thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Rekenregels

Een rekenregel vormt het hart van een looncomponent. Het is de wiskundige formule, die de looncomponent zijn uiteindelijke waarde geeft. Elke rekenregel is gekoppeld aan minimaal één looncomponent.

Beschrijving

AFAS onderhoudt en maakt alle rekenregels. De set van rekenregels die AFAS meelevert, zijn voldoende om alle looncomponenten te berekenen. Als een essentiële rekenregel ontbreekt, dan zorgt AFAS voor aanvulling van de set.

In de looncomponenten die AFAS meelevert in de cao's, kun je de rekenregels niet aanpassen.

Werkwijze

Zie ook

Process

Looninrichting

Work area

Payroll