thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Salaristabellen

Een salaristabel bevat een reeks van waarden die afhankelijk zijn van bepaalde kenmerken, zoals leeftijd. Deze kenmerken worden in Profit dimensies genoemd.

Inhoud

Beschrijving

Een salaristabel is een matrix, waarin aan de hand van inkomende waarden een resultaatwaarde wordt gezocht. Bij het verlonen van een medewerker zoekt Profit op basis van de kenmerken van de medewerker de juiste waarde op in de salaristabel.

Voorbeeld:

Een voorbeeld is een tabel van het minimumloon, die afhankelijk is van de leeftijd van een medewerker en de verloningsperiode.

Verloningsperiode

Leeftijd van

Leeftijd tot

Minimumloon

Maand

20

21

900

Maand

21

22

1000

Maand

22

23

1200

Maand

23

65

1400

4 weken

20

21

800

4 weken

21

22

900

4 weken

22

23

1100

4 weken

23

65

1300

Is de verloningsperiode en de leeftijd bekend, dan kan in deze tabel het bijbehorende minimumloon worden gevonden. De leeftijd wordt bepaald aan de hand van de geboortedatum van de medewerker.

Salaristabel als parameter

Een parameter kan gekoppeld zijn aan een door AFAS meegeleverde salaristabel. In die situatie heb je verschillende mogelijkheden om een van de salaristabel afwijkende waarde te gebruiken, als AFAS dit voor de betreffende salaristabel heeft toegestaan. Je kunt onder andere een afwijkende waarde (met een geldigheidsduur) vastleggen op het tabblad Waarden. Een geldige waarde heeft voorrang op de waarde die via de salaristabel wordt bepaald.

Nieuw loonjaar

Aan het begin van een nieuw jaar voeg je nieuwe perioden en waarden toe aan je eigen salaristabellen.

Salaristabel raadplegen

Je kunt de salaristabel raadplegen in Profit om inzicht te krijgen in de opbouw van de tabel.

Een salaristabel is enigszins te vergelijken met een looncomponent: er gaan parameters in, er wordt gezocht in plaats van gerekend en er komt een uitkomst uit.

De uiteindelijke waarde van de salaristabel wordt bepaald aan de hand van dimensies. De dimensies van een salaristabel zijn te vergelijken met de parameters van een looncomponent. Aan de hand van inkomende waarden van de dimensies wordt de resultaatwaarde gezocht.

Salaristabel raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Salaristabel.

  Profit toont de salaristabellen van de cao.

 3. Open de eigenschappen van de salaristabel.
 4. Ga naar: de tabbladen van de dimensies.

  Pay_Salaristabel raadplegen_1_1

  Profit toont de dimensies die de salaristabel gebruikt.

 5. Ga naar het tabblad: Perioden.

  Pay_Salaristabel raadplegen_2

  Profit toont alle perioden waarvoor regels zijn toegevoegd.

 6. Open de perioderegel.
 7. Ga naar het tabblad: Regels.
 8. Druk op: CTRL+U.

  Pay_Salaristabel raadplegen_3

  Profit toont de salaristabel in de vorm van een matrix. Op basis van de dimensies bepaalt Profit de waarde.

 9. Klik op: Annuleren.
 10. Klik op: Annuleren.

Meegeleverde salaristabel kopiëren

Je kunt de salaristabellen die meegeleverd en onderhouden worden door de Profit leverancier niet rechtstreeks wijzigen. Om dit toch te kunnen doen, maak je eerst een kopie van de salaristabel en wijzig je vervolgens de kopie-salaristabel.

Je maakt bijvoorbeeld een kopie van een salaristabel als je minder reiskostenvergoeding verstrekt aan de medewerkers dan het maximum dat wettelijk is toegestaan. Als er in het nieuwe jaar dan weer nieuwe reiskostentabellen zijn, bestaat de mogelijkheid de gegevens van het nieuwe jaar uit de door de Profit leverancier beschikbaar gestelde tabel over te nemen in de eigen kopietabel.

Let op:

Je kunt niet alleen salaristabellen kopiëren die meegeleverd en onderhouden worden door de Profit leverancier, je kunt ook de salaristabellen die je zelf gemaakt hebt, kopiëren.

Salaristabel kopiëren:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Salaristabel.
 3. Selecteer de salaristabel.
 4. Klik op de actie: Tabel kopiëren.

  Profit kopieert de salaristabel. Na het kopiëren toont Profit het nummer van de nieuwe salaristabel.

