Budgettering inrichten

Je kunt per grootboekrekening voor elke periode een budget vastleggen.

Extra mogelijkheden:

 • Budgetten vastleggen voor de combinatie kostenplaats/verbijzonderingscode.
 • Werken met budgetscenario's, bijvoorbeeld een standaardbudget, een optimistisch en een pessimistisch budget.

Inhoud

Budgetteren activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

Stappen om een activering in te schakelen

Administratie-instellingen inrichten

Je bepaalt in de administratie-instellingen de periodeverdeeltabel en de instellingen om te budgetteren per verbijzonderingsas.

Administratie inrichten voor budgetteren verbijzondering:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad: Budget.

 3. Selecteer het voorkeurscenario.

  Je kunt verschillende budgetscenario's gebruiken, bijvoorbeeld een standaardbudget, een optimistisch en een pessimistisch budget. Het voorkeur budgetscenario wordt gebruikt om cijfers te tonen in rapporten, zoals het rapport Grootboekkaart inclusief budget (Profit).

 4. Selecteer de Periodeverdeeltabel die je wilt gebruiken voor het verdelen van het budgetbedrag voor het budget.

  Deze periodeverdeeltabel geldt zowel voor budgettering op grootboekrekening als verbijzondering.

 5. Vink Budgetteren verbijzondering aan, als je op combinaties van grootboekrekeningen en kostenplaatsen wilt budgetteren. Vink dan ook de te budgetteren verbijzonderingsassen aan.
 6. Vul de hoofdas voor het jaarbudget in bij Hoofdas jaarbudget. Je kunt hier '1' of '2' invullen, afhankelijk van de situatie of je op as 1 en/of as 2 budgetteert.
 7. Bepaal op welk niveau je de budgethouder wilt vastleggen:
 8. Budgethouder per grootboekrekening is altijd mogelijk. Selecteer Vastleggen op grootboekrekening bij het veld Budgethouder.
 9. Budgethouder per verbijzonderingscode is alleen mogelijk als je op verbijzonderingscode budgetteert. Je legt de budgethouder vast op de as die je ingevuld hebt in het veld Hoofdas jaarbudget.
 10. Klik op: Opslaan en sluiten.

Periodeverdeeltabellen inrichten

Je gebruikt periodeverdeeltabellen voor het verdelen van een jaarbudget over perioden. Een periodeverdeeltabel bevat de verdeling van het jaarbudget over de perioden door middel van periodepercentages.

Bij het budgetteren van bijvoorbeeld een grootboekrekening vul je het jaarbudget en selecteer je de periodeverdeling. Profit zal dan het jaarbudget automatisch over de perioden verdelen op basis van de periodepercentages uit deze tabel.

Standaard periodeverdeeltabel controleren:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Periode-instellingen / Periodeverdeeltabel.
 2. Profit levert standaard periodeverdeeltabellen mee op basis van evenredige verdeling. Het totaal van 100% wordt verdeeld over de maanden, per maand 8,33%.

Zie ook:

Grootboekrekening inrichten

Je bepaalt per grootboekrekening of je deze budgetteert. Je kunt budgetteren op bedragen en/of aantallen. Ook kun je een periodeverdeeltabel koppelen. Als je ook kostenplaatsen budgetteert, kun je per kostenplaats een afwijkende periodeverdeeltabel koppelen.

Grootboekrekening inrichten voor budgettering:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
 2. Open de eigenschappen van de te budgetteren grootboekrekening.
 3. Ga naar het tabblad: Extra.
 4. Bepaal bij Budgetteren of je de rekening wilt budgetteren op bedrag en/of aantal.
 5. Selecteer de Periodeverdeeltabel op basis waarvan je het budget van deze rekening wil verdelen.
 6. Vink Verplichting bij inkoopboeking verplicht aan als wilt dat bij het boeken op deze grootboekrekening je een openstaande verplichting moet selecteren. Dit werkt alleen als je verplichtingen vastlegt en de boekingslay-out is uitgebreid met het veld Verplichting.
 7. Bepaal bij Te tonen in exploitatie of je de budget-overzichten (exploitatieoverzichten) wilt afdrukken op basis van gebudgetteerde of gerealiseerde bedragen.
 8. Als je kostenplaatsen wilt budgetteren, kun je een afwijkende periodeverdeeltabel per kostenplaats koppelen:
  1. Ga naar het tabblad: Verbijzonderingstoewijzing.
  2. Profit toont de verbijzonderingstoewijzingen waarop via de geopende grootboekrekening geboekt mag worden.
  3. Open de eigenschappen van de verbijzonderingstoewijzing.
  4. Ga naar het tabblad: Budget extra.
  5. Selecteer de gewenste Periodeverdeeltabel als deze moet afwijken van de standaard periodeverdeling.
  6. Klik op: Opslaan en sluiten.
 9. Ga naar het tabblad: Verbijzonderingen. Als je budgetten wilt verbijzonderen geef je op het tabblad op welke verbijzonderingsas(sen) je dat wilt.
 10. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook