thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Keuzebudget (IKB) looninrichting

Het Keuzebudget is een vrij besteedbaar budget van de medewerker dat hij heeft te besteden naast zijn huidige salaris. De medewerker beslist zelf waaraan en wanneer het budget wordt besteed.

Het keuzebudget is een potje met geld dat afkomstig is van arbeidsvoorwaarden die uit diverse onderdelen zijn opgebouwd. Deze onderdelen kunnen bijvoorbeeld zijn: vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiedagen omgezet in een geldbedrag, extra percentage over het loon of extra bedrag. Ook is het mogelijk extra loonbestanddelen te storten in het keuzebudget zoals overwerk en toeslagen.

De keuze waaraan het budget wordt besteed is aan de medewerker. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te sparen of om het geld om te zetten in verlof, pensioen, fietsplan, scholing, extra reiskostenvergoeding of contributie vakbond. Bovendien is er de mogelijkheid om het geld op ieder gewenst moment als extra salaris uit te laten betalen. Keuzes voor uitbetalen en het kopen van extra vakantiedagen is ook mogelijk.

Als er geen keuze gemaakt wordt dan wordt het budget maandelijks gestort in het keuzebudget. Het opgebouwde potje wordt dan in de laatste periode van het jaar of laatste periode van de medewerker uitbetaald. Door het keuzebudget wordt niet langer het bedrag aan vakantietoeslag en eindejaarsuitkering gereserveerd. Ook is het mogelijk om het potje iedere periode uit te laten betalen.

De Profit CAO’s bevatten looninrichting om het Keuzebudget te verlonen en te administreren. De looninrichting bestaat uit looncomponenten die het budget opbouwen en looncomponenten voor de bestedingsdoeleinden. De looninrichting is als volgt:

Inhoud

Profit CAO

De regeling voor het Keuzebudget is beschikbaar in de volgende Profit CAO's:

 • Basis CAO
 • 01.00 Agrarisch bedrijf Algemeen
 • 09.01 Grafimedia
 • 10.01 Metalektro Hoger Personeel
 • 10.02 Metalektro Basis CAO
 • 12.01 MTB Goud- en zilvernijverheid
 • 12.02 MTB Isolatiebedrijf
 • 12.03 MTB Carrosseriebedrijf
 • 12.04 MTB Technisch installatiebedrijf
 • 12.07 MTB Metaalbewerkingsbedrijf
 • 12.09 MTB Motorvoertuigen- en tweewielersbedrijf
 • 17.16 Detailhandel Bloemen en Planten
 • 17.23 Retail Non-Food (Mode, Schoenen, Sport)
 • 17.33 Tankstations en Wasbedrijven
 • 29.04 SPF Algemeen
 • 32.01 Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen
 • 32.02 Goederenvervoer Nederland (KNV)
 • 35.12 Sociaal Werk
 • 35.13 Algemene Ziekenhuizen (NVZ)
 • 35.17 Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialist (NVZ)
 • 35.22 Sport
 • 38.01 Banken
 • 39.01 Verzekeringsbedrijf binnendienst
 • 39.02 Verzekeringsbedrijf buitendienst
 • 39.03 Zorgverzekeraars
 • 40.01 Uitgeverij (Boeken- en tijdschriften)
 • 40.02 Uitgeverij (Dagbladuitgeverij)
 • 41.02 Technische Groothandel
 • 42.01 Groothandel Banden- en Wielenbranche
 • 45.01 Woondiensten
 • 45.02 Uitgeverij (Dagbladjournalisten)
 • 45.03 Uitgeverij (Vaktijdschrift journalisten)
 • 45.04 Uitgeverij (Publiekstijdschriften journalisten)
 • 45.05 Uitgeverij (Opinieweekblad journalisten)
 • 45.06 Uitgeverij (Huis-aan-Huisblad journalisten)
 • 45.10 Waterbedrijven
 • 51.02 Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf
 • 52.10 Payrolling, uitzenden en detacheren
 • 54.20 Kunsteducatie (ABP)
 • 55.01 Uitvaartbranche
 • 61.00 ABP Algemeen
 • 61.01 Gemeentepersoneel (CAR-UWO)
 • 61.02 Provincies
 • 61.03 Rijk
 • 61.21 Burgemeester en wethouders
 • 61.28 Vermo
 • 65.01 Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO)
 • 65.02 Productie- en Leveringsbedrijven (PLb - Energie)
 • 65.03 Netwerkbedrijven (PLb - Energie)

Activering Keuzebudget

Activeer het keuzebudget door looncomponent 100.002.553 'Reservering vakantietoeslag t.b.v. Keuzebudget' te activeren. Hierdoor worden de volgende looncomponentenreeks geactiveerd:

 • 100.002.068 'Uitbetaling saldo Keuzebudget'
 • 100.002.078 ‘Periodieke opname uit Keuzebudget’
 • 100.002.553 'Reservering vakantietoeslag t.b.v. Keuzebudget'
 • 100.002.554 'Reservering Keuzebudget (percentage)'
 • 100.002.555 'Reservering eindejaarsuitkering t.b.v. Keuzebudget'
 • 100.002.556 'Reservering Keuzebudget (bedrag)'
 • 100.002.557 'Saldo Keuzebudget'
 • 100.002.563 ‘Reservering sociale lasten Keuzebudget’
 • 100.002.566 'Periodieke opname onbelast uit Keuzebudget tbv audit'
 • 100.002.567 'Opboeken saldo Keuzebudget'
 • 100.002.568 'Afboeken sociale lasten bij opboeken saldo Keuzebudget'
 • 100.003.096 'Opbouw Keuzebudget'
 • 100.003.112 'Storting opbouw in Keuzebudget'
 • 100.003.117 'Extra storting in Keuzebudget'
 • 100.009.378 'Audit: Saldo Keuzebudget tussentijds negatief'
 • 100.009.379 'Audit: Saldo Keuzebudget negatief'
 • 100.009.470 'Audit: Periodieke opname Keuzebudget hoger dan storting'

Activering voor opname verlofuren

Activeer de regeling verlofuren opnemen door looncomponent 100.009.095 ‘Aantal verlofuren opnemen uit Keuzebudget (eenmalig)’ te activeren. Hierdoor worden de volgende looncomponentenreeks geactiveerd:

 • 100.003.113 ‘Opname verlof uit Keuzebudget (eenmalig)’
 • 100.003.114 ‘Opname verlof uit Keuzebudget (periodiek)’
 • 100.003.115 ‘Storting gekocht verlof keuzebudget in verlofsaldo’
 • 100.009.095 ‘Aantal verlofuren opnemen uit Keuzebudget (eenmalig)’
 • 100.009.096 ‘Aantal verlofuren opnemen uit Keuzebudget (periodiek)’

Opbouw met Reservering Keuzebudget vast

Reservering Vakantietoeslag

Reservering Eindejaarsuitkering

Reserveren Percentage

Reserveren Bedrag

Opbouw Keuzebudget

Journaalpost

 • Keuzebudget
 • a) Tussenrekening lonen

Opbouw met reservering Keuzebudget variabel

Met looncomponent 100.009.097 'Aantal verlofuren verkopen t.b.v. Keuzebudget' boek je via boeken loonmutatie het aantal uur dat je aan verlof wilt verkopen. Via looncomponent 100.003.118 'Verlof uit verlofsaldo verkopen t.b.v. Keuzebudget’ wordt de geldswaarde berekend en in de periode waarin de boeking plaatsvindt verrekend met het saldo Keuzebudget. Het is mogelijk de parameter ‘Uurloonberekening’ te vervangen door een ander looncomponent uurloonberekening.

De regeling wordt geactiveerd door looncomponent 100.009.097 'Aantal verlofuren verkopen t.b.v. Keuzebudget' te activeren.

De waarde van een verlofuur is uurloon + percentage vakantietoeslag. Via parameter ‘factor’ kan hiervan afgeweken worden.

Journaalpost

 • Keuzebudget
 • a) Tussenrekening lonen

Reservering sociale lasten Keuzebudget

Met looncomponent 100.002.563 'Reservering sociale lasten Keuzebudget’ reserveer je de sociale lasten over het Keuzebudget.

Berekenwijze: Saldo keuzebudget x percentage - cumulatief reservering sociale lasten.

Als de opname uit keuzebudget hoger is dan de storting is de reservering sociale lasten voor die betreffende periode negatief.

Journaalpost

 • Sociale lasten
 • a) Reservering sociale lasten

Storting in Keuzebudget

Met looncomponent 100.003.112 'Storting opbouw in Keuzebudget' kan aangegeven worden welk deel van de opbouw Keuzebudget gestort moet worden in het Keuzebudget. Standaard wordt de gehele opbouw gestort. Op de volgende manieren kan je aangeven dat minder gestort moet worden:

 • Met parameter ‘Percentage’ kan je op het tabblad Looncomponent in de eigenschappen van de medewerker aangeven hoeveel procent van de opbouw Keuzebudget gestort moet worden:
 • Met parameter ‘Bedrag’ kan je op het tabblad Looncomponent in de eigenschappen van de medewerker een vast bedrag opgeven.

Journaalpost

 • Tussenrekening lonen
 • a) Tussenrekening keuzebudget

Extra storting in Keuzebudget

Met looncomponent 100.003.117 'Extra storting in Keuzebudget' wordt het bedrag aan extra opbouw in het Keuzebudget gestort.

Journaalpost

 • Tussenrekening lonen
 • b) Tussenrekening keuzebudget

Opname storting in Keuzebudget

Via de looncomponent 100.002.078 'Periodieke opname uit Keuzebudget' is het mogelijk om periodiek een deel of de gehele storting in het Keuzebudget uit te laten betalen.

Deze looncomponent is een variant van looncomponent 100.003.112 'Storting opbouw in Keuzebudget' waarin je de keuze kan maken om een deel van je Keuzebudget niet te storten.

Extra mogelijkheid: Vakantietoeslag vorig jaar

Met looncomponent 100.002.071 'Vakantietoeslag vorig jaar uitbetalen i.v.m. Keuzebudget' kan in het eerste jaar waarin met het Keuzebudget gestart wordt, het saldo van de gereserveerde vakantietoeslag over het voorgaande jaar uitbetaald worden. In verband met de overgang naar het Keuzebudget vindt er geen reservering vakantietoeslag meer plaats. De medewerker kan kiezen om de gereserveerde vakantietoeslag over vorig jaar in het jaar daarop uit te betalen. Via looncomponent 100.002.071 ‘Vakantietoeslag vorig jaar i.v.m. Keuzebudget’ wordt het saldo van de vakantietoeslag op 31 december van vorig jaar uitbetaald.

Als met Profit wordt begonnen te verlonen, moet altijd vanaf periode 1 worden verwerkt. Als daarbij dit jaar wordt gestart met Keuzebudget en daarbij het saldo vakantietoeslag over vorig jaar is nog niet uitbetaald moet dit saldo nog opgeboekt worden in Profit. Dit kan je doen via looncomponent 100.002.564 ‘Opboeken saldo vakantietoeslag vorig jaar i.v.m. Keuzebudget’ Via looncomponent 100.002.565 ‘Afboeken saldo vakantietoeslag vorige jaar i.v.m. Keuzebudget’ wordt het saldo teruggeboekt op de reservering.

Op deze looncomponent boek je via boeken loonmutatie in periode 1 het saldo vakantietoeslag per 31 december van vorig jaar op. Via looncomponent 100.002.565 Afboeken saldo vakantietoeslag vorige jaar i.v.m. Keuzebudget’ wordt het saldo teruggeboekt op de reservering.

De regeling vakantietoeslag vorig jaar uitbetalen wordt geactiveerd door looncomponent 100.002.558 ‘Gereserveerde vakantietoeslag vorig jaar i.v.m. Keuzebudget’ te activeren. Hierdoor worden de volgende looncomponentenreeks geactiveerd:

 • 100.002.071 ‘Vakantietoeslag vorig jaar uitbetalen i.v.m. Keuzebudget’
 • 100.002.558 ‘Gereserveerde vakantietoeslag vorig jaar i.v.m. Keuzebudget’
 • 100.002.559 ‘Uitbetaalde vakantietoeslag vorig jaar i.v.m. Keuzebudget’
 • 100.002.564 ‘Opboeken saldo vakantietoeslag vorig jaar i.v.m. Keuzebudget’
 • 100.002.565 ‘Afboeken saldo vakantietoeslag vorige jaar i.v.m. Keuzebudget’

Geef de parameter een einddatum om te voorkomen dat volgend jaar deze looncomponenten ook berekend worden.

Journaalpost

 • Reservering vakantietoeslag
 • a) Tussenrekening lonen

Opname belast

Extra salaris

Verlof kopen eenmalig

Verlof kopen periodiek

Vakantietoeslag

Eindejaarsuitkering

Belaste opname

Periodieke opname

Loon in natura

Fietsplan

Extra pensioenstorting

Belaste opname Template

Opname onbelast

Scholingskosten

Contributie vakbond

Onbelaste opname Template

Opname fiscale ruimte reiskosten

Fiets fiscaal vriendelijk uit Keuzebudget

Saldo

Looncomponent 100.002.557 'Saldo Keuzebudget' berekent het actuele saldo Keuzebudget na aftrek van de opname in de huidige periode. Deze looncomponent kan gebruikt worden om het saldo op de loonstrook te tonen. Let er hier wel bij op dat de looncomponent een cumulatief is. Je voegt daarom deze als regulier lijstbegrip toe aan het rapport van de loonstrook en niet als lijstbegrip (cumulatief).

Uitbetaling saldo keuzebudget

Looncomponent 100.002.068 'Uitbetaling saldo Keuzebudget' betaalt het saldo van de Keuzebudget uit in de laatste periode van de medewerker of in de laatste periode van het jaar. Ook is mogelijk om bij uit dienst de betaling van het keuzebudget te blokkeren of om het actuele saldo Keuzebudget tussentijds uit te betalen. De uitbetaling gebeurt tegen bijzonder tarief.

