thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Payroll Workflows inrichten

Voor het inrichten van Payroll Workflows doorloop je de volgende stappen:

Je richt het profiel voor loonmutaties in InSite in. Hiermee bepaal je de mogelijkheden in InSite en kun je het proces in InSite stroomlijnen. Het profiel bepaalt welke velden je in InSite ziet en de veldinstellingen.

Het koppelen van een looncomponent bestaat uit drie stappen:

 • Vrij veld toevoegen aan het profiel in de Management tool.
 • Looncomponent koppelen aan het vrije veld in de eigenschappen van de cao.
 • Profiel inrichten.

Bij het type profiel Functiewijziging kun je ook het gedrag bepalen. Hiermee bepaal je of Profit de waarde van de looncomponent onder de oude functie moet overnemen of beëindigen.

Inhoud

Vrij veld toevoegen
 1. Open Profit.
 2. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 3. Open de eigenschappen van de functiegroep Profielen In- & OutSite.

  Profit meldt dat geen gebruikers mogen zijn ingelogd op dit onderdeel.

 4. Klik op: Ja.
 5. Selecteer Mutatie looncomponent voor vaste loonmutaties of selecteer Mutatie medewerker/loonmutatie voor variabele loonmutaties.

  Je ziet de bestaande velden aan de rechterkant.

  Looncomponent koppelen aan profiel

 6. Klik op: Nieuw.
 7. Vul de velden in.

  Looncomponent koppelen aan profiel

 8. Selecteer een correct veldtype:
  • Ja/Nee: voor Ja/Nee parameters.
  • Decimaal: voor bedrag parameters. Vul ook het aantal cijfers na de komma in. Wij raden aan om het aantal cijfers achter de komma, gelijk te houden aan het aantal cijfers achter de komma van de parameter waaraan je dit vrije veld wilt koppelen. Als je in het vrije veld bijvoorbeeld 3 cijfers achter de komma vult en de parameter kent maar 2 cijfers achter de komma, dan neemt Profit het derde cijfer achter de komma niet over en rond ook niet af.
 9. Klik op: Voltooien.
 10. Klik op: Annuleren.
 11. Sluit de Management tool.
 12. Klik op Ja bij de melding..

  De omgeving wordt opnieuw geopend.

Looncomponent inrichten voor profiel

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.

  Looncomponent koppelen aan profiel

 4. Ga naar het tabblad: Parameter.
 5. Open de eigenschappen van de parameter.

  Als de parameter als bron En constructie heeft, dan kun je de parameter niet koppelen in de eigenschappen van de looncomponent. In dit geval is de waarde afkomstig uit meerdere parameters. Je kunt deze parameters koppelen op het tabblad Parameter in de eigenschappen van de cao.

 6. Vink Mutaties bij medewerker toestaan aan als het om een vaste loonmutatie gaat.
 7. Vink Mutaties via boekingsprogramma toestaan aan, als het om een variabele loonmutatie gaat.
 8. Selecteer het veld bij Profielveld.

  Looncomponent koppelen aan profiel

  Als de berekeningsmethode voor de parameter Berekening per dienstverband is, dan vult Profit het veld Dienstverband bij het in dienst melden of aanmaken van een nevendienstverband in InSite met de waarde van het veld Dienstverband bij de eigenschappen van de medewerker.

 9. Klik op: OK.

  Je hebt de parameter van een looncomponent gekoppeld aan een profielveld. Je kunt het profielveld verder inrichten in het profiel.

Profiel toevoegen

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de naam van het profiel in.
 4. Selecteer Loonmutatie bij Type.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Selecteer de workflow.
 7. Selecteer het beoordelingsprofiel.
 8. Bepaal of het om vaste en/of variabele loonmutaties gaat die vastgelegd moeten worden via de workflow.
 9. Klik op: Voltooien.
 10. Open de eigenschappen van het profiel.
 11. Vink indien gewenst de velden Proefberekening en Keuzebudget tonen aan.

  Met de proefberekening toon je de invloed van de mutatie aan op de bruto/nettoberekening. Met het tonen van het keuzebudget krijg je een saldoberekening te zien die je de invloed van de mutatie toont, op het saldo van het keuzebudget.

