Aangifte accorderen via externe portal en versturen via Profit

Je kunt de aangifte accorderen via een externe portal en vervolgens via Profit naar de Belastingdienst versturen. Hiervoor selecteer je bij de cliënt de accorderingswijze Accorderen via externe portal (aangifte versturen via Profit).

Let op:

Als je de aangiften via een externe portal laat accorderen moeten minimaal Microsoft Word, het Profit Communication Center en PDF Reader op de machine zijn geïnstalleerd.

Beschrijving

Als je de aangiften op een externe portal laat accorderen en de geaccordeerde aangiften vervolgens via Profit naar de Belastingdienst stuurt, wordt er bij het aanmaken van het elektronisch bericht alléén een akkoorddocument (.pdf) aangemaakt. Met de actie Verzenden en ontvangen wordt het akkoorddocument weggeschreven naar een vaste locatie (Locatie Postvak Uit). Je legt in het communicatieprofiel Externe portal vast welke map je gebruikt voor het verzenden van bestanden naar de externe portal. Vanuit deze locatie worden de akkoorddocumenten (.pdf) naar de externe portal verzonden.

Zodra de cliënt de aangifte heeft geaccordeerd ontvang je een retourbericht van de externe portal. Met de actie Verzenden en ontvangen worden de retourberichten uit de map Binnenkomende berichten (Locatie Postvak In) opgehaald en in Profit ingelezen. Je legt in het communicatieprofiel Externe portal vast welke map je gebruikt voor het ontvangen van retourberichten van de externe portal. Na akkoord van de cliënt verstuur je de aangifte via Profit naar de Belastingdienst. Bij het accorderen wordt de aangifte dus niet direct klaargezet voor verzending.

Bestandsuitwisseling met de externe portal

Accorderen via de externe portal:

 1. Ga naar: Fiscaal InSite.
 2. Open een aangifte.
 3. Vul de aangifte in.
 4. Klik op: Sluiten.
 5. Vul in het naloopscherm een datum in bij Gecontroleerd en akkoord.
 6. Klik op: Aanpassen.

  Profit vraagt of je het akkoorddocument wil klaarzetten voor de externe portal.

 7. Klik op: Ja.
 8. Selecteer het rapport voor de akkoordverklaring.
 9. Open het rapport.

  Je opent nu Microsoft Word.

 10. Klik in het Word-document bij het onderdeel Profit op Opslaan.
 11. Stuur het dossieritem in. De gegevens hiervan zijn al ingevuld.
 12. Als het dossieritem is ingestuurd maak je het akkoorddocument aan via Fiscaal / Algemeen / Aanmaken elektronisch bericht.

  Het akkoorddocument (.pdf) wordt nu aangeboden aan de externe portal. Na het aanmaken van het bericht is de status van de aangifte 3 - Klaargezet voor verzending.

 13. Je kunt het akkoorddocument nu naar de externe portal verzenden via Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.

Zodra de cliënt de aangifte heeft geaccordeerd, ontvang je een retourbericht (.xml) van de externe portal. Het retourbericht van de externe portal komt in de map IN. Via Verzenden en ontvangen worden de retourberichten in Profit ingelezen. De bestandsnaam van het retourbericht is hetzelfde als het uitgaande bericht (.pdf), maar dan met de extensie .XML. Het bestand mag niet versleuteld zijn en geen headerinformatie bevatten. Je verwerkt de retourberichten met de actie Berichten verwerken. De status van de aangifte is dan Gereed voor aanmaken.

Direct naar

 1. Aangifte IB accorderen