Opboeken saldo Keuzebudget

Op looncomponent 100.002.567 'Opboeken saldo Keuzebudget' kan je bij een fusie of overname het bedrag aan keuzebudget opboeken.

Journaalpost

 • Tussenrekening Keuzebudget
 • a) Tussenrekening lonen

Audits voor Payroll Auditor

Saldo tussentijds negatief

Als het saldo van het Keuzebudget negatief is, controleer dan de opname van het Budget. Indien je ermee akkoord gaat dat het saldo tussentijds negatief mag zijn kan deze melding genegeerd worden. In het andere geval corrigeer de opname om het saldo positief te houden.

Saldo in de laatste periode negatief

Het saldo van het Keuzebudget is negatief. Het negatieve saldo wordt in deze periode op het loon van de medewerker ingehouden. Indien je ermee akkoord gaat dan kan deze melding genegeerd worden. In het andere geval onderneem een andere actie.

Saldo lager dan saldo VT en EJU

De medewerker heeft aangegeven om zijn gestorte saldo VT en EJU in het Keuzebudget te reserveren en uit te betalen in de vakantietoeslagperiode en laatste periode van het jaar. Door andere opname is het saldo van het Keuzebudget lager dan het saldo VT en EJU. Indien je ermee akkoord gaat dat het saldo lager is dan mag zijn kan deze melding genegeerd worden. In het andere geval corrigeer de opname om het saldo Keuzebudget bij te stellen.

Periodieke opname hoger dan storting

De Belastingdienst heeft het volgende standpunt ingenomen over de tabeltoepassing over opnamen uit het Keuzebudget. Werkgevers mogen daarbij de volgende gedragslijn hanteren. Als uit het Keuzebudget de maandelijkse reservering wordt opgenomen (geheel of gedeeltelijk) dan is op die opname de normale tijdvaktabel van toepassing. Wanneer er meer dan de maandelijkse reservering wordt opgenomen dan wordt de gehele opname gezien als een beloning over een afwijkend loontijdvak. Hierop mag de tabel bijzondere beloningen worden toegepast (paragraaf 7.3.6 van het Handboek Loonheffingen). Indien je ermee akkoord gaat dat het periodieke saldo hoger is dan de storting kan deze melding genegeerd worden. In het andere geval corrigeer de opname om het saldo positief te houden.

Geen keuzebudget bij uitdiensttreding

Als Profit het saldo keuzebudget niet uitbetaalt bij uitdienstreding van een medewerker, controleer je de inrichting. Je controleert het volgende:

 • In de looncomponent 100.002.068 'Uitbetaling saldo keuzebudget' is op cao-, werkgever- of medewerkerniveau de parameter 'Berekenen Ja/Nee' op Nee.
 • De medewerker is uurloner of oproepkracht en heeft in de periode dat hij uit dienst gaat, niet gewerkt. Vink in de eigenschappen van het salarisverwerkingsplan het veld Uurloners zonder gewerkte uren verwerken aan.
 • De medewerker is niet via de uit dienst wizard uit dienst gemeld. Verwijder de uit dienst datum bij de medewerker en meld de medewerker uit dienst via HRM / Medewerker / Uit dienst.
 • Het keuzebudget wordt in een extra periode, via een aparte verwerkingscode uitbetaald, maar die extra periode is in het salarisverwerkingsplan nog niet toegevoegd.
 • De extra periode is toegevoegd als correctieperiode, maar de verwerkingscode is niet gevuld in deze correctieperiode.
 • De medewerker gaat in de laatste periode van het jaar uit dienst, of de periode van uitbetalen is gelijk aan de uit dienst periode. Als je gebruik maakt van een aparte verwerkingscode, betaalt Profit het keuzebudget in dit geval via een aparte verwerkingscode uit.
 • In de looncomponent 100.002.068 'Uitbetaling saldo keuzebudget' is een aparte parameter beschikbaar voor het uitbetalen van het saldo keuzebudget bij uitdiensttreding. Als je deze parameter op cao-, werkgever- of medewerkerniveau de waarde Nee geeft, betaalt Profit het saldo keuzebudget bij uitdienst niet uit.
 • Als je éérst de medewerker uit dienst meldt en daarna de parameter 'Keuzebudget saldo bij uit dienst uitbetalen' op Ja zet, wordt het keuzebudget niet berekend. Je kunt dit oplossen door de datum uit dienst te verwijderen en de medewerker opnieuw uit dienst te melden. Na het opnieuw verwerken van de medewerker komt het keuzebudget wel op de loonstrook.

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll