thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft het doel de balans tussen vaste en flexibele contracten op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren. Het moet aantrekkelijker worden voor werkgevers om medewerkers een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren en voor onbepaalde tijd aan te bieden. Verschillende maatregelingen zorgen er effectief voor dat er vaker een loondoorbetalingsverplichting ontstaat voor de werkgever. De afspraken van de arbeidsovereenkomst moeten duidelijker worden in het aantal uren dat de medewerker werkt, waardoor de medewerker meer zekerheid krijgt op looninkomsten.

Transitievergoeding

Vanaf 01-01-2020 verkrijgt de medewerker vanaf de eerste werkdag recht op de transitievergoeding, in plaats dat een medewerker tenminste 2 jaar indienst moest zijn.

Meer informatie over de transitievergoeding, vind je hier.

WW-premie

Werknemersverzekeringen verzekeren medewerkers tegen het verlies van inkomen als gevolg van werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als werkgever betaal je de premies werknemersverzekeringen over het loon van de medewerkers. Per 1 januari 2020 wijzigt de premie voor de Werkloosheidswet.

Meer informatie over de ww-premie, vind je hier.

Let op:

Het veld Schriftelijke arbeidsovereenkomst is standaard aangevinkt in de eigenschappen van het contract van de medewerker. Wijzig dit indien nodig bij de medewerkers.

Meer informatie over het inrichten van het veld, vind je hier.

Oproepcontract

Alle medewerkers die in januari 2020 1 jaar of langer indienst zijn met een oproepcontract binnen de organisatie, dienen een aanbod te ontvangen voor een vast aantal uren. Een medewerker hoeft dit aanbod niet te accepteren waarmee de huidige oproepovereenkomst gecontinueerd kan worden.

Hiervoor maak je gebruik van het dashboard Wet werk en zekerheid, dit biedt handvatten om aankomende periode medewerkers te beoordelen en te voorzien van een passend aanbod.

Ontslaggrond

Met de intreding van de WAB wordt ontslag ook mogelijk op basis van een cumulatiegrond. Hiermee kunnen verschillende ontslaggronden gezamenlijk een grond voor ontslag opleveren.

Voor dit onderdeel van de WAB leveren we geen specifieke functionaliteit uit, maar biedt de huidige dossierfunctionaliteit van de software veel mogelijkheden om aan dossiervorming te kunnen voldoen. Meer informatie over dit thema kan gevonden worden op de themapagina Van archiefkast naar digitaal dossier.

Ketenbepaling

De ketenbepaling wanneer een medewerker recht heeft op een vast contract is verruimd van 2 naar 3 jaar. Er is geen overgangsregeling van toepassing op alle genoemde wijzigingen.

Hiervoor maak je gebruik van het dashboard Wet werk en zekerheid.

Loonstrook

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) schrijft voor dat op de loonstrook gegevens over het dienstverband van de medewerker moeten staan. De standaard loonstroken zijn voorzien van de volgende velden:

  • Overeengekomen arbeidsduur
  • Schriftelijke arbeidsovereenkomst (ja/nee)
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (ja/nee)
  • Oproepovereenkomst

Maak je gebruik van een eigen loonstrook? Dan voeg je zelf bovenstaande velden toe aan het rapport. In onderstaande video's zie je hoe je de eigen loonstrook wijzigt.

Zie ook

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll