijn gekoppeld aan het rooster.

 • Typen verlof toevoegen (in de template al ingericht)

  Er zijn algemene typen verlof toegevoegd. Bijvoorbeeld de enkelvoudige verlof typen Jaarlijkse vakantie, ADV, Inhaalrust overwerk, Vervangende feestdag en het samengestelde verlof type Verlof (bestaande uit Jaarlijkse vakantie en ADV).

  Hrm_Verlof (Beschr) (varBE) (20)

 • Cao's activeren

  Voor de sociaal secretariaten Acerta, Group S en SD Worx zijn cao's ingericht. Activeer de cao die voor jou relevant is.

 • Arbeidsvoorwaarden inrichten
  • Sociaal secretariaat en rooster in arbeidsvoorwaarde koppelen (in de template al ingericht)

   In de arbeidsvoorwaarden is de koppeling met het sociaal secretariaat vastgelegd in het tabblad Sociaal secretariaat. Daar is ook de koppeling met het rooster ingericht.

   Hrm_Verlof België inrichten (15)

  • Jaarlijks verlofsoorten per arbeidsvoorwaarde toevoegen

   Er zijn in de cao's per arbeidsvoorwaarde verlofsoorten toegevoegd, op basis van de typen verlof, met een periode waarin ze geldig zijn. Jaarlijks voeg je hier verlofsoorten aan toe voor het komende jaar.

   Hrm_Verlof (Beschr) (varBE) (30)

   In het tabblad Instellingen staat ingesteld hoe het recht wordt opgebouwd:

   Hrm_Verlof (Beschr) (varBE) (60)

   In de verlofsoorten verwijs je bij Code sociaal secretariaat (tabblad Integratie) naar de urensoort. Bijvoorbeeld in Jaarlijkse vakantie (WV):

   Hrm_Verlof (Beschr) (varBE)

 • Urensoort verzuim in arbeidsvoorwaarde

  Ook de urensoort van verzuim is in de arbeidsvoorwaarden in de cao gekoppeld (tabblad Type verzuim). Hierop is ook de instelling in tabblad Sociaal secretariaat van toepassing.

  Hrm_Verlof België inrichten (60)

  Meer informatie hierover vind je hier.

Verlofrecht België

Voor de verlofrecht berekening in België is de methode Verlof (opbouw) voor bedienden o.b.v. vorig jaar beschikbaar.

De methode zorgt ervoor dat het verlofrecht van de medewerker wordt berekend op basis van het voorgaande jaar. Hierbij worden gegevens vanuit het rooster, verzuim en verlof gebruikt. Het resultaat van de berekening van het verlofrecht is een aantal verlofdagen die de medewerker kan opnemen via het HRM gedeelte van Profit.

Verlofrecht bedienden

De wetgeving schrijft voor dat de berekening van het verlofrecht voor bedienden wordt gedaan op basis van gewerkte of gelijkgestelde maanden. Een medewerker heeft per jaar een maximaal recht van 20 verlofdagen (bij een vijfdagenstelsel). De medewerker krijgt per volledige maanden dagen toegekend. De onderstaande tabel wordt gebruikt voor het berekenen van het verlofrecht: hierin is te zien dat een aantal maanden prestaties en/of gelijkgestelde maanden resulteren in een bepaald aantal verlofdagen.

Aantal gewerkte en daarmee gelijkgestelde maanden

Aantal verlofdagen in zesdagenstelsel

Aantal verlofdagen in vijfdagenstelsel

1

2

2

2

4

4

3

6

5

4

8

7

5

10

9

6

12

10

7

14

12

8

16

14

9

18

15

10

20

17

11

22

19

12

24

20

Verlofsaldo

Via de methode Verlof (opbouw) voor bedienden o.b.v. vorig jaar gaat de berekening op basis van gewerkte uren en gelijkgestelde uren. De formule voor het berekenen van het verlofsaldo is als volgt:

Verlofrecht in uren= Basis verlofrecht * (Werkbare uren / Werkbare uren cao) - niet gelijkgestelde uren

In deze formule geldt het volgende:

 • Basis verlofrecht:

  Het basis verlofrecht leg je in uren vast in de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde. Het basis verlofrecht is het aantal uren waarop een fulltime medewerker recht heeft tussen de begin- en einddatum van de verlofsoort. Normaal gesproken vul je 160 uur in voor de jaarlijkse vakantie.

