thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 gelden twee WW-premies: een lage WW-premie voor bepaalde vaste arbeidsovereenkomsten en een hoge WW-premie voor flexibele arbeidsovereenkomsten. Het vaste verschil tussen de twee WW-premies is 5 procentpunt. De minister van SZW stelt de hoogte van de premies jaarlijks vast. Met deze maatregel wil de regering stimuleren dat werkgevers meer vaste arbeidsovereenkomsten met hun medewerkers aangaan.

Hoofdregel

De hoofdregel is dat je de lage WW-premie betaalt als de medewerker:

 1. een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft;
 2. voor onbepaalde tijd; en
 3. het geen oproepovereenkomst is.

  Er is sprake van een oproepovereenkomst als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdseenheid van maximaal een maand. Ook als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdvak van maximaal een jaar, waarbij het recht op loon gelijkmatig is verspreid over dat tijdvak is sprake van een oproepovereenkomst. Heb je de loondoorbetalingsverplichting uitgesloten wanneer de medewerker de overeengekomen arbeid niet verricht, dan is dit ook een oproepovereenkomst.

Voor medewerkers die niet aan deze drie voorwaarden voldoen betaal je de hoge WW-premie.

Hoe je de drie voorwaarden inricht in Profit, lees je hier.

Bijzondere situaties

Je betaalt altijd de lage WW-premie in de volgende situaties:

 • De medewerker is jonger dan 21 jaar en je verloont maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand.
 • Je sluit met een leerling die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst. Je neemt de praktijkovereenkomst met een dagtekening op in de administratie. Je legt de medewerker vast met code 83 ‘Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)’ in de instantie Belastingdienst bij de medewerker.
 • Medewerkers die niet voldoen aan de JJN-regel is in principe de hoge WW premie van toepassing op de inkomstenverhouding. Naast deze hoofdregel zijn er bijzondere situaties zoals dat een medewerker een uitkering ontvang op grond van de werknemersverzekeringen. Over deze uitkering mag als uitzondering op de hoofdregel een lage WW premie worden berekend. Deze loonberekening in de salarisverwerkingscockpit verloopt dus netjes volgens de lage WW premie. Omdat de medewerker in de hoofdregel valt onder de hoge WW premie wordt deze premie in de loonaangifte verwerkt als hoge WW premie.
 • Je betaalt een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager.

  Meer informatie hierover, lees je hier.

Herzien

In sommige situaties heb je de lage WW-premie betaald, terwijl dit achteraf toch de hoge WW-premie moet zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het herzien van de lage WW-premie in de hoge WW-premie met terugwerkende kracht.

Wanneer moet je de lage WW-premie herzien?

 • Je hebt een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de medewerker gesloten. Eindigt deze arbeidsovereenkomst uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking dan moet je met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie betalen.
 • Je betaalt aan de medewerker meer uren uit dan in zijn arbeidsovereenkomst is opgenomen. Is dit verschil meer dan 30% dan moet je alsnog de hoge WW-premie toepassen. Bijvoorbeeld: de medewerker heeft een arbeidsovereenkomst voor 20 uur per week, maar je betaalt 30 uur per week uit.

Let op:

In verband met Corona is de verplichting om te herzien bij 30% overschrijding voor alle werkgevers opgeschort voor het jaar 2020 en 2021.

Let op:

Als je een administratieve fout hebt gemaakt, dan kan je de fout op reguliere wijze herstellen in de aangifte.

Hoe herzie je de lage WW-premie in de loonaangifte?

In de loonaangifte geef je voor de medewerker aan of sprake is van de lage of de hoge WW-premie.

Heb je de lage WW-premie toegepast en moet dit achteraf gezien de hoge WW-premie zijn? Dan wijzig je dit door een correctiebericht.

Je hebt de mogelijkheid om dit aan te geven in de instantie bij de medewerker. Ga hiervoor naar HRM / Medewerker / Medewerker en open de eigenschappen van de medewerker. Ga vervolgens naar het tabblad Instantie en open de eigenschappen van de instantie Belastingdienst. In de instantieregel met een begindatum van 01-01-2020 of later vink je WW herzien aan.

