Afronden prijs/korting

 Je kunt, in afwijking van de standaard, instellen dat een korting direct van de prijs wordt afgetrokken, voordat met Aantal vermenigvuldigd wordt.

Het moment van afronden van een prijs heeft invloed op het uiteindelijke regelbedrag. Profit een regelbedrag met korting standaard uit als: aantal x prijs x korting = regelbedrag; hierbij vindt de afronding op het laatste moment plaats. Je kunt er ook voor kiezen om eerst de korting op de prijs te berekenen en daarna pas te vermenigvuldigen met het aantal; nu wordt bij elke stap tussentijds afgerond. Het verschil is minimaal.

Voorbeeld:

Firma Aart koopt 20 stuks in à € 9,99. Hij krijgt hierop 3% korting.

Als het veld Berekening korting op prijs niet is aangevinkt, is de berekening: 20 x 9,99 x 0.97 = € 193,806. Dit wordt afgerond op € 193,81.

Als Berekening korting op prijs wel is aangevinkt, is de berekening: 9,99 x 0.97 = 9.6903. Dit wordt afgerond op € 9,69. Vervolgens: 20 x 9,69 = € 193,80.

Het uiteindelijke verschil tussen deze twee berekenwijzen is € 0,01.

Activeren 'Berekening korting op prijs':

Als je de korting meteen van de prijs af wilt halen (dus voordat het vermenigvuldigd wordt met het aantal) moet je het veld Berekening korting op prijs aanvinken. Als je dit niet wilt, hoef je niets in te stellen.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad: Ordermanagement.
 3. Vink Berekening korting op prijs aan.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Prijzen en kortingen inrichten
 2. Maximale korting en minimum marge controleren
 3. Prijzen/kortingen bij verkooprelatie inrichten
 4. Regel- en factuurkorting
 5. Afronden prijs/korting instellen
 6. Staffelkorting/-prijs activeren (verkoop)
 7. Prijs tegen dagkoers