thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Afleveradres informatie op rapport en boekingslay-out

Je voegt extra informatie over het afleveradres toe via Financieel / Debiteur / Debiteur, eigenschappen, tabblad Afleveradressen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het veld Afdeling van het afleveradres.

Deze extra informatie wordt in Profit als volgt verwerkt:

Als je een afleveradres toevoegt bij een debiteur, dan wordt het afleveradres in twee aparte tabellen in de database vastgelegd. Dit zijn de volgende tabellen:

  1. Adressen: hierin wordt het adres en de omschrijving van het afleveradres vastgelegd.
  2. Contact: hierin wordt het adres en alle extra informatie vastgelegd als contact. Alle andere informatie zoals afdeling contact, toelichtingen etc. worden vastgelegd in deze tabel.

Contactgegevens niet op rapport

In de rapporten kun je wel de informatie ophalen uit de tabel adressen, maar niet uit de tabel contacten. Bij de laatste is er namelijk geen automatische koppeling. Er is een bewuste keuze gemaakt om deze informatie niet op te halen. Als we alle informatie van het afleveradres zouden ophalen, dan heeft dit de volgende consequenties:

  • Oneindige informatie. Je zou bij het afleveradres dan alle informatie (toelichting, vrije velden etc.) op moeten kunnen halen.
  • Op het moment dat je alles zou kunnen ophalen en het afleveradres bijvoorbeeld in de order gebruikt, dan kan het afleveradres bij de debiteur niet meer verwijderd worden. Nu kan dit wel, omdat Profit het adres vanuit de tabel Adressen ophaalt. Je kunt nu dus de debiteur beheren en anders kan dat niet meer. Als we dit aanpassen zal dit ook voor andere gegevens zoals contactpersonen gebeuren.

De informatie van het voorkeurafleveradres werkt wel, omdat dit een aparte tabel is.

Toch informatie afleveradres op rapport:

Je kunt uit de gegevensverzameling van het rapport onder het kopje Pakbon/Levering het veld Omschrijving afleveradres ophalen. Dit is het veld Afdeling van het afleveradres. Deze toont wel de juiste informatie.

Je vindt dit veld via Ordermanagement / Uitvoer / Beheer / Rapport, Eigenschappen rapport /actie Eigenschappen / scherm Beschikbare velden: / kopje Pakbon/Levering.

Verder kun je eventueel met een subrapport toch een koppeling maken naar de gegevensverzameling Contact, waarbij je het Contact afleveradres kunt koppelen.

Zie ook

Process

Verkooprelatie

Work area

Ordermanagement