thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verlof uitbetalen of inhouden inrichten

Medewerkers kunnen verlofuren kopen of laten uitbetalen. Je koppelt hiervoor per verlofsoort de looncomponenten en de parameters voor de inhouding en/of uitbetaling.

Je boekt dit door bij de medewerker een verlofcorrectie toe te voegen, waarbij je aangeeft dat deze moet leiden tot een inhouding op het salaris dan wel een extra uitbetaling. Je koppelt per verlofsoort de looncomponenten parameters voor de inhouding of uitbetaling.

Je kunt hier bijvoorbeeld de volgende looncomponenten voor gebruiken:

 • 100.003.034 'Verlof uren uitbetalen'
 • 100.009.007 'Verlof uren kopen'

De looncomponent die je koppelt moet geactiveerd zijn op de datum van de correctie.

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Er vindt geen berekening plaats als de betreffende medewerker niet heeft gewerkt in de periode. Voor het kopen of uitbetalen van verlof via bovenstaande looncomponenten is de looncomponent 100.009.500 'Uurloonberekening' nodig. In dit looncomponent zit een controle op de aanwezigheid van SV dagen in de periode. Als er geen SV dagen in de periode zijn dan heeft de medewerker niet gewerkt en wordt deze looncomponent niet berekend. Uitzondering hierop is in geval van een nabetalingscontract. In die situatie zijn er geen dagen, maar wordt deze looncomponent wel berekend.

De controle kan je uitschakelen door in de eigenschappen van deze looncomponent de parameter 'Altijd uurloon berekenen' op Ja te zetten. Raadpleeg de toelichting van de looncomponent voor meer informatie.

Looncomponenten en parameters koppelen per verlofsoort:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 3. Ga naar het tabblad: Verlof.
 4. Open de eigenschappen van de verlofsoort.
 5. Ga naar het tabblad: Integratie Payroll.
 6. Selecteer een looncomponent en parameter voor de verlofinhouding en/of -uitbetaling.

  Je kunt hier bijvoorbeeld de volgende looncomponenten voor gebruiken:

  • 100.003.034 'Verlof uren uitbetalen'
  • 100.009.007 'Verlof uren kopen'

  Als je geen (geactiveerde) looncomponent en parameter koppelt, vindt er geen verlofinhouding of -uitbetaling plaats.

Zie ook

Direct naar

 1. Verlof inrichten
 2. Invoer in uren:minuten of honderdsten
 3. Sluitingsdagen-/feestdagentabel inrichten
 4. HRM instellingen verlof vastleggen
 5. Vrije tabellen Verlof inrichten
 6. Verlofperiodetabel toevoegen
 7. Samengesteld verlof (wettelijk en bovenwettelijk)
 8. Ouderschapsverlof en geboorteverlof inrichten
 9. Opbouw perioderecht over geboorte- of betaald ouderschapsverlof
 10. Feestdagen en vakantie integreren in verlof
 11. Onbetaald verlof inrichten
 12. Buitengewoon verlof inrichten
 13. ATV op basis van werkrooster
 14. Feestdagenverlof inrichten
 15. Waarde verlofrecht journaliseren
 16. Instellingen per werkgever
 17. Bezettingsoverzicht verlof InSite inrichten
 18. Verlof uitbetalen of inhouden
 19. Verlofcorrectie InSite inrichten
 20. Verlof kopen en verkopen InSite inrichten
 21. Verlof in het onderwijs

Process

Verlof

Work area

HRM