Algemene instellingen Fiscaal

Je legt eenmalig een aantal (voorkeurs)instellingen vast die de basis vormen van de fiscale gegevens. Hierdoor hoef je een afwijking alléén vast te leggen als dat echt nodig is.

Voorbeeld:

Op de tabbladen die betrekking hebben op de rapportage koppel je de standaardbrieven die je wilt versturen naar cliënten op basis waarvan zij hun aangifte kunnen accorderen. Dit is de basis voor alle cliënten.

Als je voor een bepaalde cliëntengroep een andere brief wilt gebruiken, selecteer je in de eigenschappen van díe cliëntengroep een afwijkende brief. Deze brief is dan alleen bestemd voor de cliënten die gekoppeld zijn aan die groep.

Algemene velden instellen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Beheer / Instellingen / Algemeen.
 2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 3. Vul de Kantoornaam in.
 4. Vink Cliëntengroep verplicht aan als elke cliënt aan een groep gekoppeld moet worden.

  Als je de cliënten onderverdeelt in diverse cliëntengroepen, kun je ook autoriseren op deze cliëntengroepen. Hierdoor kun je verschillende gebruikers rechten geven op verschillende groepen. Een ander voordeel is dat je gebruik kunt maken van filters op cliëntengroepen en kunt afwijken op de voorkeursinstellingen.

  Meer informatie: Cliëntengroep

 5. Vink Refnr. gebruiken in bestandsnaam van rapportages aan als je het BSN/fiscaal nummer van de cliënt in de bestandsnaam van de fiscale rapportages wilt vervangen door het referentienummer. Als je gebruik maakt van de externe portal voor het accorderen van aangiften, zorg dan dat de externe portal overweg kan met het referentienummer. Je kunt deze instelling alleen gebruiken als de cliënt de aangifte via een externe portal accordeert. De accorderingswijze van de cliënt IB moet dus op één van de volgende waarden zijn ingesteld:
  • Accorderingswijze 3: Accorderen via externe portal (aangifte versturen via portal)
  • Accorderingswijze 4: Accorderen via externe portal (aangifte versturen via Profit)

  Zodra je Refnr. gebruiken in bestandsnaam van rapportages aanzet, wijzigt de opbouw van de bestandsnamen van de berichten die naar de externe portal worden verstuurd.

  Meer informatie: Externe portal en de AVG

 6. Bij de Muterende fiscale workflow (Vpb en IB) zijn de standaard meegeleverde Fiscale workflows ingesteld. Als je kopieën hebt gemaakt van deze standaard workflows dan koppel je deze hier.

  Meer informatie: Fiscale workflow

 7. Je kunt ondernemingen van verschillende cliënten IB aan elkaar koppelen waardoor een samenwerkingsverband ontstaat. Je vinkt dan Ondernemingen koppelen aan samenwerkingsverband aan.

  Het is alleen mogelijk een samenwerkingsverband te specificeren tussen cliënten die op dezelfde manier uitgewerkt worden. Door het koppelen van ondernemingen heb je bij het openen van de aangifte IB van de andere vennoot direct bepaalde gegevens beschikbaar. Bijvoorbeeld de balans en resultatenrekening. Ook in de aangifte worden bepaalde gegevens overgenomen vanuit de gekoppelde aangifte.

 8. Bij Aanslagen verwerken in omgeving selecteer je de omgeving waarin je de aanslagen gaat verwerken. Standaard staat hier [Huidige omgeving].

  Als vanuit meerdere omgevingen uitgewisseld wordt met de Belastingdienst kun je de verzending van de berichten in één omgeving inrichten. Dit kan alleen voor omgevingen binnen hetzelfde deelnemersnummer.

  Per communicatieomgeving kun je één omgeving opgeven waarin je de aanslagen wilt verwerken. Standaard is dit de communicatieomgeving zelf maar je kunt hiervan afwijken.

  Meer informatie: Algemene instellingen

 9. Ga naar het tabblad: Aanslag accorderen.

  Op dit tabblad vul je de afwijkingsmarges in voor de voorlopige en definitieve aanslagen. Je geeft hier in bij welke marge een voorlopige of definitieve aanslag IB of Vpb nog conform de vergelijkingsbron is.

  Meer informatie: Aanslagen inrichten

  Als je Aanslagen die conform zijn automatisch accorderen aanvinkt, worden aanslagen die binnen de marge vallen automatisch door Profit akkoord verklaard.

 10. Op de tabbladen Aanslag rapportage IB, Aanslag rapportage Vpb, Beschikking rapportage IB en Rapportage ter accordering koppel je de standaardbrieven die je genereert voor het beoordelen van aanslagen en beschikkingen. Voordat je de RTF-rapportages automatisch kunt insturen in het dossier, moet je dit eerst inrichten.
 11. Je kunt rapporten (en brieven) automatisch opslaan in het dossier van de cliënten. Hiervoor selecteer je op het tabblad Dossier de typen dossieritems die je daarvoor wilt gebruiken.
 12. Vink Rapportage als PDF tonen aan als je het .rtf rapport automatisch om wilt zetten naar een .pdf. Op deze manier kan het rapport niet meer aangepast worden.

  Als je ervoor kiest de rapportage als PDF te tonen, kun je de rapporten niet automatisch opslaan in het dossier.

  Let op!

  Je kunt alleen gebruikmaken van deze functionaliteit als de PCC geïnstalleerd is. Bovendien mag je geen gebruik maken van het automatisch opslaan van rapporten in het dossier en niet van het automatisch accorderen via de workflow.

  Op de tabbladen Kenmerk rapportage en Kenmerk rapportenset kun je per rapport één kenmerkcombinatie vastleggen. Het koppelen van een kenmerkcombinatie is niet verplicht. Je gebruikt kenmerkcombinaties om dossieritems (rapporten en brieven) in te delen in aparte processen. Het is niet mogelijk om zowel de rapporten die je gebruikt als akkoordverklaring, als de kenmerkcombinaties in te delen in verschillende processen. Je kunt hiervoor wel het type dossieritem gebruiken. Als je dit doet in combinatie met het fiscale jaar dan kun je het rapport eenvoudig herkennen.

  Meer informatie: Kenmerkcombinaties toevoegen

 13. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Profit Fiscaal inrichten