Salaristabel toevoegen

Je voegt een salaristabel toe aan de eigenschappen van een cao.

Salaristabel toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Salaristabel.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vul de omschrijving in.
 5. In het veld Soort tabel zie je het soort salaristabel. Als je zelf een nieuwe salaristabel toevoegt, gebruik je altijd het soort salaristabel Vrij te definiëren.
 6. Vul het aantal decimalen in bij Decimalen resultaat, die je wilt toepassen op het resultaat van de salaristabel.

  Standaard stelt Profit twee decimalen voor. Je kunt dit aantal eventueel nog wijzigen.

 7. Klik op: Volgende.
 8. Vul de omschrijving in.
 9. Selecteer het type van het veld bij Type gegevens 1. Je kunt kiezen uit:
  • Numeriek: in het eerste veld van de salaristabel mag je alleen een numerieke waarde ingeven.
  • Ja/Nee: in het eerste veld van de salaristabel mag je alleen de waarde Ja of Nee ingeven.
  • Codetabel waarde: in het eerste veld van de salaristabel mag je alleen een waarde uit een tabel selecteren.
 10. Vul het aantal decimalen in bij Decimalen 1, dat je wilt hanteren voor de numerieke waarde in de salaristabel. Dit veld is alleen in te geven als je bij Type gegevens 1 de waarde Numeriek selecteert.
 11. Selecteer een tabel waaruit je de waarde kunt ingeven in de salaristabel Codetabel. Je kunt in dit veld alleen een tabel selecteren, als je bij Type gegevens 1 de waarde Codetabel waarde selecteert.
 12. Vink Gestaffeld 1 aan. Dit veld is alleen te benaderen als je bij Type gegevens 1 de waarde Numeriek selecteert.
 13. Vink Grenzen tellen mee 1 aan. Dit veld is alleen te benaderen als je bij Type gegevens 1 de waarde Numeriek selecteert.
 14. Klik op: Volgende.
 15. Vul de omschrijving in.
 16. Selecteer het type van het veld bij Datatype 2. Je kunt kiezen uit:
  • Numeriek: in het eerste veld van de salaristabel mag je alleen een numerieke waarde ingeven.
  • Ja/Nee: in het eerste veld van de salaristabel mag je alleen de waarde Ja of Nee ingeven.
  • Codetabel waarde: in het eerste veld van de salaristabel mag je alleen een waarde uit een tabel selecteren.
 17. Vul het aantal decimalen in bij Decimalen 2, dat je wilt hanteren voor de numerieke waarde in de salaristabel. Dit veld is alleen in te geven als je bij Datatype 2 de waarde Numeriek selecteert.
 18. Selecteer een tabel waaruit je de waarde kunt ingeven in de salaristabel Codetabel. Je kunt in dit veld alleen een tabel selecteren, als je bij Datatype 2 de waarde Codetabel waarde selecteert.
 19. Vink Gestaffeld 2 aan. Dit veld is alleen te benaderen als je bij Datatype 2 de waarde Numeriek selecteert.
 20. Vink Grenzen tellen mee 2 aan. Dit veld is alleen te benaderen als je bij Datatype 2 de waardeNumeriek selecteert.
 21. Klik op: Voltooien.

Omschrijving wijzigen

Je kunt de omschrijving van de salaristabel aanpassen bij de door jezelf toegevoegde salaristabellen en de gekopieerde salaristabellen.

Salaristabel toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Salaristabel.
 3. Open de eigenschappen van de salaristabel.
 4. Vul de omschrijving in.
 5. Klik op: OK.

Dimensies onderhouden

Je kunt de dimensies van de salaristabel raadplegen en eventueel onderhouden. Het onderhouden is alleen mogelijk bij zelfgemaakte salaristabellen en bij kopie-salaristabellen.

Let op:

Bij numerieke dimensies kun je het aantal decimalen ook nog aanpassen. Bij salaristabellen die AFAS meelevert en onderhoudt, kun je de dimensies alleen maar raadplegen.

Salaristabel toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Salaristabel.
 3. Open de eigenschappen van de salaristabel.

  Als het veld Waarde te wijzigen door gebruiker is aangevinkt, kun je in de salaristabelregels een afwijkende waarde vastleggen. Het is niet mogelijk om regels toe te voegen of te verwijderen, of om dimensies te veranderen.

