thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verlofcorrectie InSite inrichten

Je kunt medewerkers (ESS) en managers (MSS) in InSite verlofcorrecties laten aanvragen en beoordelen. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken voor ouderschapsverlof via InSite.

Dit moet je eerst inrichten in Profit en in InSite.

Je kunt verlofcorrecties ook toevoegen in Profit Windows, maar daar kun je geen gebruik maken van ESS, MSS of toezicht via de workflow.

Voor het kopen en verkopen van verlof in InSite gebruik je een afwijkende inrichting.

Hrm_Verlofcorrectie InSite inrichten (10)

Verlofsoort inrichten (optioneel)

Als je wilt dat de verlofcorrectie direct in de salarisbetaling ingehouden of uitgekeerd wordt, richt je dat in in de verlofsoort. Als je dit niet wilt, sla je deze stap over.

Workflow inrichten

Je stelt in welke gebruikers(groep) de ingestuurde verlofcorrecties gaat beoordelen.

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open het dossieritem voor de verlofcorrectie: Verlofcorrectie InSite (Profit).
 3. Ga naar het tabblad: Workflows.
 4. Pas de workflow aan, ten minste voor wat de gebruikers betreft die de Beoordelen-taak krijgen.

Profielen instellen

Stel het profiel in waarbij je alleen die velden aan de gebruiker toont die relevant zijn.

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Selecteer het juiste meegeleverde profiel, gebaseerd op de velden van verlofcorrectie:
  • Aanmaken verlofcorrectie
  • Beoordelen verlofcorrectie - Stel hier bijvoorbeeld in dat de beoordelaar de verlofcorrectie mag aanpassen.
 3. Je kunt zelf ook nieuwe profielen toevoegen voor het aanmaken en beoordelen van verlofcorrecties. Bijvoorbeeld voor een gewone verlofcorrectie en voor ouderschapsverlof. Profit creëert direct nieuwe pagina's voor InSite als je nieuwe profielen aanmaakt.
 4. Stel het profiel in.

InSite inrichten

Voeg de juiste pagina's toe in InSite.

 1. Ga naar:  Algemeen / In & OutSite / Site.
 2. Open de InSite-site.
 3. Activeer de pagina: Medewerker verlofcorrecties.
 4. Open: InSite.
 5. Log in als sitebeheerder.
 6. Voeg de pagina's op de juiste positie toe in InSite.

  De volgende pagina's zijn beschikbaar: Verlofcorrectie aanvragen (ESS), Verlofcorrectie aanvragen (MSS) en Mijn verlofcorrectie. De bijbehorende pagina's voor autorisatie, overzichten e.d. zijn hier al aan gekoppeld.

Zie ook:

Direct naar

 1. Verlof inrichten
 2. Invoer in uren:minuten of honderdsten
 3. Sluitingsdagen-/feestdagentabel inrichten
 4. HRM instellingen verlof vastleggen
 5. Vrije tabellen Verlof inrichten
 6. Verlofperiodetabel toevoegen
 7. Samengesteld verlof (wettelijk en bovenwettelijk)
 8. Ouderschapsverlof en geboorteverlof inrichten
 9. Opbouw perioderecht over geboorte- of betaald ouderschapsverlof
 10. Feestdagen en vakantie integreren in verlof
 11. Onbetaald verlof inrichten
 12. Buitengewoon verlof inrichten
 13. Verlofsoort vakantie België toevoegen
 14. ATV op basis van werkrooster
 15. Extra verlof
 16. Feestdagenverlof inrichten
 17. Waarde verlofrecht journaliseren
 18. Instellingen per werkgever
 19. Bezettingsoverzicht verlof InSite inrichten
 20. Verlof uitbetalen of inhouden
 21. Verlofcorrectie InSite inrichten
 22. Verlof kopen en verkopen InSite inrichten
 23. Verlof in het onderwijs

Process

Verlof

Work area

HRM