thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Berekening looncomponent

Een rekenregel vormt het hart van een looncomponent. Het is de wiskundige formule, die de looncomponent zijn uiteindelijke waarde geeft.

Inhoud

Beschrijving

Een rekenregel kan een simpele formule zijn, bijvoorbeeld 'a * b * c'. Het kan ook een zeer ingewikkelde formule zijn, waarin Profit allerhande zaken controleert en afhankelijk van bepaalde waarden of instellingen pad 1 of pad 2 van de berekening doorloopt. Een berekening van bijvoorbeeld de loonheffing is afhankelijk van de witte of groene tabel.

Hoe simpel of ingewikkeld de rekenregel ook is, je kunt de rekenregel altijd herleiden tot een formule met operatoren en parameters. Operatoren zijn de wiskundige rekenmethoden, zoals plus, min, maal, delen, enzovoorts. Parameters zijn de getallen waar de operatoren op werken. De formule 'a * b * c' heeft twee operatoren en drie parameters. Als je de parameters een waarde geeft, dan berekent Profit de uitkomst van de formule.

Een looncomponent voor overwerk heeft bijvoorbeeld als invoer het aantal uren dat de medewerker overwerkt, het uurloon van de medewerker en het percentage waartegen het overwerk plaatsvindt.

Pay_Berekening looncomponent

De formule is aantal x uurloon x percentage. Bij 10 overuren 150%, tegen een uurloon van € 15,00 zal de uitkomst € 225,00 zijn.

Werking looncomponent

Bij alle looncomponenten staat een toelichting over de werking van de looncomponent. Voor het correct toepassen van de looncomponent raadpleeg je altijd eerst de toelichting.

Toelichting looncomponent raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Toelichting.

  Profit toont een toelichting over de werking van de looncomponent.

Rekenregel van looncomponent

In de looncomponent raadpleeg je de gekoppelde rekenregel, om de berekening van de looncomponent te bepalen. De beschrijving van de rekenregel vind je terug in het AFAS Helpcenter.

Rekenregel van looncomponent raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Classificering.

  Profit toont de rekenregel.

Formule looncomponent

Profit berekent de waarde van de looncomponent met behulp van een formule. Als de looncomponent gebruik maakt van de 'Flexibele rekenregel', toont Profit de formule op het tabblad Formule. Bij de overige rekenregels, toont Profit geen formule, omdat deze vele malen complexer zijn.

Voorbeeld:

De looncomponent 'Overwerk 100%' heeft de formule 'IF ( [E] = ONWAAR; [D] * [G] * [H] /100 ; 0 )'. Deze formule maakt gebruik van de volgende parameters:

 • E: Salaris is netto
 • D: 100% Overuren
 • G: Uurloonberekening
 • H: Percentage

Formule looncomponent raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Formule.

  Profit toont de formule en de werking van de formule.

  Als de looncomponent gebruik maakt van de 'Flexibele rekenregel', toont Profit de formule op het tabblad Formule. Bij de overige rekenregels, toont Profit geen formule, omdat deze vele malen complexer zijn. Zoek op de rekenregel voor meer informatie over de berekening.

Let op:

Het veld Foutmelding vul je als je een looncomponent voor de Payroll Auditor maakt. Voor meer informatie raadpleeg je de help van de Payroll Auditor.

Zie ook

Process

Looninrichting

Work area

Payroll