thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Checklist voortgang van projectactiviteiten boeken en wijzigen

Knop Nieuw bij Voortgang niet zichtbaar

Als je geen voortgang kunt aanmaken of wijzigen op een projectactiviteit, loop dan onderstaande checklist na:

Voortgang aanmaken

 • Je bent ingelogd in InSite (medewerker) of OutSite (contactpersoon).
 • Je bent teamlid bij het project waar je voortgang op boekt.

  Controleer dit bij het project in InSite (of via Projecten / Project / Project, tabblad Team).

 • De voorcalculatie heeft status definitief, deellevering of geleverd.

  Controleer de status bij de voorcalculatie in InSite of via Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie. Je kunt de voorcalculatie definitief maken via de actie Definitief maken.

 • Het project is niet afgemeld.

  Controleer bij het project of het veld Afgemeld is aangevinkt in InSite of via Projecten / Project / Project, tabblad Status.

 • De projectactiviteit is niet geblokkeerd.

  Controleer dit bij het project via Projecten / Project / Project, tabblad Projectactiviteit.

 • De projectactiviteit is nog niet voltooid (voortgang < 100%).

  Controleer het % voortgang van de projectactiviteit bij het project in InSite of via Projecten / Project / Project, tabblad Voortgang.

 • De projectfase is niet gereed.
 • Als de voorcalculatieregel aan de projectactiviteit geen werksoort, maar artikel of samenstelling bevat:
  • In de instellingen projecten op het tabblad Uren is een 'urensoort normaal' ingesteld.
  • De ingelogde persoon moet een voorkeur werksoort hebben in het team. Op basis van deze werksoort genereert Profit automatisch de nacalculatieregel nadat je voortgang is vastgelegd.

Voortgang wijzigen

Je kunt voorgang wijzigen als er wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden van 'Voortgang aanmaken' én de volgende voorwaarden:

 • De voortgangsregel is van het ingelogde teamlid (persoon).
 • De voortgangsregel is geboekt via InSite.
 • De nacalculatieregel is nog niet geaccordeerd, gereedgemeld of gefactureerd.

Genereren van nacalculatie o.b.v. voortgang op een artikel

Bij het genereren van een nacalculatie op basis van voortgang op een artikel worden nacalculatie velden als volgt gevuld:

Velden

Bron

Urensoort

Urensoort Normaal (volgens projectinstellingen)

Werksoort

Teamrol / Teamlid -> voorkeur werksoort die is ingesteld

Kost-en verkoopprijs

Kost-en verkooptarief

Verbijzonderingen

Voorcalculatieregel

Dimensies

Voorcalculatieregel

Vrije velden

Voorcalculatieregel

Direct naar

 1. Projectactiviteiten en voortgang
 2. Projectactiviteiten en voortgang inrichten
 3. Teams en teamleden toevoegen voor projecten
 4. Projectactiviteiten vastleggen bij voorcalculatieregels
 5. Voortgang boeken in InSite
 6. Voortgang boeken via projectactiviteiten in OutSite
 7. Voortgang boeken via nacalculatie
 8. Projectactiviteiten en voortgang raadplegen/wijzigen

Process

Projectactiviteit

Work area

Projecten