Extra verlof

Extra verlofrechten zijn verlofrechten die onder voorwaarden worden toegekend. Een voorbeeld is leeftijdsuren. Leeftijdsuren worden alleen toegekend onder de voorwaarde dat de medewerker een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

Profit kan extra verlofrechten toekennen op basis van:

Je bepaalt per verlofsoort of extra verlof van toepassing is. Zo ja, dan zal Profit dit automatisch berekenen en tonen bij de verlofsaldo per medewerker.

Let op:

Voor extra verlof geldt dat deze reeds wordt toegekend aan het begin van het boekjaar. De berekening is wellicht prorata, maar het verlofrecht wordt aan het begin van het boekjaar al toegekend.