thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Uitstelregeling inrichten

Je kunt met Profit uitstelaanvragen indienen en cliënten aangeven als aanwijspost. Voor de uitstelaanvragen en aanwijsposten komen berichten terug vanuit de Belastingdienst die je kunt verwerken bij de cliënt. Deze berichten worden digitaal verstrekt in de vorm van Service Berichten Uitstel (voortaan SBU).

Voordat je met uitstel en aanwijsposten kunt werken moet je het inrichten. Het inrichten van uitstel bestaat uit het autoriseren van het menu-item Uitstel voor de gebruiker. Je kunt de gegevens in de weergaven voor de uitstelregeling ook autoriseren met gegevensfilters. Verder leg je in de eigenschappen van de Becon een aantal gegevens vast die nodig zijn bij het aanmaken van een uitstelbericht. In specifieke situaties moet je, voordat je SBU’s kunt verwerken, Becon-machtigingen registreren bij Digipoort.

Inhoud

Uitstel autoriseren

Je kunt uitstelverzoeken indienen en cliënten aanwijzen als je daarvoor geautoriseerd bent.

Uitstel autoriseren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 3. Selecteer de te autoriseren groep.
 4. Ga naar het tabblad: Menu.
 5. Autoriseer de functies:
  • Fiscaal / Uitstel / Uitstel
  • Fiscaal / Uitstel / Terugkoppeling uitstel
 6. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 7. Autoriseer de acties onder Fiscaal / Uitstel / Uitstel en machtigingen.

  Tax_Uitstel autoriseren (10)

 8. Autoriseer de tabbladen bij het onderdeel Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB voortgang om gebruikers te autoriseren voor het raadplegen van uitstelaanvragen.

  Tax_Uitstel autoriseren (20)

 9. Autoriseer de acties bij het onderdeel Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB voortgang om gebruikers te autoriseren voor het aanvragen van uitstel via de eigenschappen van de cliënt.

  Tax_Uitstel autoriseren (30)

 10. Autoriseer dezelfde tabbladen en acties bij het onderdeel Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb voortgang.

  Tax_Uitstel autoriseren (40)

 11. Sluit de Autorisatie tool.
 12. Klik op Ja bij de melding.

  De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Uitstel autoriseren via gegevensfilters

Nieuw in Profit 14

De weergaven voor de uitstelregeling bevatten een schat aan informatie van zowel cliënten IB als Vpb. Met behulp van gegevensfilters zorg je ervoor dat gebruikers een afgebakend deel van deze gegevens wél kunnen zien, terwijl de overige gegevens in de betreffende weergave voor deze gebruikers niet zichtbaar zijn.

Om de toegang tot de gegevens te beperken autoriseer je op cliëntengroep via de filterautorisatie. Gebruik hiervoor het gegevensfilter Fiscaal - Cliënten uitstel. Aan dit gegevensfilter is het veld Cliëntengroep toegevoegd. Je kunt hiermee gebruikers wél of géén toegang geven tot gegevens van bepaalde cliëntengroepen in de weergaven onder de menu-items Uitstel en Terugkoppeling uitstel.

Als een gebruiker een weergave of dashboard raadpleegt waarop filterautorisatie van toepassing is, zal Profit alleen gegevens doorlaten op basis van de actieve filters.

Dashboard Uitstelregeling Digipoort

Vanaf Profit 14 werkt de autoristatie die je instelt op het gegevensfilter Fiscaal - Cliënten uitstel door in het dashboard Uitstelregeling Digipoort.

Wil je de toegang tot de gegevens in het dashboard Uitstelregeling Digipoort beperken? Voeg dan in de Autorisatie tool bij het gegevensfilter Fiscaal – Cliënten uitstel een aantal filters toe. Als een gebruiker het dashboard Uitstelregeling Digipoort raadpleegt waarop filterautorisatie van toepassing is, zal Profit alleen cliënten tonen op basis van de actieve filters.

