thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verlofsoort buitengewoon verlof inrichten

Bij buitengewoon verlof krijgt een medewerker een aantal uren verlof vanwege buitengewone omstandigheden, zoals huwelijk, overlijden, etc.

Je gebruikt voor buitengewoon verlof een aparte verlofsoort, omdat buitengewoon verlof niet leidt tot een afboeking van het verlofrecht. De betreffende verlofuren worden gewoon doorbetaald. Als je een saldo bijhoudt op de verlofsoort, kun je zien per medewerker zien hoeveel buitengewoon verlof hij per verlofperiode geniet.

Prioritering vastleggen

Voor het vastleggen van een verlofreeks, richt je de prioritering van verlof in. Na het inrichten van de prioritering kun je overlappende verlofboekingen vastleggen. De prioritering bepaalt hoe Profit met het overlappende verlof overweg moet gaan.

Voorbeeld:

Een medewerker heeft elke vrijdagmiddag ouderschapsverlof. Als je geen prioritering inricht dan moet de medewerker om het ouderschapsverlof heen de vakantie boeken. Hierdoor legt de medewerker meerdere verlofboekingen vast voor de vakantie, wat erg bewerkelijk is.

Om dit te voorkomen richt je de prioritering in van Type verlof. Je geeft het ouderschapsverlof een hogere prioriteit dan vakantie. Als de medewerker vakantie vastlegt, trekt Profit door de prioritering de uren van het ouderschapsverlof af van de vakantie.

Je kunt de prioritering als volgt inrichten:

 • 1. Ouderschapsverlof
 • 2. ATV/Verlofopbouw aanvullende roosteruren
 • 3. Wel aanwezig
 • 4. Bijzonder verlof
 • 5. Tijd voor tijd
 • 6. Feestdagenverlof
 • 7. Wettelijk Verlof
 • 8. Vakantie
 • 9. Onbetaald verlof

  Je geeft ATV of Verlofopbouw aanvullende roosteruren een hogere prioriteit dan wettelijk verlof en vakantie. Als je dit niet doet, heeft dit invloed op het aantal uren verlof van de boeking die Profit automatisch genereert bij een verlofboeking die samenvalt de opbouw.

Type verlof toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Type verlof.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul de volgende gegevens in:

 4. Selecteer Periodeverlof bij Categorie.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Wijzig eventueel de prioriteit.
 7. Klik op: Voltooien.

Verlofsoort buitengewoon verlof toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 4. Ga naar het tabblad: Verlof.
 5. Klik op: Nieuw
 6. Vul de begindatum in.
 7. Selecteer de verlofsoort (dit is een waarde uit de tabel Type verlof).
 8. Selecteer het basis verloftype.

  Het basis type verlof is gekoppeld aan de dienstverbanden.

  Voorbeeld: 

  In het dienstverband Fulltimer heb je het veld Vakantie aangevinkt.

  Vervolgens voeg je een verlofsoort toe met de waarde Verlof of Wettelijk bij Basisverloftype. Deze verlofsoort zal gebruikt worden bij alle medewerkers met een fulltime dienstbetrekking.

 9. Vul het basis perioderecht in uren in.

  Je legt het basisverlofrecht vast voor de duur van een verlofperiode. Dit kan een jaar zijn, maar bijvoorbeeld ook een kwartaal of een maand.

   Profit toont ter informatie het basisverlofrecht in dagen, je kunt dit niet wijzigen.

 10. Vink Verlofsaldo bijhouden aan, tenzij je geen verlofsaldo wilt bijhouden.

  Let op:

  Kies je ervoor om saldo bij te houden? Dan worden de opgenomen uren in de overzichten met verlofsaldi getoond. Het kan dan lijken alsof deze uren van het totale saldo af gaan, maar dat is niet zo.

 11. Bepaal de methode om het verlofrecht te bepalen, tenzij je het verlofsaldo niet bijhoudt.
 12. Bepaal of een negatief verlofsaldo toegestaan is. Als je Toestaan selecteert, zal Profit niet controleren op een negatief verlof.
 13. Klik op: Volgende

  Je kunt de instellingen voor de integratie invullen.

 14. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Verlof inrichten
 2. Invoer in uren:minuten of honderdsten
 3. Sluitingsdagen-/feestdagentabel inrichten
 4. HRM instellingen verlof vastleggen
 5. Vrije tabellen Verlof inrichten
 6. Verlofperiodetabel toevoegen
 7. Samengesteld verlof (wettelijk en bovenwettelijk)
 8. Ouderschapsverlof en geboorteverlof inrichten
 9. Opbouw perioderecht over geboorte- of betaald ouderschapsverlof
 10. Feestdagen en vakantie integreren in verlof
 11. Onbetaald verlof inrichten
 12. Buitengewoon verlof inrichten
 13. ATV op basis van werkrooster
 14. Feestdagenverlof inrichten
 15. Waarde verlofrecht journaliseren
 16. Instellingen per werkgever
 17. Bezettingsoverzicht verlof InSite inrichten
 18. Verlof uitbetalen of inhouden
 19. Verlofcorrectie InSite inrichten
 20. Verlof kopen en verkopen InSite inrichten
 21. Verlof in het onderwijs

Process

Verlof

Work area

HRM