 • Werkbare uren:

  De werkbare uren worden bepaald op basis van het type rooster van de medewerker en het parttimepercentage. In België worden deze werkbare uren vaak gebaseerd op basis van het werkrooster van de medewerker (afhankelijk van de instelling Verlofrecht bepalen op basis van werkrooster). De berekening van de werkbare uren is apart beschreven.

 • Werkbare uren cao:

  De werkbare uren in de cao zijn de uren die de medewerker zou moeten werken volgens zijn rooster. De werkbare uren worden berekend op basis van de onderstaande berekening:

  (uren per werkweek / dagen per werkweek) * Werkdagen per verlofperiode = Werkbare uren

  In deze formule geldt het volgende:

  • Uren per werkweek:

   Dit is het aantal uren dat de medewerker per week werkt.

  • Dagen per werkweek:

   Dit is het aantal dagen dat de medewerker per week werkt.

  • Werkdagen per verlofperiode:

   Dit is het aantal dagen binnen de verlofperiode (bijvoorbeeld voor 2014 261 dagen).

 • Niet gelijkgestelde uren:

  Het verlof wordt alleen opgebouwd over prestaties (werkbare uren) en gelijkgestelde uren. Dit betekent dat verlof niet wordt opgebouwd over niet gelijkgestelde uren.

Voorbeelden

Voorbeeld: 

In dit voorbeeld werkt de medewerker 40 uur per week. De medewerker heeft binnen het vakantiedienstjaar (voorgaand jaar) geen verlof opgenomen of verzuim gehad. Het basis perioderecht is 160 uur.

Deze berekening is het uitgangspunt voor verlof voor Belgische medewerkers.

52 (weken in jaar) * 40 (uur per week) = 2080

160 * (2080 / 2080) = 160 uur recht op wettelijke vakantie

Voorbeeld: 

In dit voorbeeld werkt de medewerker 40 uur per week. De medewerker heeft binnen het vakantiedienstjaar zowel verlof opgenomen als verzuimmeldingen staan. Van deze verlofboekingen en verzuimmeldingen is 75 uur niet gelijkgesteld aan prestaties. Het basis perioderecht is 160 uur.

De berekening voor het verlofrecht ziet er als volgt uit:

52 * 40 = 2080 uur

(40*52) – 75 = 2005 uur

160 * (2005 / 2080) = 154,23 uur recht op wettelijke vakantie

Verlofsoort vakantie België toevoegen

De wettelijk vakantie in België is verlof voor alle bedienden en arbeiders werkzaam in België. Wettelijke vakantie wordt opgebouwd op basis van de gewerkte tijd in het voorgaande jaar en wordt opgenomen in het huidige jaar. Dit is ingericht op basis van urensoorten en gekoppeld in de arbeidsvoorwaarden in de cao van het sociaal secretariaat. Jaarlijks voeg je nieuwe verlofsoorten met een bepaalde geldigheid toe in de arbeidsvoorwaarden.

De seniorenvakantie leg je vast als extra verlof.

Verlofsoort toevoegen (België):

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao die bij het Sociaal Secretariaat hoort.
 3. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 4. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 5. Ga naar het tabblad: Verlof.
 6. Klik op: Nieuw

  Hrm_Verlofsoort vakantie België toevoegen (10)

 7. Vul 1 januari van het komende jaar in bij Begindatum.
 8. Selecteer het type verlof.
 9. Selecteer het basisverloftype.

  Het basis type verlof is gekoppeld aan de dienstverbanden.

 10. Je vult geen basis perioderecht in uren in.

  Je legt het basisverlofrecht vast voor de duur van een verlofperiode. Dit kan een jaar zijn, maar bijvoorbeeld ook een kwartaal of een maand.

  Je ziet ter informatie het basisverlofrecht in dagen, je kunt dit niet wijzigen.

