Maximale korting en minimum marge controleren

In de boekingslay-out kun je instellen of je orders wilt blokkeren als het kortingsbedrag boven of de verkoopmarge onder een bepaald bedrag uitkomt. Je kunt dit instellen voor de order en offerte. Je hanteert een maximale korting of een minimale marge om te voorkomen dat er teveel korting wordt gegeven. Profit blokkeert orderregels waarvan het totale kortingspercentage hoger is dan het ingestelde maximum of waarvan de marge lager is dan het ingestelde minimum.

Per artikelgroep leg je de percentages vast en in de boekingslay-out stel je in dat erop gecontroleerd moet worden. Je kunt dit instellen voor de order en offerte.

De bruto winstmarge wordt berekend aan de hand van de verkoopprijs. Daarvan wordt of de vaste verrekenprijs of de kostprijs afgetrokken. Bij voorraadhoudende artikelen en explosie-samenstellingen is de marge: verkoopprijs -/- vaste verrekenprijs. Bij overige (niet-voorraadhoudende artikelen en samenstellingen) is de marge: verkoopprijs -/- kostprijs. Binnen Profit is er namelijk geen waardering van de voorraad op basis van inkoopprijs omdat de historische inkoopprijs niet bekend is.

Let op:

Het blokkeren van orders kun je instellen voor de order en de offerte. In deze beschrijving kun je voor order ook offerte lezen.

Inhoud

Maximale korting en minimum marge controleren

Per Artikelgroep leg je de percentage vast van de minimale marge en de maximale korting die je wilt behalen voor de artikelgroep. Of deze percentages bij het toevoegen van de offerte en/of order worden gehaald, laat je controleren via de instelling in de boekingslay-outs.

Artikelgroep instellen met maximale korting en/of minimale marge:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Groepering / Artikelgroep.
 2. Open de eigenschappen van de artikelgroep.
 3. Ga naar het tabblad: Marges.
 4. Vul bij Maximum % korting het percentage in dat bij het toevoegen van de offerte of order ten hoogste aan korting mag worden gegeven bij artikelen in deze artikelgroep.
 5. Vul bij Minimummarge (%) het percentage marge in dat je ten minste wilt behalen bij artikelen in deze artikelgroep.
 6. Vul bij Maximum % actiekorting en Minimummarge bij actie (%) dezelfde gegevens in maar dan geldend bij acties.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.
 8. Herhaal deze procedure per artikelgroep.
Maximale korting en Minimale marge in de boekingslay-out instellen

In de boekingslay-out van de offertes en de orders stel je in dat je wilt laten controleren of de aan de maximale korting en de minimale marge voldaan wordt.

Je kunt ervoor kiezen om af te dwingen dat eerst de offerte/order wordt gewijzigd voordat deze kan worden opgeslagen. Ook kun je ervoor kiezen dat Profit de offerte/order blokkeert totdat aan de maximum kortingen en minimale marge is voldaan.

Boekingslay-out instellen voor controle maximale korting en minimale marge:

 1. Leg de maximale korting/minimale marge vast per Artikelgroep.
 2. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 3. Open een boekingslay-out voor de order.

  Je kunt ook een standaard meegeleverde boekingslay-out selecteren en klikken op de actie Kopiƫren.

 4. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen.
 5. Geef aan op welke wijze je de korting/marge wilt controleren.
  • Geen controle - Profit controleert de ingestelde korting/marge niet. Je kunt dit ook instellen voor een pakbon en balie-/directfactuur.
  • Wijziging afdwingen - Profit controleert de korting/marge. Wordt de ingestelde korting/marge overschreden dan meldt Profit dit en moet je de regel aanpassen. Je kunt pas weer een nieuwe orderregel invoeren na het corrigeren van de prijs en/of de korting. Je kunt dit ook instellen voor een pakbon en balie-/directfactuur.
  • Offerte/order blokkeren - Profit controleert de korting/marge. Als de ingestelde korting/marge wordt overschreden, dan blokkeert Profit de order. Een geautoriseerde gebruiker kan de order vrijgeven. Deze keuze heb je niet bij de pakbon en balie-/directfactuur aangezien dit alleen zou leiden tot het blokkeren van de factuur, de goederen zijn namelijk al geleverd.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten
 7. Neem eventueel de bovengenoemde velden en in geval van controle van de marge, ook het veld Marge % t.o.v. verrekenwrd. op in de regel van de boekingslay-out achter de Prijs per eenheid en het Kortingspercentage.

  Je kunt dan, bijvoorbeeld als wijziging afgedwongen wordt of ter controle bij het vrijgeven van geblokkeerde orders/offertes, zien wat de berekende marge en het minimale percentage zijn.

  Je kunt het veld Marge % t.o.v. verkoopwrd. in de regel toevoegen, maar bij de controle wordt hier geen rekening mee gehouden.

Marge controleren

De marge op een item berekent Profit via de formule: Verkoopprijs -/- Vaste verrekenprijs (bij voorraadhoudende artikelen en explosie-samenstellingen). Bij overige items is de berekening: Verkoopprijs -/- Kostprijs.

Bij de controle op de marge kijkt Profit naar het behaalde margepercentage ten opzichte van de verrekenwaarde.

Op Artikelgroep stel je het minimum percentage in dat je wilt hebben aan marge. In de boekingslay-out stel je in dat je de marge wilt controleren bij het boeken van de offerte-/orderregel.

Verkooporder boeken met controle op marge:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer de boekingslay-out die je hebt ingesteld met de controle op marge.
 4. Voeg een order toe.
 5. Voltooi de regel. 

  Vervolgens krijg je, als je de controle in de boekingslay-out op Wijziging afdwingen hebt ingesteld, een melding dat de marge niet voldoende is. Je kunt de regel niet voltooien als je niet eerst de verkoopprijs of de korting wijzigt.

  Klik eventueel op OK in de melding.

 6. Wijzig eventueel de verkoopprijs of de korting.
 7. Voltooi de regel. 

Als je de controle in de boekingslay-out op 'Blokkeren' hebt ingesteld, zie je in de weergave nu dat de verkoopofferte/-order geblokkeerd is. Alleen een daartoe geautoriseerde gebruiker kan de offerte/order nu vrijgeven via de actieknop.

Direct naar

 1. Prijzen en kortingen inrichten
 2. Maximale korting en minimum marge controleren
 3. Prijzen/kortingen bij verkooprelatie inrichten
 4. Regel- en factuurkorting
 5. Afronden prijs/korting instellen
 6. Staffelkorting/-prijs activeren (verkoop)
 7. Prijs tegen dagkoers