 4. Ga naar het tabblad: Dimensie 1 en 2.

  Als de salaristabel gebruik maakt van meer dan 2 dimensies, dan kun je deze ook onderhouden.

 5. Wijzig de gegevens.
 6. Klik op: OK.

Periodes onderhouden van een salaristabel

Je kunt binnen een salaristabel perioden vastleggen. In elke periode kun je de regels voor de salaristabel vastleggen. De regels in een salaristabel zijn dus datumafhankelijk.

Bij de salaristabellen die AFAS meelevert en onderhoudt kun je geen nieuwe perioden toevoegen. Je kunt bij deze salaristabellen alleen de perioderegels raadplegen.

Bij de zelfgemaakte salaristabellen en bij de kopie-salaristabellen kun je zelf perioden toevoegen met de waarden die daarbij horen.

Periode toevoegen in een salaristabel:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Salaristabel.
 3. Open de eigenschappen van de salaristabel.
 4. Als het veld Waarde te wijzigen door gebruiker is aangevinkt, kun je in de salaristabelregels een afwijkende waarde vastleggen. Het is niet mogelijk om regels toe te voegen of te verwijderen, of om dimensies te veranderen.
 5. Ga naar het tabblad: Perioden.
  1. Klik op: Nieuw.
  2. Vul de velden in.
  3. Klik op: Voltooien.

  Je ziet de perioderegel. Je kunt nu regels toevoegen aan de perioderegel.

 6. Open de perioderegel.
 7. Ga naar het tabblad: Regels.
  1. Klik op: Nieuw.
  2. Vul de velden in.
  3. Klik op: Voltooien.
 8. Klik op: OK.

Salaristabel als parameter raadplegen

Een looncomponent is gekoppeld aan een salaristabel door middel van een parameter.

Salaristabel als parameter raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Parameter.

  Pay_Salaristabel als parameter raadplegen

  Profit geeft in de kolom Bron parameter aan of de parameter gekoppeld is aan een salaristabel.

Afwijken op waarde salaristabel

Je kunt op verschillende manieren afwijken van de waarden die in een salaristabel zijn vastgelegd. Bij een meegeleverde salaristabel is dit alleen mogelijk, als dit door AFAS is toegestaan. Je kunt afwijken op de volgende niveau's:

 • Salaristabel

  De wijzigingen gelden voor alle looncomponenten binnen de cao waar de salaristabel aan gekoppeld is.

  Je kunt waarden wijzigen in salaristabellen waarbij een vink staat in de kolom Afwijken. Je opent de salaristabel en gaat naar het tabblad Perioden. Je opent de periode en vervolgens ga je naar het tabblad Regels. Je opent de regel die je wilt wijzigen. In het veld Waarde vul je de afwijkende waarde.

 • Looncomponent

  Als aan een looncomponent een salaristabel gekoppeld is, kun je één afwijkende waarde met en geldigheidsduur toevoegen. Een geldige waarde bij een parameter heeft voorrang op een gekoppelde salaristabel.

 • Werkgever

  Als aan een looncomponent een salaristabel gekoppeld is, kun je één afwijkende waarde met en geldigheidsduur toevoegen. Een geldige waarde bij een parameter heeft voorrang op de bovenstaande niveaus.

 • Medewerker

  Als aan een looncomponent een salaristabel gekoppeld is, kun je één afwijkende waarde met en geldigheidsduur toevoegen. Een geldige waarde bij een parameter heeft voorrang op de bovenstaande niveaus.

Afwijken op waarde salaristabel in looncomponent:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Parameters.

  Profit geeft in de kolom Bron parameter aan of de parameter gekoppeld is aan een salaristabel.

 5. Open de eigenschappen van de parameter.
 6. Ga naar het tabblad: Waarden.
 7. Open de weergave: Parameter historie.

  Profit toont de waarden die AFAS onderhoudt en die je zelf hebt toegevoegd.

 8. Klik op: Nieuw.
 9. Vul de begindatum, einddatum en waarde in. Het invullen van een einddatum is niet verplicht.
 10. Klik op: Voltooien.
 11. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Looninrichting
 2. Cao toevoegen en inrichten
 3. Looncomponent in cao
 4. Rekenregels
 5. Looncomponenten vastleggen bij werkgever
 6. Nieuwe looncomponent
 7. Parameters
 8. Grondslagen
 9. Salaristabellen
 10. Lijstbegrippen
 11. Loonmutaties inrichten
 12. Mutatielogging

Process

Looninrichting

Work area

Payroll