 12. Ga naar het tabblad: Restricties.
 13. Vink Mutaties in toekomstige periode niet toestaan aan, als je loonmutaties wilt blokkeren voor toekomstige mutaties.

  Als je dit niet aanvinkt, dan kun je loonmutaties aanvragen voor toekomstige perioden. Er wordt op het moment van de aanvraag getoetst op het actuele saldo. Deze toekomstige aanvragen worden niet in mindering gebracht op het actuele saldo, waardoor het saldo van de medewerker op termijn negatief kan worden.

 14. Vink Mutatie bij loonbeslag niet toestaan aan, als je het profiel wilt blokkeren als de medewerker een openstaand loonbeslag heeft.
 15. Vink Maximaal één mutatie per jaar aan, als de medewerker maar één keer per verloningsjaar de loonmutatie mag aanvragen.
 16. Vul het maximum bedrag voor de loonmutatie in geval van IBK in bij Maximum bedrag IKB. Dit veld kun je alleen vullen als het veld Keuzebudget tonen is aangevinkt.
 17. Vink Maximering naar rato van parttimepercentage aan, als je de maximering bedrag rato wilt berekenen.
 18. Vink Fietsvergoeding aan, als je wilt dat er in de workflow gecontroleerd wordt of de periode tussen de aanschaf van de vorige fiets en de nieuwe fiets aan de wettelijke eisen voldoet. Profit kijkt hierbij naar het veld Laatste aanschafdatum bij de medewerker.
 19. Klik op: OK.

Context inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Open de eigenschappen van het profiel.
 3. Ga naar het tabblad: Context.

  Voeg voor Ieder "aanmaakprofiel" een aparte context toe. Voeg bij een beoordelingsprofiel dezelfde context toe.

  Als in het beoordeelprofiel een looncomponent-veld op Niet zichtbaar staat, dan wordt deze niet gemuteerd.

 4. Klik op: Onderhouden bij Vaste loonmutatie of Variabele loonmutatie.
 5. Klik op: Nieuw.
 6. Vul de omschrijving in.
 7. Klik op: Voltooien.

  In het onderste gedeelte van het scherm staan de vrije velden die aan een looncomponent gekoppeld zijn. Als je deze context koppelt aan een profiel, zullen deze velden beschikbaar zijn als je het profiel gebruikt om via InSite een medewerker in dienst te melden.

  Het toepassen van een context zorgt dat je afwijkt van alle gegevens. Als je geen context koppelt, dan wordt alles getoond.

  Als je wilt dat in een profiel geen looncomponenten getoond of gevuld moeten worden, dan maak je een context aan en koppel je deze aan het profiel. De velden zet je in dit geval op niet zichtbaar en niet wijzigbaar.

 8. Open de eigenschappen van het veld.
 9. Vul de velden in.
 10. Klik op: OK.
 11. Sluit de weergave met context. 
 12. Selecteer de veldinstellingen bij de context..
 13. Ga naar het tabblad: Gedrag looncomponent.

  Dit tabblad kun je alleen benaderen bij het type profiel Functiewijziging.

 14. Open de looncomponentregel.
 15. Selecteer het gedrag van de looncomponent:
  • Selecteer Overnemen als je wilt dat Profit de bestaande parameterwaarde overneemt naar de nieuwe functieregel van de medewerker. De parameterwaarde krijgt hierdoor geen einddatum bij de medewerker.
  • Selecteer Beëindigen als je wilt dat Profit de bestaande parameterwaarde beëindigt op dezelfde datum als de oude functieregel.
 16. Klik op: OK.

  Je koppelt de context bij voorkeur aan het aanmaak- en beoordeelprofiel. De reden hiervoor is dat als je in je aanmaakprofiel een veld op Niet zichtbaar zet, de looncomponent niet gemuteerd wordt. Ook niet als je het wel zichtbaar zet in het beoordeelprofiel en het daar via Aanpassen pas vult.

  Van ieder vrij veld dat je in je context op zichtbaar hebt staan, wordt de bijbehorende looncomponent gemuteerd.

Functionaliteit Payroll Workflows inrichten voor InSite

Voor het aanmaken van loonmutaties via Payroll Workflows in InSite richt je de functionaliteit in.

Zie ook

Process

Loonmutaties

Work area

Payroll