Aangifte accorderen en versturen via externe portal

Je kunt de aangifte accorderen en versturen via een externe portal. Hiervoor selecteer je bij de cliënt de accorderingswijze Accorderen via externe portal (aangifte versturen via portal).

Let op:

Als je de aangiften via een externe portal laat accorderen moeten minimaal Microsoft Word, het Profit Communication Center en PDF Reader op de machine zijn geïnstalleerd.

Beschrijving

Als de aangiften via een externe portal worden geaccordeerd, wordt er bij het aanmaken van het elektronisch bericht een .pdf (akkoorddocument) en/of een .xbrl-bestand (aangiftebericht) aangemaakt. Met de actie Verzenden en ontvangen worden deze bestanden weggeschreven naar een vaste locatie (Locatie Postvak Uit). Je legt in het communicatieprofiel Externe portal vast welke map je gebruikt voor het verzenden van bestanden naar de externe portal. Vanuit deze locatie worden de akkoorddocumenten (.pdf) en/of de aangifteberichten (.xbrl) naar de externe portal verzonden. Vervolgens wordt de aangifte via de externe portal geaccordeerd en naar de Belastingdienst verzonden.

Bestandsuitwisseling met de externe portal

Accorderen via de externe portal:

 1. Ga naar: Fiscaal InSite.
 2. Open een aangifte.
 3. Vul de aangifte in.
 4. Klik op: Sluiten.

  Let op:

  Wanneer je gebruik maakt van de muterende workflow, verlopen stap 5 t/m 11 zoals omschreven in dit praktijkvoorbeeld.

 5. Vul in het naloopscherm een datum in bij Gecontroleerd en akkoord.
 6. Klik op: Aanpassen.

  Profit vraagt of je de aangifte wil klaarzetten voor de externe portal.

 7. Klik op: Ja.
 8. Selecteer het rapport voor de akkoordverklaring.
 9. Open het rapport.

  Je opent nu Microsoft Word.

 10. Klik in het Word-document bij het onderdeel Profit op Opslaan.
 11. Stuur het dossieritem in. De gegevens hiervan zijn al ingevuld.
 12. Is er een fiscale partner? Volg dan onderstaande stappen. Zo niet, ga dan verder bij stap 13.
  1. Open de cockpit van de partner.
  2. Open het tabblad Aangifte onderaan in de cockpit.
  3. Selecteer de Aangifte IB.
  4. Klik op de actie Versturen aangifte.
  5. Klik op de actie Klaarzetten voor externe portal.
  6. Selecteer het rapport voor de akkoordverklaring.
  7. Open het rapport.
  8. Klik rechtsboven in het Word-document bij het onderdeel Profit op Opslaan.
  9. Stuur het dossieritem in. De gegevens hiervan zijn al ingevuld.
 13. Als het dossieritem is ingestuurd maak je het elektronisch bericht aan via Fiscaal / Algemeen / Aanmaken elektronisch bericht.

  Bij het aanmaken van het elektronisch bericht worden het akkoorddocument (.pdf) en het aangiftebericht (.xbrl) aan de externe portal aangeboden. Na het aanmaken van het XBRL-bericht is de status van de aangifte 3 - Klaargezet voor verzending.

 14. Je kunt de bestanden nu naar de externe portal verzenden via Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.

  Let op:

  Als de cliënt niet akkoord gaat met de aangifte moet de portal functionaliteit dit signaleren. De aangifte van de cliënt blijft dan open staan.

Direct naar

 1. Aangifte IB accorderen