Inzicht

Hiervoor maak je gebruik van het dashboard Wet werk en zekerheid. Het dashboard geeft inzicht in de medewerkers die wel of niet voldoen aan de voorwaarden van de hoofdregel.

Samenloop laag en hoog tarief

Als er sprake is van samenloop van loon onder het laag en hoog tarief binnen één inkomstenverhouding, dan wordt dat in de loonaangifte geheel onder hoog aangeleverd. Samenloop doet zich voor wanneer de medewerker naast salaris een uitkering via de werkgever geniet, dat verloond wordt op hetzelfde dienstverband. Voor een correcte loonberekening gebruik je specifieke uitkeringslooncomponenten die we uitleveren in de Profit CAO's.

Wanneer?

Je mag de WW-premie herzien in het laatste tijdvak van het jaar.

Peildatum

De peildatum voor het bepalen van het hoge of lage tarief is de begindatum van de aangifteperiode.

UFO

Medewerkers die geen WW maar UFO hebben, vallen ook onder de hoofdregel van de WW. Deze hoofdregel is namelijk bedoeld voor de werkgever om duidelijkheid te verschaffen naar de medewerker over de arbeidsverhouding.

WW premie laag of hoog bij medewerkers met een tijdelijke contractverhoging

Meer informatie hierover, lees je hier.

Externe documentatie

Voorwaarden hoofdregel inrichten

Voor medewerkers die voldoen aan de drie voorwaarden van de hoofdregel, betaal je de lage WW-premie.

De drie voorwaarden richt je in Profit afzonderlijk in.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Bij elke medewerker geef je afzonderlijk aan of er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker en open de eigenschappen van de medewerker.
 2. Ga naar het tabblad: Contract en open de eigenschappen van het actuele contract.
 3. Vink Schriftelijke arbeidsovereenkomst aan, als er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst.
 4. Klik op: OK.

Het veld kun je ook inrichten in het profiel voor het indienst melden van de medewerker in InSite. Je vindt het veld Schriftelijke arbeidsovereenkomst in de context Contract.

Als je ervoor kiest om de medewerkers een contract te laten ondertekenen, dan adviseren wij om het digitaal ondertekenen te gebruiken.

Meer informatie over het digitaal ondertekenen vind je hier.

Onbepaalde tijd

Per type contract bepaal je of het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betreft.

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Type contract en open de eigenschappen van het type contract.

  De contracten die je ziet worden opgehaald uit de vrije tabel Type contract HRM.

 2. Vink Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan, als dit van toepassing is.
 3. Klik op: OK.

Oproepovereenkomst

Bij medewerkers die werken als oproepkracht, geef je aan dat het een oproepovereenkomst betreft. Min/max contracten vallen hier ook onder, omdat er over het min/max gedeelte geen loondoorbetalingsverplichting bestaat.

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker en open de eigenschappen van de medewerker.
 2. Ga naar het tabblad: Rooster en open de eigenschappen van de actuele roosterregel.
 3. Ga naar het tabblad: Overige.
 4. Vink Oproepovereenkomst aan, als dit van toepassing is.
 5. Klik op: OK.

Het veld kun je ook inrichten in het profiel voor het indienst melden van de medewerker in InSite. Je vindt het veld Oproepovereenkomst in de context Mdw./rooster.

Richt ook de instantie Belastingdienst in voor de betreffende medewerker. Dit geldt NIET voor min/max-contracten:

 1. Ga naar het tabblad: Instantie.
 2. Open de eigenschappen van de instantie Belastingdienst.
 3. Open de eigenschappen van de regel.
 4. Ga naar het tabblad: Bijzondere situaties 2.
 5. Vink Oproep-/invalkracht zonder verplichting of Oproep-/invalkracht met verplichting aan.
 6. Klik op: OK.

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll