Aangifte IB accorderen

Na het controleren van de aangifte verstuur je de aangifte naar de cliënt. Voordat je de aangifte aan de Belastingdienst verstuurt moet de cliënt de aangifte accorderen. Als de cliënt akkoord is verstuur je de aangifte aan de Belastingdienst.

Beschrijving

Je kunt de aangifte op verschillende manieren laten accorderen. Klik hieronder op de accorderingswijze die je wilt gebruiken. Je opent dan het bijbehorende proces. Je stelt de accorderingswijze per cliënt per jaar in.

Accorderingswijzen in Profit:

Akkoordverklaring afdrukken

Je drukt de rapportage Akkoordverklaring af en verstuurt deze via e-mail of per post aan de cliënt.

Accorderen via OutSite

Je start een workflow waaraan het RTF-bestand is gekoppeld. De cliënt logt in op OutSite en accordeert de aangifte. Door het afhandelen van de workflow wordt de aangifte klaargezet voor verzending.

Accorderen via externe portal (aangifte versturen via portal)

Het aangiftebestand (XBRL/XML) wordt weggeschreven naar een vaste locatie. Vanuit deze locatie wordt de aangifte geaccordeerd en verstuurd. De aangifte wordt verzonden via de externe portal waar de cliënt ook akkoord kan geven.

Accorderen via externe portal, aangifte versturen via Profit

Het aangiftebestand wordt weggeschreven naar een vaste locatie. Na akkoord van de cliënt verstuur je de aangifte via Profit naar de Belastingdienst. Als de cliënt de aangifte op de externe portal accordeert wordt de aangifte dus niet direct klaargezet voor verzending.

Voorbereiding

Zie ook