thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Communicatieservice instellen

Voor het accorderen van aangiften via een externe portal moet je het communicatieprofiel Externe portal in de communicatieservice inrichten.

Communicatieprofiel instellen:

  1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
  2. Open de eigenschappen van het profiel Externe portal.
  3. Vink Geblokkeerd uit als dit veld nog is aangevinkt. Zo niet, dan worden de berichten niet aangemaakt.
  4. Ga naar het tabblad: Instellingen.
  5. Vul bij Locatie Postvak In de map in die je gebruikt voor het ontvangen van retourberichten van de externe portal.
  6. Vul bij Locatie Postvak Uit de map in die je gebruikt voor het verzenden van bestanden (.pdf en/of .xbrl) naar de externe portal.
  7. Klik op: OK.

Bij het verzenden en ontvangen worden de bestanden voor de externe portal in de map Uitgaande berichten gezet. Je verzend hiermee het akkoorddocument (.pdf) en/of het aangiftebericht (.xbrl) naar de externe portal. Daarnaast worden met de actie Verzenden en ontvangen de retourberichten van de externe portal uit de map Binnenkomende berichten opgehaald en in Profit ingelezen.

Uitwisseling met de externe portal

Als de aangiften via een externe portal worden geaccordeerd, wordt er bij het aanmaken van het elektronisch bericht een .pdf (akkoorddocument) en/of een .xbrl-bestand (aangiftebericht) aangemaakt. Bij het verzenden en ontvangen worden deze bestanden aan de externe portal aangeboden. Afhankelijk van het gebruik van het BSN of referentienummer, wordt de bestandsnaam van het akkoorddocument (.pdf) en het aangiftebericht (.xbrl) als volgt opgebouwd:

Bestandsnaam akkoorddocument met referentienummer (.pdf)

Bestandsnaam akkoorddocument met BSN (.pdf)

Bestandsnaam aangiftebericht met referentienummer (.xbrl)

Bestandsnaam aangiftebericht met BSN (.xbrl)

Het is ook mogelijk om de aangiften op een externe portal te accorderen en de geaccordeerde aangiften vervolgens via Profit naar de Belastingdienst te versturen. In dit geval ontvang je, zodra de cliënt de aangifte heeft geaccordeerd, een retourbericht (.xml) van de externe portal. Met de actie Verzenden en ontvangen worden de retourberichten van de externe portal uit de map Binnenkomende berichten opgehaald en in Profit ingelezen. Afhankelijk van het gebruik van het BSN of referentienummer, wordt de bestandsnaam van het retourbericht (.xml) als volgt opgebouwd:

Bestandsnaam retourbericht met referentienummer (.xml)

Bestandsnaam retourbericht met BSN (.xml)

Na het ophalen van de retourberichten verwerk je de ingekomen berichten met de actie Berichten verwerken.

Direct naar

  1. Profit Fiscaal inrichten

Process

Communicatieservice

Work area

Fiscaal