thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Medewerker wisselt van subwerkgever

Een medewerker kan wisselen van subwerkgever (bij dezelfde hoofdwerkgever) met behoud van cumulatieven. Dit is noodzakelijk om de VCR-berekening voor de betreffende medewerker goed te laten verlopen.

Het wisselen van subwerkgever moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De datum in dienst bij de nieuwe subwerkgever sluit direct aan op de datum uit dienst van de oude subwerkgever.
 • Beide subwerkgevers vallen onder dezelfde hoofdwerkgever.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, heeft dit de onderstaande gevolgen:

 • De cumulatieven van de medewerker lopen gewoon door, zodat Profit de VCR-berekening correct uitvoert.
 • Als de medewerker halverwege een periode van subwerkgever wisselt, verloont Profit de gehele periode bij de nieuwe werkgever. De medewerker krijgt twee loonstroken, waarbij op de tweede loonstrook de cumulatieven bij 0 beginnen. Profit rekent echter wel met de reeds opgebouwde cumulatieven.
 • De vakantietoeslag wordt niet uitbetaald bij de oude subwerkgever. Bij een reguliere uitdiensttreding zou dit wel het geval zijn.
 • Het nummer inkomstenverhouding blijft hetzelfde, omdat er voor de Belastingdienst geen nieuw dienstverband ontstaat. Dit geldt alleen na 1 januari 2007. In de Loonaangifte wordt de oude datum in dienst doorgegeven in de plaats van de nieuwe datum in dienst.

  Als de datum uit dienst en in dienst niet op elkaar aansluiten, krijgt de medewerker wel een nieuw nummer inkomstenverhouding.

Medewerker wisselt van subwerkgever:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Uit dienst.  
 2. Meldt de medewerker uitdienst.
 3. Ga naar: HRM / Medewerker / In dienst.
 4. Meldt deze medewerker opnieuw in dienst.

Zie ook

Direct naar

 1. Medewerker (Payroll)
 2. Cao inrichten
 3. Rooster en salaris
 4. Meerdere dienstverbanden (Payroll)
 5. Stagiair in Payroll
 6. Uurloner naar vastloner
 7. Vastloner naar uurloner
 8. Pro forma medewerker
 9. Medewerker wisselt van subwerkgever

Process

Medewerker

Work area

Payroll