thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Rapportenset toevoegen

Maak rapportensets aan voor de verschillende situaties waarin je deze nodig hebt. Je kunt bijvoorbeeld verschillende rapportensets gebruiken om rapporten af te drukken bij verwerkingen, het accorderen van verwerkte perioden en correctieperioden. Voor rapportensets die worden afgedrukt op basis van salarisverwerkingsregels kun je alleen rapportensets gebruiken die geschikt zijn voor gebruik in Payroll.

Inhoud

Rapportenset toevoegen

Er worden verschillende rapportensets meegeleverd met Profit Fiscaal. Je kunt deze niet wijzigen, maar je kunt wel een nieuwe rapportenset aanmaken op basis van een bestaande rapportenset.

Rapportenset toevoegen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Uitvoer / Beheer / Fiscale rapportenset.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de rapportenset die je wilt kopiëren.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Vul de omschrijving in.

  Je kunt een Definitiegroep koppelen, als de rapportensets alleen door gebruikers van die Definitiegroep mogen worden gebruikt.

  Meer informatie:

  Definities autoriseren met gegevensfilters

 6. Klik op: Voltooien.
Rapporten die geschikt zijn gemaakt voor rapportensets

Bij het afdrukken van een rapportenset worden de rapporten uit de set direct afgedrukt, zonder dat je nog een selectie kunt opgeven. Een aantal rapporten is geschikt gemaakt voor het gebruik in rapportensets, waardoor alleen rapporten worden afgedrukt voor de relevante perioderegels. Je kunt de onderstaande rapporten direct opnemen in een rapportenset, zonder het instellen van een filter:

 • Standaardrapportage IB
 • Biljet particulier IB
 • 03 Fiscale balans IB onderneming
 • 04 Fiscale winst- en verliesrekening IB
 • Middeling IB-PVV IB
 • Concept verliesrekening
 • Specificatie investeringsaftrek IB
 • Akkoordverklaring IB
 • Aanbiedingsbrief Vpb
 • Vpb aangifte
 • Aansluiting tussen het commercieel en fiscaal vermogen EB Vpb
 • Aansluiting tussen commercieel resultaat en belastbaar bedrag Vpb
 • Specificatie investeringsaftrek en desinvesteringen
 • Specificatie aandeelhouders per einde boekjaar
 • Specificatie deelnemingen
 • Specificatie wijziging samenstelling fiscale eenheid
 • Specificatie winst uit zeescheepvaart Vpb
 • Specificatie houdster, licentie-, financierings- en overige activa Vpb
 • Specificatie innovatiebox Vpb
 • Aansluiting tussen het commercieel en fiscaal vermogen EB Vpb vennootschap
 • Aansluiting tussen commercieel resultaat en belastbaar bedrag Vpb vennootschap
 • Akkoordverklaring Vpb

  Profit houdt bij het afdrukken rekening met het geselecteerde jaar.

 • Specificatie buitenlandse resultaten (Profit).
Rapportenset aanpassen

Je kunt de gekopieerde rapportenset aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld rapporten toevoegen, verwijderen of de volgorde van de rapporten veranderen.

Rapport toevoegen aan rapportenset:

 1. Ga naar: Fiscaal / Uitvoer / Beheer / Fiscale rapportenset.
 2. Selecteer de rapportenset die je wilt aanpassen.
 3. Klik op de actie: Definitie.
 4. Klik, onderin het scherm, op Aanpassen.

  Je ziet de rapporten die in de gekopieerde rapportenset zijn opgenomen.

 5. Klik op: Nieuw.
 6. Selecteer het rapport dat je wilt toevoegen.
 7. Klik op: Voltooien.

Rapport verwijderen uit rapportenset:

 1. Ga naar: Fiscaal / Uitvoer / Beheer / Fiscale rapportenset.
 2. Selecteer de rapportenset die je wilt aanpassen.
 3. Klik op de actie: Definitie.
 4. Klik, onderin het scherm, op Aanpassen.

  Je ziet de rapporten die in de gekopieerde rapportenset zijn opgenomen.

 5. Selecteer het rapport dat je wilt verwijderen.
 6. Klik op: Verwijderen.

  Je krijgt de vraag of je zeker weet dat je het rapport uit de rapportenset wilt verwijderen.

 7. Klik op Ja bij de vraag.
 8. Klik op: Voltooien.

Rapport volgorde wijzigen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Uitvoer / Beheer / Fiscale rapportenset.
 2. Selecteer de rapportenset die je wilt aanpassen.
 3. Klik op de actie: Definitie.
 4. Klik, onderin het scherm, op Aanpassen.

  Je ziet de rapporten die in de gekopieerde rapportenset zijn opgenomen.

 5. Selecteer het rapport dat je wilt verplaatsen.
 6. Verplaats het rapport met de pijltjestoetsen naar de gewenste positie.
 7. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Rapportensets
 2. Menukeuzen wachtrij autoriseren
 3. Rapportenset toevoegen
 4. Rapportensets cliënt IB/Vpb afdrukken

Process

Rapportage

Work area

Fiscaal