thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Stamnummer looncomponent

AFAS geeft iedere looncomponent een stamnummer. Een looncomponent zonder stamnummer is grijs en door jou of de consultant gemaakt.

Het stamnummer is systematisch opgebouwd en geeft informatie over de looncomponent. Het nummer bestaat uit negen posities: 'xxx.xxx.xxx'. AFAS bepaalt de nummers op de verschillende posities, op de volgende manier:

 • Positie 1

  Het eerste cijfer in het stamnummer is het landnummer. Voor Nederland is dit 1.

 • Positie 2 en 3

  Deze staan voor het sectornummer. Zo is '00' de Basis CAO, '01' de sector Agrarisch Bedrijf en '61' de sector Overheid en Onderwijs.

 • Positie 4 en 5

  Deze staan voor het cao-volgnummer. Met de eerste 5 posities weet je al bij welke cao de looncomponent hoort. Zo hoort '101.10' bij de CAO Open Teelten en '161.01' bij de CAO Nederlandse Gemeenten. Alle loonelementen van de Basis CAO beginnen met '100.00'. Deze loonelementen komen in iedere Profit CAO terug.

 • Positie 6, 7, 8 en 9

  Deze nummers specificeren de looncomponent nog meer. De pensioenlooncomponenten zijn bijvoorbeeld allemaal genummerd vanaf 1XX.XX4.000.

Bij het filteren op een stamnummer, vul je alleen de cijfers van het stamnummer in, laat de punt (het scheidingsteken) weg.

Voorbeeld:

Voor het stamnummer 100.000.500 vul je in het snelfilter 100000500 in.

Let op:

Als je met AFAS communiceert over een looncomponent, gebruik dan altijd het stamnummer.

Stamnummer van de looncomponent raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Selecteer de looncomponent.

  Pay_Stamnummer looncomponent

  Je ziet het stamnummer in de kolom Stamnr..

 4. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 5. Ga naar het tabblad: Classificering.

  Je ziet het stamnummer van de looncomponent.

Zoeken op stamnummer looncomponent:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Vul in het snelfilter het stamnummer in de kolom Stamnr.. Bij het filteren op een stamnummer, vul je alleen de cijfers van het stamnummer in, niet de punt die als scheidingsteken gebruikt wordt.

  Je ziet de looncomponent.

Zie ook:

Direct naar

 1. Looncomponenten in cao
 2. Classificering
 3. Stamnummer looncomponent
 4. Omschrijving aanpassen
 5. Looncomponent tonen in standenregister
 6. Uitbetalings of inhouding looncomponent
 7. Soort heffing looncomponent
 8. Looncomponent bruteren
 9. Looncomponent beƫindigen
 10. Berekening looncomponent

Process

Looninrichting

Work area

Payroll