Uitstelweergaven autoriseren met gegevensfilters:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Klik op: Extra / Onderhoud gegevensfilters.
 3. Selecteer Fiscaal - Cliënten Uitstel.
 4. Vink Volgens filters aan.
 5. Klik op: Toevoegen.
 6. Vul de omschrijving in. Deze omschrijving wordt getoond als je gebruikers op dit filter gaat autoriseren.
 7. Selecteer hoe je de toegang tot dit gegevensfilter wilt regelen, je kunt kiezen uit:
  • Volgens filter: je stelt zelf een filter in waarmee je precies kunt aangeven welke gegevens worden getoond aan de gebruikers die voor het gegevensfilter worden geautoriseerd. Je kunt nu een filter instellen op één of meer velden in het betreffende bestand. De methode voor het instellen van een filter wordt besproken in de help van Geavanceerde filters.
  • Volledig: als je hiervoor kiest, betekent dit dat de gebruikers die voor het gegevensfilter worden geautoriseerd, alle gegevens in de uitstelweergaven te zien krijgen.

  Als je in het onderste vak op de knop Vernieuwen klikt, wordt het resultaat van het gegevensfilter in dit vak getoond. Als je een filter hebt ingesteld, kun je dit desgewenst wissen door op de knop Wissen te klikken.

  Met de knop Wijzigen kun je de filters in deze lijst wijzigen, met de knop Verwijderen kunnen filters uit de lijst worden verwijderd.

  Let op:

  Als je met de knop Verwijderen een gegevensfilter uit de lijst verwijdert, vervallen automatisch ook de autorisaties die je op dit filter aan de gebruikers hebt toegekend. Als je een filter wijzigt, betekent dit ook dat de autorisatie voor de gebruikers via dit filter direct wordt gewijzigd.

 8. Vul het filter als volgt in: Cliëntengroep=WE:

  Tax_Filterautorisatie in uitstelweergaven

 9. Klik op: OK.

  Na het toevoegen kun je groepen en/of gebruikers voor dit filter autoriseren. Dit doe je op de volgende manier:

 10. Selecteer in de autorisatietool een groep of een gebruiker.
 11. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 12. Ga naar: Fiscaal / Uitstel / Filters / Fiscaal - Cliënten Uitstel / Cliëntengroep WE.
 13. Selecteer het veld Filter actief.

  Tax_Uitstelweergaven autoriseren via gegevensfilters

  Via de knop Wijzigen kun je hier direct het geselecteerde filter aanpassen.

  Let op:

  Wijzigingen in de menu’s en autorisaties van gebruikers worden pas van kracht na het afsluiten en opnieuw openen van de omgeving.

Becon inrichten voor uitstel

Voordat je uitstelaanvragen kunt doen leg je in de eigenschappen van de Becon een aantal gegevens vast die nodig zijn bij het aanmaken van uitstel- en aanwijspostberichten.

Staat de Becon op een ander KvK-nummer geregistreerd vergeleken met het KvK-nummer in het PKIoverheid-certificaat? Dan moet je de Becon machtigen om het Service Bericht Uitstel voor deze Becon op te kunnen halen.

Becon inrichten voor uitstel:

 1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Becon.
 2. Open de eigenschappen van de Becon.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Vul de velden in.

  Je kunt deze velden ook invullen als je een Becon toevoegt.

 5. Koppel de Becon aan een organisatie.

  Deze organisatie moet in Profit bekend zijn voordat je de Becon toevoegt.

 6. Vul het BSN/fiscaalnummer in.

  Het BSN/fiscaalnummer is verplicht en wordt gebruikt bij het aanmaken van uitstel- en aanwijspostberichten.

 7. Het KvK-nummer wordt automatisch gevuld met het KvK-nummer van de organisatie waaraan de Becon gekoppeld is.
 8. Ga naar het tabblad: Communicatie.
 9. Controleer of de gegevens van de Contactpersoon zijn ingevuld.

  De gegevens van de Contactpersoon zijn verplicht en worden gebruikt bij het aanmaken van een uitstel- en aanwijspostbericht.

Direct naar

 1. Profit Fiscaal inrichten

Process

Uitstelregeling

Work area

Fiscaal