 11. Klik op: Volgende.

  Hrm_Verlofsoort vakantie België toevoegen (20)

 12. Vink Verlofsaldo bijhouden aan, tenzij je geen verlofsaldo wilt bijhouden.
 13. Selecteer Verlof (opbouw) voor bedienden o.b.v. vorig jaar bij Methode.
 14. Bepaal of een negatief verlofsaldo toegestaan is:
  • Toestaan

   Profit controleert niet op een negatief verlof.

  • Gelimiteerd o.b.v. saldo in verlofperiode (geldig op begindatum)

   Het saldo van de huidige verlofperiode moet toereikend zijn voor medewerker om verlof op te nemen. Hierbij wordt gekeken naar het saldo van de verlofperiode die hoort bij de begindatum van de verlofaanvraag. Hiermee moet de medewerker in de huidige verlofperiode voldoende verlofrecht opbouwen (de hele verlofperiode telt mee), voordat de medewerker verlof kan opnemen.

  • Gelimiteerd o.b.v. saldo vorige verlofperiode (geldig op begindatum)

   Er wordt gecontroleerd of het saldo toereikend is voor de medewerker om in de huidige verlofperiode verlof op te nemen. De controle houdt rekening met het saldo van de vorige verlofperiode minus de reeds aanwezige verlofboekingen in de huidige verlofperiode. Hierbij wordt gekeken naar het saldo voorafgaand aan de verlofperiode van de verlofperiode, behorend bij de begindatum van de verlofaanvraag. Je selecteert deze optie, als medewerkers eerst een volledige verlofperiode verlofrecht op moeten bouwen, voordat de medewerker het mag opnemen.

   Je selecteert deze optie als je gebruik maakt van kortere verlofperioden (bijvoorbeeld maand).

  • Gelimiteerd o.b.v. opgebouwd saldo nacalculatie

   Er wordt gecontroleerd of het naar rato berekend verlofsaldo op de begindatum van de verlofboeking, toereikend is voor de medewerker om in de huidige verlofperiode verlof op te nemen.

   Het saldo naar rato wordt berekend op basis van het saldo van de vorige verlofperiode minus de reeds aanwezige verlofboekingen in de huidige verlofperiode plus het opgebouwde recht op basis van nacalculatie in de verlofperiode behorend bij de begindatum van de verlofboeking.

   Het verschil met Gelimiteerd o.b.v. saldo in verlofperiode (geldig op begindatum) is dus dat hier niet gekeken wordt naar het saldo van de gehele verlofperiode, behorende bij de begindatum van de verlofboeking. Er wordt hier gekeken naar naar het opgebouwde saldo op basis van nacalculatie.

   Je selecteert deze optie als je onder de retail valt. Je koppelt deze aan verlofopbouw op basis van nacalculatie.

 15. Vink Verlofsaldo overhevelen uit vorige periode uit.
 16. Klik op: Volgende.
 17. Selecteer de juiste urensoort bij Code sociaal secretariaat.
 18. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Zie ook

Direct naar

 1. Verlof inrichten
 2. Invoer in uren:minuten of honderdsten
 3. Sluitingsdagen-/feestdagentabel inrichten
 4. HRM instellingen verlof vastleggen
 5. Vrije tabellen Verlof inrichten
 6. Verlofperiodetabel toevoegen
 7. Samengesteld verlof (wettelijk en bovenwettelijk)
 8. Ouderschapsverlof en geboorteverlof inrichten
 9. Opbouw perioderecht over geboorte- of betaald ouderschapsverlof
 10. Feestdagen en vakantie integreren in verlof
 11. Onbetaald verlof inrichten
 12. Buitengewoon verlof inrichten
 13. Verlofsoort vakantie België toevoegen
 14. ATV op basis van werkrooster
 15. Extra verlof
 16. Feestdagenverlof inrichten
 17. Waarde verlofrecht journaliseren
 18. Instellingen per werkgever
 19. Bezettingsoverzicht verlof InSite inrichten
 20. Verlof uitbetalen of inhouden
 21. Verlofcorrectie InSite inrichten
 22. Verlof kopen en verkopen InSite inrichten
 23. Verlof in het onderwijs

Process

Verlof Verzuim Sociaal secretariaat

Work area

HRM