thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Uitbetalings of inhoudings looncomponent

In de looncomponent stel je in of de looncomponent uitbetaalt of inhoudt. Een inhouding zorgt ervoor dat de waarde van de looncomponent in mindering wordt gebracht op de grondslag waar deze op intelt. Een uitbetaling verhoogt de grondslag.

Bij looncomponenten met een stamnummer kun je dit niet aanpassen. Bij eigen gemaakte looncomponenten kun je dit wel aanpassen.

Raadplegen instelling uitbetaling of inhouding:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Selecteer de looncomponent.

  Profit toont in de kolom Bewerking of de looncomponent een uitbetaling- of inhouding betreft.

 4. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 5. Ga naar het tabblad: Geavanceerd.

  Pay_Uitbetalings of inhoudings looncomponent

  Profit geeft in het veld Bewerking aan of het uitbetalings of inhoudings component betreft.

Direct naar

 1. Looncomponenten in cao
 2. Classificering
 3. Stamnummer looncomponent
 4. Omschrijving aanpassen
 5. Looncomponent tonen in standenregister
 6. Uitbetalings of inhouding looncomponent
 7. Soort heffing looncomponent
 8. Looncomponent bruteren
 9. Looncomponent beƫindigen
 10. Berekening looncomponent

Process

Looninrichting

Work area

Payroll