thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Gebruikersgroepen o.b.v. selectie actualiseren

Je moet gebruikersgroepen die gevuld worden op basis van een selectie, regelmatig verversen. Tijdens het verversen voert Profit het filter van de gekoppelde selectie opnieuw uit, waardoor de gebruikersgroepen geactualiseerd worden.

Voorbeeld: 

Medewerker De Jong met de functie Filiaalmanager stapt over naar de Directie.

Als de gebruikersgroep 'Directie' gevuld wordt d.m.v. een selectie, moet je deze gebruikersgroep verversen. Pas daarna behoort ook De Jong tot deze groep.

Zorg dat de taak Autorisatiegroepen o.b.v. selectie actualiseren elke nacht wordt uitgevoerd via als geplande taak in Profit Windows.

Daarnaast bevat de Autorisatie tool twee mogelijkheden om gebruikersgroepen te verversen.

Gebruikersgroep actualiseren via de Autorisatie tool:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 3. Gebruik één van de volgende mogelijkheden:
  • Open een groep en sluit deze weer. De selectie wordt opnieuw toegepast op de betreffende groep.
  • Actualiseer alle groepen met Extra / Automatisch vullen groep (= de geselecteerde groep) of Extra / Automatisch vullen groepen.

Signaal om te controleren op bijwerken groepen:

Het signaal Automatisch vullen gebruikersgroep (Profit) controleert of gebruikersgroepen bijgewerkt zijn. Dit is belangrijk voor gebruikersgroepen die worden gevuld op basis van een selectie, een functie of een persoonlijke rol. Het is belangrijk dat groepen elke dag ('s nachts) worden bijgewerkt, zodat je autorisatie up-to-date is. Als een gebruikersgroep langer dan een dag niet is bijgewerkt, dan krijg je een signaal.

Direct naar

 1. Gebruikersgroepen automatisch vullen o.b.v. organigram HRM
 2. Selectie toevoegen
 3. Selectie koppelen aan gebruikersgroep
 4. Gebruikersgroepen o.b.v. selectie actualiseren
 5. Autorisatie o.b.v. formatieverdeling

Process

Autorisatie Gebruiker Selectie

Work area

Algemeen